Gå til sidens indhold

QARBLOS

Langt navn

Udbetalinger fra arbejdsløshedskasser af arbejdsløshedsdagpenge og lign.

Generel Beskrivelse

Arbejdsløshedsdagpenge, kursusgodtgørelse (lønmodtager, selstændig og ledige i ledighedsperidoen), uddannelsesgodtgørelse til ledige i ordinær uddannelse, etableringsydelse og andre A- kasseydelser ( heri er ikke inkluderet orlovsydelser og efterløn/overgangsydelse)

Variablen eksisterer fra 2002 - 2013.

QARBLOS= OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13+ARBLHUMV-QORLOV2(1994-2011)

Detaljeret beskrivelse

QARBLOS índgår i variablen QMIDYD

QMIDYD= Midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser)

QARBLOS er lig med summen af følgende variable:

ARBLHU, arbejdsløshedsdagpenge KURSUSG, kursusgodtgørelse QUDDYDL, uddannelsesgodtgørelse ANDAKAS, Andre ydelser fra arbejdsløshedskasser (ikke klassificerede) ETABLSUM, etableringsydelse (2001til 2003) VIRKSOMHEDS_PRAKTIK, virksomhedspraktik (fra 2009) FERIE_DAGPENGE, feriedagpenge (fra 2009)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel