Gå til sidens indhold

ARBPEN13

Langt navn

Bidrag til arbejdsgiveradministreret indeksordning,fratrukket arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Bidrag til arbejdsgiveradministreret indeksordning, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.

Bidraget fratrækkes det lønbeløb der indberettes af arbejdsgiveren til skat, og indgår dermed ikke i indkomstvariablene.

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

ARBPEN13 indgår i variablen QARBPEN Hvor: QARBPEN: Samlet bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag

Indekskontrakter er oprettet mellem januar 1957 24. novmer 1971, af personer mellem 18 og 57 år, og der kan maksimalt oprettes 6 indekskontrakter pr. person.

Arbejdsmarkedsbidraget udgør: 1994: 5 pct. af bidragsgrundlag 1995: 6 pct. af bidragsgrundlag 1996: 7 pct. af bidragsgrundlag fra og med 1997: 8 pct. af bidragsgrundlag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel