Gå til sidens indhold

OVRIG_KONTANTHJALP_13

Langt navn

Aktiverings, ledighed- og revalideringsydelse mv.

Generel Beskrivelse

Aktiverings og revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud, uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb mm.

Variablen eksisterer fra 1983.

I Variablen indgår ikke almindelig kontanthjælp og skattefri kontanthjælp.

I Statistikbanktabellen 101 har variablen indkomsttype nr.12 og benævnes 'Aktiverings, ledighed- og revalideringsydelse mv. '

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable

OVRIG_KONTANTHJALP_13 indgår i variablen DAGPENGE_KONTANT_13

OVRIG_KONTANTHJALP_13=(QSOCYD-KONT_GL 1983-1990)+ (REVAL+KHFLYGT 1944ff)+INTGRAYD(1999ff)+ (PASBOERN 1994-2004) + (LEDIGHEDSYDELSE 2005ff)+(EFTLEVHJ 2000ff)+(FLEXLON_TILSKUD+KOM_RES_FORLOB +UDD_YD 2013ff)

Hvor QSOCYD-KONTGL er kontanthjælp efter bistandsloven §42 (svarer til revalideringsydelse) KHFLYGT er Aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse INTGRAYD er Integrationsydelse til flygtninge-kontanthjælp til udlændinge PASBOERN er andre ydelser fra kommuner end kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelse og efterlevelseshjælp LEDIGHEDSYDELSE er ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til fleksjob FLEXLON_TILSKUD er tilskud til fleksløn UDD_YD er uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret KOM_RES_FORLOB er kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb EFTLEVHJ er efterlevelseshjælp

For perioden 1.oktober 1990 til 31. december 1993 ligger revalideringsydelsen i variablen ADAGP(sygedagpenge, som er en del af variablenSYG_BARSEL_13) --(se også LOV nr. 853 af 20/12/1989 §1 punk7 4 og 6, samt LBK nr 582 af 07/08/1991 §11)

Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb. For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen en stigning i antal personer på øvrig kontanthjælp på 8 pct. og en fald i udbetalt ydelse på 13 pct.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel