Gå til sidens indhold

INDSKIB

Langt navn

Nettoindkomst ved skibsanparter, inkl. vindmøller omfattet af anpartsreglerne

Generel Beskrivelse

Over-/underskud af visse skibsprojekter. der er bierhverv. samt overskud af visse anpartsselskaber.

Vindmøller, der er omfattet af anpartsreglerne er inkluderet.

Variablen eksisterer fra 1986.

Detaljeret beskrivelse

INDSKIB indgår i variablen ANKAPPER

Hvor: ANKAPPER er andre kapitalindkomster end renteindtægter, ekskl. kapitalindkomster i virksomhed og visse udenlandske indkomster

Fra 1996 flyttes genvundne afskrivninger, kapitalindkomst til variablen GEVAFKAP

Hvor: GEVAFKAP er genvundne afskrivninger, kapitalindkomst, fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter samt fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel