Gå til sidens indhold

SDGFAT_NF

Langt navn

Nettoformue kriterie SDG fattigdom

Generel Beskrivelse

Bineær markering på hvorvidt personerne har en nettoformue ekskl. pensioner, som er under 50 pct. af medianindkomsten.

Nettoformuen uden pensioner er dannet via formueregistret, som den samlede nettoformue fratrukket pensionerne. Se hvilke komponenter som indgår i nettoformuen på www.statistikbanken.dk/formue1

Personer med en formue overgrænsen vil ikke blive betegnet som relativt fattige,

Detaljeret beskrivelse

SDGFAT_NF har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_SDGFAT_NF - Nettoformue kriterie SDG fattigdom
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Høj nettoformue i familien ekskl. pension
1 Lav nettoformue i familien ekskl. pension