Gå til sidens indhold

INDBEEFT

Langt navn

Indbetaling til efterløn (efterlønsbidrag)

Generel Beskrivelse

Indbetaling til efterløn (efterlønsbidrag) er en del af de ligningsmæssige fradrag i forbindelse med skatteopgørelsen

I 2019 skal man senest starte indbetalingerne til efterløn som 30-årig - derfor er der ganske få, som indbetaler før 30-års alderen.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Fra og med 1999 har der skullet indbetales et bidrag til efterlønsordningen for personer under 60 år, såfremt de vil have mulighed for at gå på efterløn.

Bemærk at indbetaling til efterløn starter 1. april 1999. Der er altså kun indbetalt i en del af året i 1999. For personer fyldt 60 år før 1. juli 1999 og personer på overgangsydelse skal ikke betale efterlønsbidrag. Det kan besluttes at særlige grupper ikke skal betale efterlønsbidrag, jf. Lov nr. 1000 , 1998 (Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om seniorydelse- Efterlønsbevis, medlemsbidrag)

Størrelsen på efterlønsbidraget er fastsat ved lov, og beløbet er derfor ens for alle dem, som har indbetalt hele året.

2001 er variablen inkl. bidrag til fleksydelsesordningen. Fra 1. juli 2001 kan personer visiteret til fleksjob (job med løntilskud fra kommunen) få en efterlønslignende ydelse mod betaling af et bidrag svarende til efterlønsbidraget.

INDBEEFT indgår i variablen ARBFORS (arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel