Gå til sidens indhold

OVSKEJD07

Langt navn

Beregnet lejeværdi af egen bolig

Generel Beskrivelse

Beregnet lejeværdi af egen bolig.

Variablen erstatter OVERSKEJD02_Ny fra 2007.

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.4 og benævnes 'Lejeværdi af egen bolig '

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Eksisterer fra 2007 til 2013, afløses af varaiblen LEJEV_EGEN_BOLIG.

Sammenhæng mellem LEJV_EGEN_BOLIG og OVSKEJD07:

LEJV_EGEN_BOLIG=OVSKEJD07* 2007 0 ,851 2008 0 ,844 2009 0 ,846 2010 0,884 2011 0,915 2012 0,913 2013 0,913

Detaljeret beskrivelse

Den imputerede lejeværdi (beregnet lejeværdi af ejerboliger) tildeles den enkelte boligejer efter ejendomsvurderingen; hvis boligen er ejet en del af året regnes forholdsmæssigt, og der tillægges forholdsmæssigt boligværdi for evt. bolig ejet første del af året.

For ejendomme med blandet benyttelse (privat/erhverv) tillægges kun lejeværdi for privat boligen. Hvis en ejendom året før, er markeret som blandet ejendom, og der ingen markering er for blandet ejendom i det aktuelle år, hentes markering og særskilt boligværdi fra året før.

Der beregnes lejeværdi for 50 procent af værdien af alle de sommerhuse, en person ejer. Hvis en person har lejeindtægter fra sommerhuse, fratrækkes evt. lejeindtægt i disse. Hvis personen har lejeindtægter, som ikke stammer fra sommerhuse, fratrækkes evt. lejeindtægt i lejeværdien fra privatboligen. Der fratrækkes dog højst et beløb svarende til lejeværdien.

Hvis en person har ejendomsværdiskat, men ingen beregnet lejeværdi, beregnes en lejeværdi ud fra ejendomsværdiskatten.

Lejeværdien normeres til sidst i forhold til nationalregnskabets tal for den samlede husleje af egen bolig i Danmark.

Lejeværdien udgør følgende pct.- andele af boligværdien: 2007 3,5 pct. 2008 3,6 pct. 2009 4,9 pct. 2010 5,1 pct. 2011 5,1 pct. 2012 5,2 pct. 2013 5,5 pct.

Variablen erstatter OVSKEJD02_Ny fra indkomståret 2007.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel