Gå til sidens indhold

DISCOSEL_INDK

Langt navn

Fagkode for arbejde i selvstændig virksomhed (AKM)

Generel Beskrivelse

Variablen er tidligere benævnt DISCOSEL (1991 til 2009). For selstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle er DISCOSEL_INDK lig med fagklassifikationskoden for det arbejde, de udfører i deres virksomhed.

For perioden 1991 til 2002 er koden sat for alle der har en selvstændig virksomhed. Fra 2003 er koden alene sat for personer der har deres hovedindkomst fra selvstændig virksomhed/ eller er medarbejdende ægtefælle. ( SOCIO og SOCIO02 med værdier mellem 110 og 120).

Variablen eksisterer 2001 til 2009

Afløses i 2010 af DISCO08_SEL_INDK

Detaljeret beskrivelse

For selvstændige med mere end en virksomhed vælges virksomhederne efter følgende kriterium med højeste prioritet nævnt først: 1:(Enkeltmandsvirksomhed, Interessentskab/Partrederi, Kommanditselskab/Kommanditaktieselskab/Partnerselskab, aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab) 2:Færrest antal ejere 3: Flest antal ansatte

Hovedparten er enkeltmandsvirksomheder. Derefter kommer interessentskaber og en række uden branche( ikke momspligtig og ingen ansatte: persontransport og sundhed- fysioterapeut, læge og lignende)

DISCO-koden for selvstændige sættes ud fra deres virksomheds BRANCHE.

Ændring fra 2002 til 2003 Før 2003 bliver 30 pct. af de selvstændige karakteriseret som ledere med under 10 ansatte (to første cifre i DISCOK lig 13). Fra 2003 ændres DISCO - koden for selvstændige. Derved falder andelen af selvstændige, der karakteriseres som ledere med under 10 ansatte fra 30 pct. af de selvstændige i 2002 til tre pct. i 2003.

Hovedreglen fra 2003 er, at selvstændige med under fem ansatte antages at arbejde med i produktionen, og dermed får DISCO-kode herefter (større end 200000). Selvstændige med fem til ni ansatte antages at være mere leder og får DISCO-kode ledelse med færre end 10 ansatte (mellem 130000 og 131900).

1991 til 2002 er DISCOSEL_INDK fircifret, og fra 2003 sekscifret. De sidste 2 cifre fra 2003 er en underopdeling af den fircifrede kode.

Fra 1991 til 2002 har DISCO-koderne 1, 2, 3 eller 4 cifre. For denne periode er koderne ikke udfyldt med efterstillede nuller. Disse koder skal læses, som om de havde efterstillede nuller til 6-cifret kode. Her følger nogle eksempler:

"4" er lig med den 6-cifrede kode: "400000" - Kontorarbejde "51" er lig med den 6-cifrede kode: "510000" - Service- og omsorgsarbejde "731" er lig med den 6-cifrede kode: "731000" - Præcisionshåndværk i metal og andre materialer "8261" er lig med den 6-cifrede kode: "826100" - Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde

Værdisæt

D460202.TXT_AKM_DISCO_04 - Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
000000 Uoplyst
011000 Militær/civilforsvar
100000 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
110000 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer
111000 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning, før 2004 inkl. overordnet offentlig ledelse
112000 Overordnet offentlig ledelse
114000 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer
114100 Ledelse af politiske partiorganisationer
114200 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer
114210 Politisk ansvarlige/politisk valgte ledere i økonomiske interesseorganisationer
114220 Ansatte ledere i økonomiske interesseorganisationer
114300 Ledelsesarbejde i humanitære eller andre interesseorganisationer
120000 Øverste ledelse i virksomheden i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
121000 Ledelse omfattende virksomheden som helhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
121010 Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
121020 Tværgående direktører i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122000 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122100 Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122200 Produktionsledelse i industrivirksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122210 Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122220 Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122400 Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122800 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for personlige tjenesteydelser i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122900 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122990 Ledelse af hovedaktiviteten i øvrigt i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123000 Ledelse af specialområder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123400 Informations- og markedsføringsledelse i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123600 Edb-ledelse, ledelse af edb-virksomhed placeres i gruppe 131700 i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
131000 Ledelse af virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131200 Produktionsledelse i industrivirksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131400 Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomhed i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131600 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131900 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131920 Ledelse i undervisningssektoren i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
210000 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
213110 Projektstyring, IT-systemudvikling (2003 arbejde med edb-design og analyse i idé og analysefasen)
213130 Overordnet drift af IT-systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer
214200 Ingeniørarbejde vedr. bygninger, infrastruktur og anlæg
214500 Ingeniørarbejde vedr. ikke-elektriske motorer og maskinanlæg
221000 Arbejde inden for naturvidenskab
221200 Arbejde inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
222000 Arbejde inden for medicin og farmaci
230000 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde
232000 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler
233120 Undervisning i ungdomsskoler
234000 Undervisning af handicappede
235920 Undervisning ved almen voksenuddannelse
235960 Kursusvirksomhed i øvrigt
241900 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder
242000 Juridisk arbejde
242120 Advokatfuldmægtigarbejde
244200 Arbejde inden for sociologi og antropologi
244420 Oversættelsesarbejde
245000 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde
245190 Andet skribentarbejde
245240 Konservatorarbejde
245310 Kunstnerisk arbejde som udøvende musiker og sanger
300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
310000 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner
311130 Laboratorieteknikerarbejde
311200 Teknikerarbejde vedr. bygnings- og anlægsarbejder
311600 Teknikerarbejde vedr. kemiske processer
311800 Teknisk design- og tegnearbejde
311920 Teknikerarbejde vedr. produktion
312110 Programmeringsarbejde, tilpasning af applikationer, design af skabeloner
312130 Hotline-/IT-teknikerarbejde internt i virksomheden
312300 Arbejde med industri-robotprogrammer
313100 Optagelse af lyd og billeder
313110 Fotografarbejde, nyhedsformidling, pressefotograf
313140 Film- og videooptagelse, ekskl. nyhedsformidling
313170 Redigering af lyd og billede, nyhedsformidling
313190 Andet arbejde med lyd, lys og billeder ved film og teater
313300 Betjening af hospitalsudstyr
313900 Arbejde lyd, lys og billeder i øvrigt
314200 Skibsførerarbejde
314410 Flyvelederarbejde
314420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
314500 Flymaskinistarbejde
315000 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol
315100 Arbejde med bygnings- og brandsikkerhed
315200 Teknisk kontrolarbejde
315210 Kontrolarbejde vedr. miljø
315220 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
315230 Kontrolarbejde vedr. kvalitet
320000 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner
321000 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug
321100 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi
321111 Laborantarbejde, medicinalindustri
321112 Assistentarbejde i laboratorier, medicinalindustri
321113 Laboratorieteknikerarbejde, medicinalindustri
321114 Andet teknikerarbejde, medicinalindustri
321121 Laborantarbejde, fødevareindustri
321122 Assistentarbejde i laboratorier, fødevareindustri
321123 Laboratorieteknikerarbejde, fødevareindustri
321131 Bioanalytiker- og laborantarbejde, hospitaler
321132 Assistentarbejde i laboratorier, hospitaler
321134 Andet teknikerarbejde, hospitaler
321141 Laborantarbejde vedr. forskning
321190 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt
321200 Teknikerarbejde inden for landbrugs- og skovbrugsvidenskab
322100 Assistentarbejde og rådgivning vedr. sundhed, fødsel, diæt og sygdomsbehandling
322300 Arbejde med kostforplejning og kostens sammensætning og tilberedning, fx økonomaarbejde
322600 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde
322810 Apoteksassistent
323000 Sygeplejearbejde
332000 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
334020 Køreteknisk undervisningsarbejde o.l.
341000 Salgs- og finansieringsarbejde
341130 Kreditarbejde vedr. opfølgning/rapportering
341150 Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
341300 Køb og salg af ejendom
341500 Salgsarbejde
341520 Produktsupport vedr. salg
341710 Vurderings- og takseringsarbejde
341910 Marketingsarbejde
341940 Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning
342000 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter
342220 Spedition vedr. søtransport
342990 Andet agentarbejde inden for forretningsservice
343110 Oversættelse af korrespondance m.v.
343310 Bogholderiarbejde
343900 Andet administrationsarbejde
343990 Administrativ forvaltning og sagsbehandling
344400 Arbejde vedr. udstedelse af pas, licens mv.
344900 Administrative funktioner i offentlig virksomhed i øvrigt
347111 Blomsterdekoration
347130 Indretningsarkitektarbejde
347400 Cirkusartistarbejde mv.
347510 Trænervirksomhed, sport
400000 Kontorarbejde
411000 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde
411200 Betjening af teleprinter, telefax, varslingsanlæg og lignende maskiner
411300 Indtastningsarbejde
412000 Beregningsarbejde
412100 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision
412120 Beregningsarbejde vedr. revision
413100 Lagerføring, omfatter registrering, fakturering, forvaltning og udlevering af lagerbeholdningen
413200 Kontrol af ordrer, forbrug og drift af produktionsprogrammer
413310 Transporttilrettelæggelse vedr. jernbanetransport
413320 Transporttilrettelæggelse vedr. luftfart - ikke flyveledere
413340 Transporttilrettelæggelse vedr. bustransport
413350 Transporttilrettelæggelse vedr. godstransport med last- og varevogn
413360 Transporttilrettelæggelse vedr. hyrevognskørsel
414100 Registreringsarbejde vedr. bestand, udlån og hjemtagning af bøger mv.
414200 Postarbejde
414210 Betjentarbejde, herunder intern postbehandling
420000 Kontorarbejde med kundebetjening
421000 Arbejde vedrørende pengetransaktioner
421100 Kassererarbejde og billetsalg
421220 Kassererarbejde i bank og sparekasse
421400 Pantelånerarbejde
421500 Inkassoarbejde
422000 Kundebetjening i øvrigt
422200 Receptions- og lægesekretærarbejde
422300 Telefonomstilling og callcenterarbejde
422320 Hotline- og callcenterarbejde
510000 Service- og omsorgsarbejde
511120 Passagerbetjening i lufthavne og i havneterminaler
512000 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning
512300 Serveringsarbejde
513120 Pædagogisk medhjælp i institutioner
513210 Social- og sundhedspersonale på institutioner
513900 Omsorgsarbejde i øvrigt
514300 Bedemandsarbejde
516100 Brandbekæmpelse
516900 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt
521000 Modelarbejde
522040 Merchandising
612000 Arbejde med levende dyr
615200 Kystfiskeri
710000 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk
711100 Mine- og stenbrudsarbejde
711300 Stenhuggerarbejde
712200 Murer- og brolægningsarbejde
712300 Beton-, cement- og terrazzoarbejde
712320 Brobygning og bygning af lignende betonkonstruktioner, ekskl. medhjælpere
712330 Terrazzoarbejde
712410 Tømrer- og snedkerarbejde vedr. byggeri
712430 Tømrer- og snedkerarbejde (industriel forarbejdning uden anvendelse af maskiner)
712900 Andet bygningsarbejde
712930 Opsætning og nedtagning af stilladser
713000 Bygningsarbejde (finish)
713200 Gulvlægning, vedligeholdelse af gulve og lignende
713500 Glarmesterarbejde
713900 Andet bygningshåndværk, fx køkkenmontering
714100 Maler- og tapetsererarbejde
714120 Skibsmalerarbejde
714190 Andet malerarbejde
714300 Bygningsrengøringsarbejde
720000 Metal- og maskinarbejde
721000 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde
721200 Svejsning
721500 Rigger- og kabelsplejsningsarbejde
722000 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l.
722200 Værktøjsmager- og klejnsmedearbejde
722400 Polerings- og slibearbejde i metal
723000 Mekaniker- og montørarbejde
723100 Automekaniker- og automontørarbejde
723120 Automekanikerarbejde, lastvogne
931000 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren
931100 Mine- og stenbrudsarbejde
931200 Anlægsarbejde
931220 Medhjælp ved brolæggerarbejde
931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
931300 Bygningsarbejde, medhjælp
931320 Tagdækningsarbejde uden særlige kvalifikationer
931330 Medhjælp ved murerarbejde
931390 Andet bygningsarbejde uden særlige kvalifikationer
932000 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
932010 Manuelt pakningsarbejde
932020 Andet industriarbejde uden betjening af stationære maskiner
933010 Lager- og pakhusarbejde
933020 Lastning og losning af skibe ekskl. bulk og fisk
933040 Lastning og losning af skibe, fisk
933050 Håndtering af bagage og flyttegods
933090 Medhjælp ved transportarbejde i øvrigt
999999 Uoplyst
122300 Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122500 Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122700 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122910 Ledelse i politi og retsvæsen i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122930 Ledelse i social- og sundhedssektoren i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122940 Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123100 Arbejde vedr. administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123300 Salgs- og afsætningsledelse, ekskl. salgsvirksomhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123700 Forsknings- og udviklingsledelse i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
130000 Ledelse af virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131210 Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131300 Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131700 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131910 Ledelse i politi og retsvæsen i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131930 Ledelse i social- og sundhedssektoren i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
200000 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område
211000 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
211300 Arbejde inden for kemi
212100 Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder
213000 IT-arbejde på teknisk højt niveau
213120 IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer (2003 arbejde med overordnet design af edb-systemer inkl. design af driftssystemet)
214000 Arkitekt- og ingeniørarbejde
214100 Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder
214300 Ingeniørarbejde vedr. stærkstrøm
214600 Ingeniørarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion
214900 Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt
221110 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet
221120 Arbejde inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
221300 Arbejde inden for planteavl og husdyravl, herunder agronom- og konsulentarbejde
222200 Tandlægearbejde
222400 Farmaceutarbejde
222900 Videnskabeligt arbejde inden for medicin og farmaci i øvrigt
223020 Sundhedsplejerskearbejde
231000 Undervisning på universiteter mm., herunder undervisning med forskningspligt
232010 Undervisning i gymnasier
233100 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
233130 Undervisning på efter-, husholdnings- og håndarbejdsskoler
235000 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt
235900 Andet undervisningsarbejde
235910 Undervisning på høj-, daghøj- og produktionsskoler
235940 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
235990 Andet arbejde vedr. undervisning
241100 Arbejde inden for revision og regnskab på overordnet niveau
241200 Personalearbejde på professionelt niveau, herunder ansatte i konsulentbureauer
241930 Specialfunktioner i offentlige virksomheder vedr. organisation, økonomi, forvaltning mv.
242100 Advokatarbejde
242200 Dommerarbejde
243000 Kulturformidling og informationsarbejde
243100 Museums- og arkivarbejde
244000 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
244100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
244300 Arbejde inden for filosofi og historie
244400 Arbejde inden for sprogvidenskab
244410 Forskning inden for sprogvidenskab
244430 Tolkearbejde
244490 Andet arbejde vedr. sprog, sprogteknologi og kommunikation
244600 Socialrådgivningsarbejde, der forudsætter efteruddannelse, fx gennemført årskursus eller tilsvarende erfaringsgrundlag opnået
245100 Journalistik og skribentarbejde
245110 Journalistisk arbejde
245130 Reklametekstarbejde
245140 Presse- og kommunikationsarbejde
245150 Webmasterarbejde (indhold)
245200 Illustrations- og formgivningsarbejde
245211 Illustrationsgrafisk arbejde vedr. nyhedsformidling
245219 Illustrationsgrafisk arbejde i øvrigt
723200 Flymekaniker- og flymontørarbejde
723300 Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer, maskiner og anlæg
723390 Mekaniker- og montørarbejde i øvrigt
724300 Elektronikmekanikerarbejde
724400 Telefon- og telegrafmekanikerarbejde
730000 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l.
731000 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
731110 Instrument- og urmagerarbejde o.l.
731120 Fremstilling af ortopædiske hjælpemidler
731200 Musikinstrumentbygger- og stemmearbejde
731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
732100 Pottemager-, dreje- og støbearbejde
732200 Glasblæserarbejde
732400 Glas- og porcelænsmalingsarbejde
733000 Håndarbejde i træ, tekstil o.l.
733100 Håndarbejde i træ o.l. materiale
734000 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi
734100 Grafisk formfremstilling
734300 Gravør- og ætserarbejde
734400 Andet fototeknisk arbejde, fx filmfremkaldelse
734600 Serigrafisk arbejde
740000 Andet håndværkspræget arbejde
741100 Slagterarbejde og behandling af fisk
741110 Fiskefiletering, håndfiletering
741120 Behandling af skaldyr
741140 Slagterarbejde vedr. butik o.l.
741200 Bager-, konfekture- og chokoladearbejde
741400 Konservering af frugt og grønt samt juicefremstilling
741500 Prøvesmagningsarbejde
742000 Træindustriarbejde
742100 Træimprægneringsarbejde
742300 Opstilling og betjening af maskiner inden for træindustri
742400 Kurvemager- og børstenbinderarbejde o.l.
743100 Garnforberedende arbejde (håndarbejde)
743200 Spinde-, væve- og strikkearbejde (håndarbejde)
743400 Buntmagerarbejde
743500 Tilskærerarbejde (ikke maskinelt)
743600 Sy- og broderiarbejde (ikke maskinelt)
744000 Skind-, læder- og skotøjsarbejde
744100 Garveriarbejde
744200 Skomager- og læderarbejde
810000 Arbejde med stationære procesanlæg
811000 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde
811200 Mineral- og stenbrudsanlægsarbejde, ekskl. varmebehandlingsanlæg
812000 Jern- og metalværkanlæg og støberianlægsarbejde
812100 Smelteovnsarbejde
812300 Støberiarbejde
813000 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde
813900 Andre procesoperatører ved glas-, keramik- og teglproduktion
814000 Træ- og papirprocesanlægsarbejde
814200 Operatør ved papirmasseprocesanlæg
814300 Operatør ved papirfremstillingsanlæg
815100 Knuse-, blandings- og procesanlægsarbejde o.l.
815300 Operatør ved filtrerings- og separeringsanlæg
815400 Destilleringsarbejde
815900 Øvrige procesoperatørarbejde
816000 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde
816200 Kedelpasning
817000 Industrirobotoperatører
820000 Betjening af industrimaskiner
821100 Betjening af metalforarbejdningsmaskiner
821200 Betjening af maskiner i mineralindustri
822100 Betjening af maskiner i medicinalvare-, sæbe- og kosmetikindustrien
822400 Betjening af maskiner til produktion af fotografiske artikler
823000 Betjening af maskiner inden for gummi-og plastindustri
824000 Betjening af maskiner vedr. færdige produkter i træ
825100 Betjening af trykmaskiner
826000 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
826200 Betjening af væve- og strikkemaskiner
826910 Maskinel tilskæring af tekstilvarer
826930 Betjening af vodbindingsmaskiner
827110 Industrielt slagteriarbejde, behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
827130 Maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustrien
827500 Betjening af maskiner i frugt- og grøntkonservesproduktion og margarinefremstilling
828000 Monterings- og samlebåndsarbejde
828300 Montering af elektronisk udstyr
828700 Andet monterings og samlebåndsarbejde
829010 Maskinel pakning og mærkning
831200 Betjent- og rangerarbejde
832200 Hyre- og varevognschauffører
832230 Varevognschauffører med farligt gods, national transport
832250 Varevognschauffører med flytteopgaver
832280 Andre varevognschauffører, national transport
832300 Buschauffører
832330 Buschauffører, international rutefart
832410 Last- og tankbilschauffører med farligt gods, national transport
832430 Last- og tankbilschauffører med flytteopgaver
832460 Andre last- og tankbilschauffører, national transport
833000 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer
833300 Kran- og liftførerarbejde
833400 Truckførere
900000 Andet arbejde
910000 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v.
911000 Salg og service fra gade eller telefon
911300 salgs- og servicearbejde fra gade eller telefon
911320 Interviewarbejde vedr. undersøgelser, herunder personlig henvendelse
913000 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde
913100 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i private hjem
913210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
913220 Rengøring på hospitaler o.l.
913240 Medhjælp i køkken
913245 Afrydder i restauranter o.l.
913260 Rengøring af passagerområder i fly, tog og busser
913270 Serviceassistentarbejde, tværgående serviceopgaver mv.
913300 Vaskeri- og renseriarbejde
914100 Ejendomsservice og pedelarbejde
914111 Ejendomsserviceassistentarbejde
914112 Arbejde som gårdmand o.l.
914200 Vinduespolering og klargøring af biler
914210 Vinduespolering
915000 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l.
915100 Bude, dragere o.l.
915300 Måleraflæsning, automattømning
916000 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne
916200 Gadefejere, snerydning o.l.
921000 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
921100 Landbrugs- og gartnerimedhjælperarbejde, frugtplukkerarbejde
921200 Medhjælp ved skovbrug
930000 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren
245230 Kunstnerisk formgivningsarbejde vedrørende produkter
245290 Andet kunstnerisk arbejde inden for billedkunst og formgivning
245300 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang
245320 Kunstnerisk arbejde som instruktør inden for sang og musik
246000 Arbejde inden for religion, herunder præster o.l.
311000 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv.
311110 Laborantarbejde
311120 Assistentarbejde i laboratorier
311300 Teknikerarbejde vedr. elektriske anlæg og udstyr
311500 Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg, ikke på skibe
311700 Teknikerarbejde vedr. industrielle udvindingsanlæg
311910 Teknikerarbejde vedr. drift, planlægning og kvalitetskontrol
312000 IT-teknisk arbejde
312100 Programmørarbejde og IT-driftsarbejde
312200 IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde
313000 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr
313120 Fototeknisk arbejde
313150 Lydoptagelse og lydteknik, nyhedsformidling
313180 Redigering af lyd og billede, ekskl. nyhedsformidling
313200 Betjening af maskiner ved radio- og fjernsynsudsendelser samt telegrafi
314100 Teknisk arbejde om bord på skibe
314300 Flypilotarbejde
322000 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
322200 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne, og miljøteknisk arbejde
322510 Tandklinikassistentarbejde
322610 Fysioterapeutarbejde
322620 Fodterapeutarbejde
322700 Assistentarbejde hos dyrlæge
322820 Apotekstekniker
322900 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren i øvrigt, herunder zoneterapeutarbejde
331000 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
334010 Undervisning og pædagogisk arbejde i institutioner i øvrigt
340000 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v.
341100 Kreditarbejde og omsætning af værdipapirer
341140 Kreditarbejde vedr. nødlidende engagementer
341160 Rådgivningsarbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
341310 Ejendomsmægler
341400 Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser
341510 Opsøgende salgsarbejde ekskl. detailsalg
341590 Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg
341600 Indkøbsarbejde
341720 Forsikringsteknisk arbejde vedr. sagsbehandling af forsikringsskader
341920 Finansielt arbejde vedr. boligrådgivning
341950 Forsikringsteknisk arbejde vedr. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
342100 Mæglerarbejde
342210 Spedition vedr. land- og lufttransport
342300 Jobformidlingsarbejde
342920 Agentarbejde for fx sportsudøvere og kunstnere
343000 Administrationsarbejde
343120 Administrativt arbejde, intern sagsbehandling og direktionssekretærarbejde
343300 Bogholderi-, revisions- og regnskabsarbejde
343400 Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik
344000 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter
344100 Toldarbejde (publikumsbetjening)
344300 Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialformidling i stat og kommune
346000 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde
347112 Butiksdekoration
347119 Dekorationsarbejde i øvrigt
347140 Grafisk designarbejde
347150 Illustrations- og tegnearbejde
347300 Sangere og dansere, der ikke placeres i hovedgruppe 2
347500 Trænervirksomhed og sportsudøvelse
347520 Sportsudøvelse
348000 Arbejde med tilknytning til religion
411100 Stenografering og maskinskrivning
411400 Betjening af bogføringsmaskiner, regnemaskiner o.l.
412110 Beregningsarbejde vedr. bogføring
413000 Administration af lager, produktion og transport
413300 Transporttilrettelæggelse
413330 Udryknings- og transporttilrettelæggelse vedr. redningstjeneste
414000 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning
414220 Postbudarbejde
419000 Kartoteksarbejde og andre specialopgaver, ekskl. kundebetjening
421200 Alment bank- og sparekassearbejde
421300 Bookmaker-, croupier- og kollektørarbejde
422100 Rejsebureauarbejde
422210 Receptionsarbejde
422230 Lægesekretærarbejde
422310 Telefonomstillingsarbejde
500000 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde
511000 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme
511110 Passagerbetjening under rejse og transport
511200 Billettering, informations- og kontrolarbejde under rejser
512100 Generelt husholdningsarbejde
512200 Tilberedning af måltider, fx kok og køkkenleder
513100 Børnepasning og pædagogisk hjælp
513110 Børnepasning i private hjem
513200 Social- og sundhedspersonale på institutioner, samt portørarbejde
513300 Social- og sundhedspersonale i private hjem
514000 Servicearbejde
514100 Personpleje
514110 Frisør- og barberarbejde
514200 Kammertjenerarbejde
514900 Servicearbejde i øvrigt
516000 Overvågnings- og redningsarbejde
516200 Politiarbejde
516300 Overvågningsarbejde i fængsler
516910 Butiksdetektivarbejde
516930 Redningsarbejde
520000 Detailsalg og modelarbejde
522000 Detailsalg og demonstrationsarbejde
522010 Kasseekspedientarbejde
522030 Ekspedientarbejde
600000 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
610000 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
611200 Gartnerarbejde
611210 Produktions- og væksthusgartnerarbejde (2003 avl af frugt og grøntsager)
612100 Arbejde med tamme husdyr undtagen fjerkræ
612900 Arbejde med dyr i øvrigt
614100 Skovbrugsarbejde
614200 kulsvierarbejde
615100 Arbejde med opdræt af fisk, østers o.l.
615400 Jagt
700000 Håndværkspræget arbejde
711000 Mine- og stenbrudsarbejde
712000 Bygningsarbejde (basis)
712100 Bygningsarbejde med naturmaterialer
712310 Fremstilling af råhuse og montagearbejde, ekskl. medhjælpere
712400 Tømrer- og snedkerarbejde
712910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
712990 Andet bygningsarbejde
713100 Tagdækningsarbejde
713400 Isoleringsarbejde
713600 Vvs-arbejde
714000 Malerarbejde og bygningsrengøring
714110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
714200 Sprøjtelakeringsarbejde
714310 Skorstensfejning
721100 Formningsarbejde
721300 Tyndpladearbejde
721400 Stålkonstruktionsarbejde
722100 Grovsmedearbejde
722300 Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner
723190 Automekaniker- og automontørarbejde i øvrigt
723310 Kølemontørarbejde
724000 Elektro? og elektronikmekanikerarbejde mv.
822300 Betjening af maskiner ved galvanisering og industrilakering
823100 Betjening af maskiner i gummivareindustrien
823220 Betjening af maskiner ved produktion af plastprodukter
825000 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri
825120 Betjening af trykmaskiner, rotation
825130 Betjening af trykmaskiner, digitaltryk og -print
826100 Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde
826400 Betjening af maskiner til efterbehandlingsarbejde
826600 Betjening af maskiner til skoproduktion
826920 Betjening af rebslagerimaskiner
826940 Betjening af lædervaremaskiner ekskl. skoproduktion
827100 Industrislagtning, maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustri mv.
827120 Fjerkræslagteriarbejde, behandling af råvarer
827300 Betjening af maskiner på møllerier
827400 Betjening af bageri- og sukkervareproduktionsmaskiner
827800 Betjening af maskiner i bryggeriproduktion
828100 Montering af me­kaniske maskiner
828200 Montering af elektrisk udstyr
828600 Samlebåndsarbejde inden for papir-, tekstil- og tilsvarende produktion
829000 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen
829030 Kontrol af varer efter bearbejdning
830000 Transport- og anlægsarbejde
831100 Lokomotiv- og elektroførerarbejde
832000 Chaufførarbejde
832100 Motorcykelbude
832220 Hyrevognschauffører med godstransport
832260 Varevognschauffører med renovationsopgaver
832270 Varevognschauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
832310 Buschauffører, national rutefart
832320 Buschauffører, national turistfart
832340 Buschauffører, international turistfart
832400 Last- og tankbilschauffører
832420 Last- og tankbilschauffører med farligt gods, international transport
832440 Last- og tankbilschauffører med renovationsopgaver
832450 Last- og tankbilschauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
832470 Andre last- og tankbilschauffører, international transport
833100 Landbrugsmaskinførere
833200 Entreprenørmaskinførere
833310 Kranførere ved stationære kraner
833320 Kran- og liftførere ved mobile kraner og lifte
834000 Dæksarbejde og medhjælperarbejde ombord på skibe
911310 Dør- og telefonsalg
912000 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde
913200 Rengøring, køkkenhjælp mv. (ikke private hjem)
913230 Rengøring af fabrikslokaler o.l.
913250 Klargøring af værelser på hoteller o.l.
914000 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l.
914113 Pedelarbejde på skoler o.l.
914220 Rengøring og klargøring af biler
915200 Dørvogtere, billettering og opsyn o.l.
916100 Renovationsarbejde
920000 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
921300 Medhjælp i fiskerierhverv på land, samt medhjælp ved jagt o.l.
931210 Asfaltarbejde
931230 Kabelarbejde
931240 Montage af luftledninger
931310 Isoleringsarbejde uden særlige kvalifikationer
931340 Beton- jernbeton- og montagearbejde uden særlige kvalifikationer
933000 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v.
933030 Lastning og losning af skibe, bulk
933060 Medhjælp i butik mv. (uden kassearbejde)
611290 Gartneriarbejde i øvrigt
611220 2003 avl af blomster og planter
734410 2003 repofotografisk arbejde
734490 2003 andet fototeknisk arbejde (mørkekammerarbejde)
999900 Uoplyst
122600 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
122920 Ledelse i undervisningssektoren i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123200 Personaleledelse i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
123900 Ledelse af andre specialområder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
131220 Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131800 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for personlige tjenesteydelser i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131940 Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
212200 Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder
213900 Andet IT-arbejde på teknisk højt niveau, herunder rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware
214800 Landinspektørarbejde
221100 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
223000 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde
233000 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
235200 Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning
241000 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi
241920 Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, økonomi mv.
243200 Bibliotekararbejde
244500 Arbejde inden for psykologi
245120 Redaktionelt arbejde
245212 Illustrationsgrafisk arbejde vedr. marketing
245500 Film- og skuespilarbejde
311100 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv.
311400 Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udstyr, inkl. tele- og datakommunikation
311930 Grafiker- og Dtp-arbejde
321124 Andet teknikerarbejde, fødevareindustri
321133 Laboratorieteknikerarbejde, hospitaler
321142 Laboratorieteknikerarbejde vedr. forskning
321300 Rådgivningsarbejde ved landbrug og skovbrug
322400 Optikerarbejde
322640 Ergoterapeutarbejde
330000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde
334000 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt
341110 Kreditarbejde vedr. kreditanalyse
341170 Analysearbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
341540 Salg af lastbiler og andre erhvervskøretøjer
341900 Andet salgs- og finansieringsarbejde
341990 Andet salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt
342910 Salgs- og rådgivningsarbejde vedr. reklamer
343200 Advokatsekretærarbejde
343910 Tilsyns- og inspektørarbejde
344200 Toldarbejde (administrative funktioner)
347000 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport
347190 Andet dekorations-, design og illustrationsarbejde
410000 Internt kontorarbejde
411500 Alment kontor- og sekretærarbejde
412200 Beregningsarbejde vedr. finansielle transaktioner, statistik, standardforsikringspræmier mv.
413390 Transporttilrettelæggelse i øvrigt
414300 Korrekturlæsning, kodning o.l.
421210 Bank- og sparekassearbejde med generel kundebetjening
422220 Receptionsarbejde inden for sundhedssektoren
511100 Passagerbetjening
511300 Turist- og rejselederarbejde
513000 Omsorgsarbejde
513220 Portørarbejde
514120 Kosmetolog- og massørarbejde samt anden personpleje
516920 Vagtarbejde
522020 Demonstrationsarbejde
611000 Arbejde inden for plantevækst
614000 Skovbrugsarbejde
712210 Murerarbejde, ekskl. medhjælpere
123500 Indkøbs- og forsyningsledelse i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
131100 Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131500 Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomhed i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
131990 Ledelse af hovedaktiviteten i øvrigt i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
211200 Arbejde inden for meteorologi
212000 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder
213100 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer
213200 Programmeringsarbejde på teknisk højt niveau, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer
214400 Ingeniørarbejde vedr. svagstrøm
214700 Mineingeniørarbejde
220000 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv.
222100 Lægearbejde
222300 Veterinærarbejde
223010 Jordemoderarbejde
223030 Overordnet sygeplejerskearbejde og hjemmesygeplejearbejde
232020 Undervisning i erhvervsuddannelsesskoler
233110 Undervisning i folkeskoler, ekskl. børnehaveklasse
235100 Forskning, udvikling og rådgivning vedr. undervisningsmetoder
235930 Undervisning af indvandrere
235950 Undervisning på aftenskoler
240000 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
241910 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, økonomi, salg mv.
242110 Advokatarbejde
242900 Juridisk arbejde i øvrigt
724100 Elektromekanikerarbejde
724500 Kabelmontørarbejde
731100 Finmekanisk arbejde mv.
731130 Tandteknikerarbejde
732000 Glas-, keramik- og teglarbejde
732300 Glasætsnings- og sandblæsningsarbejde
733200 Håndarbejde i tekstil og læder
734200 Stereotypi- og elektrotypiarbejde
734500 Håndbogbinding
741000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
741130 Røgearbejde
741300 Mejeriarbejde
741600 Tobaksproduktionsarbejde
742200 Bødker- og møbelsnedkerarbejde
743000 Tekstil- og beklædningsarbejde
743300 Skrædderarbejde, modister og hattemagere
743700 Møbelpolstre-, autosadelmagerarbejde
800000 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde
811100 Mineanlægsarbejde
811300 Olie-, gas- og andet boreanlægsarbejde
812200 Stålværksarbejde
812400 Tråd- og rørtrækning
813100 Operatør ved glas- og keramikovne
814100 Forarbejdning af træ til yderligere bearbejdning
815000 Kemisk procesanlægsarbejde
815200 Operatør ved varmebehandlingsanlæg i kemisk- og mineralindustri
815500 Benzin- og naturgasraffinering
816100 Elværksoperatørarbejde
816300 Operatør ved forbrændings- og vandforsyningsanlæg
821000 Betjening af maskiner inden for metal- og mineralindustri
822000 Betjening af maskiner inden for kemisk industri
822200 Betjening af maskiner ved ammunitions- og krudtværksproduktion
823210 Betjening af maskiner ved produktion af plast
825200 Betjening af bogbinderimaskiner
826500 Betjening af maskiner til garvning og pelsberedningsarbejde
827000 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
827200 Betjening af maskiner i mejeriproduktion
827700 Betjening af maskiner ved te-, kaffe- og kakaoristningsproduktion
828500 Monterings- og samlebåndsarbejde inden for træproduktion
829090 Betjening af øvrige maskiner
245400 Kunstnerisk arbejde som danser og koreograf
247000 Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor
311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
311900 Teknikerarbejde inden for andre områder
311990 Teknikerarbejde i øvrigt
312120 IT-driftsplanlægning og -administration, herunder administration af brugerrettigheder
313130 Film- og videooptagelse, nyhedsformidling
313160 Lydoptagelse og lydteknik, ekskl. nyhedsformidling
314000 Arbejde inden for skibsfart og luftfart
314400 Planlægning og afvikling af flytrafik
322500 Arbejde med tandpleje
322520 Tandplejerarbejde
322630 Kiropraktorarbejde
322800 Farmaceutisk assistentarbejde
323100 Sygeplejearbejde
333000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner
341120 Kreditarbejde vedr. behandling/bevilling
341200 Forsikringssalgsarbejde
341320 Ejendomshandler
341530 Salg af person- og varebiler, herunder motorcykler
341700 Vurdering, taksering og sagsbehandling af forsikringsskader
341930 Arbejde vedr. pensions- og investeringsrådgivning
342200 Spedition
342290 Spedition i øvrigt
342900 Andet forretningsservicearbejde
343100 Administrativt sekretærarbejde mv.
343320 Revisions- og regnskabsarbejde
343920 Administrativ arbejdstilrettelæggelse og personaleledelse
345000 Politimæssigt arbejde og detektivarbejde
347100 Dekoration, design og illustration
347120 Design og formgivningsarbejde
347200 Speakerarbejde
611100 Arbejde med markafgrøder på landbrug
611230 Anlægsgartnerarbejde
612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
613000 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr, fx som landmand
615000 Fiskeri og jagt
615300 Havfiskeri
711200 Minørarbejde
712220 Brolægningsarbejde, ekskl. medhjælpere
712420 Fremstilling og reparation af skibe i træ
713300 Stukkatørarbejde
713700 Elektrikerarbejde
714130 Skiltemalerarbejde
714320 Kemisk rensning og sandblæsning af overflader
721600 Dykkerarbejde vedr. reparation o.l.
723110 Automekanikerarbejde, person- og varevogne
724200 Montørarbejde vedr. elektronik
822900 Betjening af maskiner ved andet kemisk arbejde
823200 Betjening af maskiner inden for plastindustri
825110 Betjening af trykmaskiner, ark
825300 Betjening af papirbearbejdningsmaskiner
826300 Betjening af symaskiner
826900 Betjening af andre maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
826990 Øvrigt maskinarbejde inden for tekstil-, skind- og læderindustri
827140 Færdigvareproduktion, kød-, fjerkræ- og fiskeprodukter
827600 Betjening af maskiner i sukkerproduktion
827900 Betjening af maskiner i tobaksindustrien
828400 Monterings- og samlebåndsarbejde inden for metal-, gummi- og plastproduktion
829020 Kontrol af varer før bearbejdning
831000 Jernbanedrift
831210 Betjent- og rangerarbejde
832210 Hyrevognschauffører og anden persontransport
832240 Varevognschauffører med farligt gods, international transport
832290 Andre varevognschauffører, international transport