Gå til sidens indhold

DISPON_NY

Langt navn

Indkomst efter skat og renter (samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat m.m.)

Generel Beskrivelse

Disponibel indkomst er inkl. beregnet lejeværdi fratrukket renteudgifter, skat mv., betalt underholdbidrag og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp ( tillægges i udbetalingsåret og fratrække si tilbagebetalingsårene).

For skattefri tillæg til pensionister se variablen TILBTOT og VARMEHJALP.

Ikke alle indkomsttyper er inkluderet i den disponible indkomst. Bl.a. indgår følgende ikke:

-Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud ti medicin, tandlæge , fysioterapi mm.) - Lotterigevinster mv. - Arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel) - Hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide - Ikke oplyste indkomster til offentlige myndigheder.

Eksisterer fra 1980 til 2013.

Erstattes af variablen DISPON_13.

DISPON_NY=DISPON_13+-KISKAT+UDL_BETALT_SOCBIDRAG(2011-)-GRON_CHECK-tilbagebetalt efterløns- og fleksydelsesbidrag +OVSKEJD07(2007-) +OVSKEJD02_NY(1980-2006)-LEJEV_EGEN_BOLIG-VARMEHJALP(2008,2009)

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.33 og benævnes 'Disponibel indkomst'. I Statistikbanktabellen INDKP6 er indkomstbegrebet 'Disponibel indkomst'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Den disponible indkomst er beregnet således: DISPON_NY=SAMLINK_NY-QRENTUD2-SKATMVIALT_NY-UNDERHOL-(fra 1997 TBKONTHJ),

hvor: -SAMLINK_NY er Samlet indkomst inkl. beregnet lejeværdi, før fradrag af renteudgifter - QRENTUD2 er samlede skattemæssigt fradragsberettigede renteudgifter, inkl. renteudgifter i virksomhed - SKATMVIALT_NY er samlede skatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag - UNDERHOL er betalt skattemæssigt fradragsberettiget underholdsbidrag - TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp.

Forskellen mellem variablene DISPON (2002-2006 ikke højkvalitetsvariabel) og DISPON_NY er: - ændret opgørelse af lejeværdi af egen bolig 2002 og 2003 (jf. variablen OVSKEJD02_NY). - DISPON_NY er reduceret med QHVIRKSK (foreløbig betalt skat af hævede beløb fra virksomhedsordningerne); dermed bliver DISPON_NY større. - Tilbagebetalt kontanthjælp er fratrukket i DISPON_NY.

De væsentligste ændringer i den disponible indkomst er disse (for flere detaljer se under de enkelte undervariable):

1982 og før: formueindkomst for sambeskattede personer (oftest ægtepar) registreret hos manden. Fra 1983 opgøres den for mand og kvinde separat.

Fra 1983: revalideringsydelsen lægges på hos den person, der får ydelsen - beløbet er stadigvæk skattefrit.

1984 inkluderes beregnet lejeværdi (se variablen OVSKEJD02_NY (beregnet lejeværdi af egen bolig)).

1984 inkluderes skattefrie tillæg til førtidspensionister, udbetalte børnetilskud og familieydelse samt boligsikring og boligydelse efter opregning til hele kalenderåret.

  1. oktober 1990 bruttoficeres revalideringsydelsen.

1994 bruttoficering af kontanthjælp, folke- og førtidspension.

Fra 1994 indføres arbejdsmarkedsbidrag af løn og overskud af selvstændig virksomhed før fradrag.

Fra 1994 ændres beregningen af lejeværdi af egen bolig fra at være baseret på ejendomsværdi i SKATs slutligningsregister til at være dannet på basis af oplysninger fra ejendomsregisteret, jf. variablen OVSKEJD02_NY.

2002 inkluderes skattefri kontanthjælp og varmehjælp. Skattefri del af betalt børnebidrag lægges til børnenes indkomst, hvor en forælder har et skattemæssigt fradrag for betalt bidrag. I 2008 og 2009 er DISPON_NY ekskl. varmehjælp til pensionister (variablen er leveret efter dannelse af indkomstvariablene, og kan leveres særskilt), dvs. at varmehjælpen er inkluderet igen fra 2010. Dispon_ny er ekskl. grøn check(2010-2013).

For mere info om den disponible indkomst, se disse bilag og publikationer: - "Skattereformer 1980-2010.doc" - " skatttesystem2006.doc" - "aktieindkomstindberetning.doc" - Indkomster 2008 (http://www.dst.dk/publikation.aspx?cid=15218) - Diverse årgange af publikationen "Skatten".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel