Gå til sidens indhold

AEKVIVAINDKNETTO

Langt navn

Familiens ækvivalerede samlede indkomst med nettorenter lagt på hver person i familien

Generel Beskrivelse

For alle personer i en familie lægges deres samlede indkomst med nettorenter ( se variablen PERSAMLINKNETRENT_NY) sammen og divideres med et vægtet antal af personer i familien, jf. nedenfor. Denne indkomst knyttes til hver preson i familien og kaldes AEKVIVADISP.

For at kunne sammenligne samlet indkosmt med nettorenter for personer som lever i familier af forskellig størrelse korrigeres indkomsten efter hvor stor familie, personen er en del af. Hvis personen bor alene er personens ækvivalerede indkomst lig med personens indkomst.

For personer der bor sammen med andre korrigeres indkomsten således: Først summeres alle indkomster for personer i familien og derefter divideres det totale beløb med et vægtet antal personer i familien.

Vægten der skal divideres med, findes ved at første voksne (over 14 år) tæller én, øvrige voksne tæller 0,5, og hvert barn(under 15 år) tæller 0,3.

Et par med to børn under 15 år, der har en "disponibel familieindkomst" på 420.000 kr. vil få en ækvivaleret indkomst på 420.000 kr./2,1 = 200.000 kr. Det betyder at alle fire personer i statistikken vil blive registreret med en ækvivalensindkomst på 200.000 kr.

Beløbene er i kroner.

Variablen eksisterer fra 2010.

Variablen dannes for personer, hvor der er mindst en fuldt skattepligtig person i familien, som har været i Danmark både primo og ultimo året. For øvrige personer er variablen NULL (tom)

Detaljeret beskrivelse

AEKVIVAINDKNETTO har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel