Gå til sidens indhold

ANT_ANSAT_ARBSTED

Langt navn

Antal ansatte for væsentligste arbejdssted ( optælling af ansatte sker for hver arbejdessted under SENR (AKM)

Generel Beskrivelse

For selvstændige (BESKST/BESKST02=1) og medhjælpende ægtefæller (BESKST/BESKST02=2) antal ansatte på primære virksomhed. For lønmodtagere antal ansatte på det væsentligste arbejdssted (arbejdssted under samme SENR- hvis f. eks. to SENR under samme arbejdssted optælles antal ansatte for hver af de to SENR.).

Der kan være flere arbejdssteder under et SENR og der kan være flere SENR under et arbejdssted.

Variablen eksisterer fra 2006 - 2013 Erstates af variablen ANT_ANSAT_ARBSTED_13

Fra 2006 til 2008 antal fuldtidsbeskæftigede opgjort ud fra indbetalte ATP- beløb og ATP kategori på SENR. I 2009 antal fuldtidsbeskæftigede opgjort efter løntimer.

Detaljeret beskrivelse

For selvstændige med mere end en virksomhed vælges virksomhederne efter følgende kriterium med højeste prioritet nævnt først:

1:(Enkeltmandsvirksomhed, Interessentskab/Partrederi, Kommanditselskab/Kommanditaktieselskab/Partnerselskab, aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab) 2:Færrest antal ejere 3: Flest antal ansatte

Hovedparten er enkeltmandsvirksomheder. Derefter kommer interessentskaber og en række uden branchekode( ikke momspligtig og ingen ansatte: persontransport og sundhed- fysioterapeut, læge og lignende)

Forskellen på ANT_ANSAT_ARBSTED og ANT_ANSAT_SENR er antal ansatte for lønmodtagere

ANT_ANSAT_ARBSTED tager antal ansatte for hver enkelt arbejdssted under SENR'eret), hvor ANT_ANSAT_SENR tager antal ansatte hos lønudbetaleren (SENR- indberetningsnummer til skat)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel