Gå til sidens indhold

FAGFKDB

Langt navn

Fagforeningskontingent i kr.- det beløb der kan fratrækkes på selvangivelsen

Generel Beskrivelse

Fagforeningskontingent, beløb indberettet til skat af fagforeningen, dog maksimalt det beløb der kan fratrækkes i skattepligtig indkomst (omfatter ikke kontingent til arbejdsgiverforeninger)

Detaljeret beskrivelse

FAGFKDB indgår i variablen ARBFORS

Hvor : ARBFORS er arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag (omfatter ikke kontingent til arbejdsgiverforeninger)

Variablen eksisterer fra 1994.

Fra 2011 indføres loft over fradrag for faglig kontingent. Loftet er:

3.000 kr., 2011 - 2014 6.000 kr., 2015 - 2017

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel