Gå til sidens indhold

SKATTOT

Langt navn

Samlede skatter af indkomst

Generel Beskrivelse

Samlede skatter af indkomst= Skat af indkomst der kommer til almindelig beskatning inkl. foreløbig betalt skat af beløb indsat i virksomhedsordningerne +Skat af aktieindkomster +Skat (afgift af skattefri aktieoptionsaflønning) +Skat af indkomst under forskerordningen (Kildeskattelovens §48E) +Udenlandsk betalt skat Den foreløbige betalte skat af beløb hævet i virksomhedsordningen er ikke fratrukket. Slutskatten er opgjort efter fraregning af diverse nedslag og inkludering af diverse skattetillæg.

Variablen eksisterer fra 2002 til 2006

Detaljeret beskrivelse

Forskel på variablen SKATTOT (2002-2006) og SKATTTOT_NY er: SKATTOT_NY er reduceret med foreløbig betalt skat af hævede beløb fra virksomhedsordningerne.

Det anbefales at bruge variablen SKATOT_NY (SKATTOT er alene medtaget, da den har været brugt før adnnelsen af variablen AKATTOT_NY).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel