Gå til sidens indhold

KAPVAERS

Langt navn

Reservefondsudlodninger fra kreditforeninger samt kapitalværdistigninger af pensionsordninger af typen kapitalforsikring

Generel Beskrivelse

Reservefondsudlodninger fra kreditforeninger samt kapitalværdistigninger af pensionsordninger i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53. Denne bestemmelse omfatter kapitalværdistigninger af kapitalforsikringer, hvor udbetalingen - når forsikringsbegivenheden er indtrådt (dødsfald, opnået alder mv.) - ikke sker på en gang, men sker ratevis eller er udskudt.

Variablen eksisterer fra 1992

Detaljeret beskrivelse

KAPVAERS indgår i variablen ANKAPPER (anden privat kapitalindkomst end renteindtægter, ekskl. kapitalindkomst i virksomhed)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel