Gå til sidens indhold

VIRKF_13

Langt navn

Virksomhedskode angiver hvilken form for ejerskab der er på den arbejdsplads personen får størst erhrvsindkomst fra (AKM)

Generel Beskrivelse

Virksomhedsformkode For personner med størst indkomst fra selvstændig virksomhed eller som medarbejdende ægtefælle er koden lig med koden fra den selvstændiges virksomhed. For alle andre er det koden fra det arbejdssted med den største løn i løbet af året.

txt_virkf bruges før 2014 txt_virkform_kode_viw bruges fra og med 2014

Detaljeret beskrivelse

VIRKF_13 er for de fleste personer lig med VIRKF. Der er forskel for 20 -30 tusinde personer. Det er især personer som er klassificeret som selvstændige i SOCIO02, men i SOCIO13 er klassificeret som andet end selvstændig samt personer hvor det er lige omvendt.

Værdisæt

U892505.TXT_VIRKFORM_KODE_VIW - Virksomhedsform
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 24-08-2015 90 Fond
01-01-1900 20 Dødsbo
01-01-1900 30 Interessentskab
01-01-1900 40 Kommanditselskab
01-01-1900 50 Partrederi
01-01-1900 10 Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 60 Aktieselskab
01-01-1900 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 80 Anpartselskab
25-08-2015 90 Fonde og andre selvejende institutioner
01-01-1900 100 Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 110 Forening
01-01-1900 130 Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 140 Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-01-1900 150 Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1900 160 Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 170 Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 180 Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 190 Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
01-01-1900 200 Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 210 Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 220 Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 230 Statslig administrativ enhed
01-01-1900 31-12-2006 240 Amtskommune
01-01-1900 250 Primærkommune
01-01-1900 13-02-2011 260 Meningshedsråd
01-01-1900 270 Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 280 Øvrige virksomhedsformer
01-01-1900 990 Uoplyst virksomhedsform
19-05-2004 290 Europæiske Selskaber (SE)
01-01-2007 245 Region
01-09-2005 115 Frivillig forening
18-08-2006 195 SCE-selskab
18-08-2006 196 Filial af udenlandsk SCE-selskab
14-02-2011 260 Folkekirkelige Institutioner
01-09-2013 15 Personlig Mindre Virksomhed
01-01-2015 45 Medarbejderinvesteringsselskab
01-01-1000 81 Iværksætterselskab
01-01-1000 151 Selskab med begrænset ansvar
01-01-1000 152 Forening med begrænset ansvar
01-01-1000 235 Selvstændig offentlig virksomhed
01-01-1000 285 Særlig Finansiel virksomhed
01-01-1000 291 Filial af SE-selskab
01-01-1900 520 Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed
01-01-2008 95 Trust virksomhed (afledt af hvidvaskningsloven)