Gå til sidens indhold

LOENSKPL

Langt navn

Skattepligtig lønindkomst inkl. værdi af frynsegoder, og inkl. skattepligtig løn fra udlandet.

Generel Beskrivelse

Skattepligtig løn inkl. frynsegoder, og inkl. skattepligtig løn fra udlandet. Honorar for bestyrelsesarbejde indgår også i denne variabel. Honorar i forbindelse med konsulentarbejde, foredrag og lign indgår ikke i denne variabel. Det ligger i variablen NETOVSKUD (overskud af selvstændig virksomhed)

Lønnen er efter fradrag af bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og bidrag til ATP (både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag til pensionsordningerne er fratrukket).

Lønnen er før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

LOENSKPL inkluderer løn under sygdom og barsel, også i de tilfælde, hvor arbejdsgiverne får refunderet en del af lønnen fra det offentlige. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under sygdom, udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge i de første to uger af sygeperioden - disse sygedagpenge indgår ikke i LOENSKPL men i variablen ANDBISTANDYD (andre bistands- eller overførselsindkomster)

Variablen LOENSKPL eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

LOENSKPL = LOENMV -JUBJUB-QSKATFRI-QAKTIE Hvor LOENMV er lønindkomst i alt JUBJUB er jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse ekskl. pension QSKATFRI er skattefri løn fra DANIDA m. fl. samt politi og retsvæsen Grønland QAKTIE er værdi af aktieoptionsaflønnning

Fra 1983 inkl. løn fra udlandet, som er lempelsesberettiget efter ligningslovens §33A (ny exemption), der tidligere lå i variablen RESUINK_GL.

Fra 1993 inkl. værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen COEFRYNS)

Før 1994 er lønnen først og fremmest opgjort ud fra oplysninger fra SKATs oplysningsseddelregister samt for perioden 1980 til 1988 også ud fra særskilte oplysninger om sømandsindkomster. Med arbejdsmarkedsbidragets indførelse i 1994 adskilles hoveddelen af lønnen fra overførselsindkomsterne i SKATs slutligningsregister. Lønnen opgøres derfor fra 1994 først og fremmest ud fra slutligningsregisteret.

Fra 1994 inkl. værdi af fri bil, fri telefon, fri kost, fri tv-licens mv. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen CORFYNS). Fra 1994 inkl. ekstraordinær stor indtægt som følge af opfinderarbejde o.l. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL).

2002-2003 og fra 2008 inkl. løn til udenlandske forskere og specialister som beskattes efter kildeskattelovens §48E (forskerordningen); ikke alle oplysninger er modtaget af Danmarks Statistik, før ordningen indberettes i SKATs almindelige indberetninsgsystem (oplysningsseddlerne, COR), og specielt mangler mange for 2003. 2004-2007 indgår denne lønindkomst ikke i LOENMV.

Forskerordningen har eksisteret siden medio 1992, men løn beskattet efter denne ordning indgår ikke i LOENSKPL 1992-2001 og 2004-2007.

Fra 2013 indgår den del af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner (op til 5 procent), som indbetales på aldersopsparing i lønnen.

CORFRYNS er skattemæssig værdi af frynsegoder i forbindelse med beskæftigelse RESUINK_GL er Restindkomst inkl. honoraraflønning og børnebidrag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel