Gå til sidens indhold

UDPRIGAEL

Langt navn

Gæld til realkreditinstitutter, pengeinstitutter mv. i udlandet

Generel Beskrivelse

Gæld i udlandet er indberettet af skatteyderen til Skat.

Variablen eksisterer fra 1997

Detaljeret beskrivelse

UDPRIGAEL indgår i variablen QPASSIVN

Hvor QPASSIVN: Passiver ultimo året

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel