Gå til sidens indhold

SAMLINK

Langt navn

Samlet indkomst inkl. beregnet lejeværdi før fradrag af renteudgifter

Generel Beskrivelse

Samlede indkomster inkl. beregnet lejeværdi (gammel metode 2002 og 2003).

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i samlet indkomst; fx indgår følgende ikke: - Medicintilskud - Lotterigevinster mv. - Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel) - Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide - Ikke oplyste indkomster til offentlige myndigheder.

Samlede indkomster er et bruttobeløb - dvs. at skatter og renteudgifter, herunder virksomhedsrenter i selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, ikke er fratrukket.

Variablen eksisterer fra 2002 til 2006.

Detaljeret beskrivelse

Forskel på variablen SAMLINK (2002 - 2006) og

SAMLINK_NY er ændret opgørelse af lejeværdi egen bolig 2002 og 2003.

Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp, hjælp til personlig pleje mm. er ikke inkluderet.

Det anbefales at bruge SAMLINK_NY (SAMLINK er alene medtaget, da den har været brugt i nogle projekter før variablen SAMLINK_NY blev dannet)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel