Gå til sidens indhold

RUDGBANK

Langt navn

Renteudgifter til pengeinstitutter inkl. pantebreve i depot, (ekskl. renteudgifter til studielån, boligstøttelån, renteudgifter til udlandet og renteudgifter i selvstændig virksomhed)

Generel Beskrivelse

Renter af boligstøttelån er ikke fradragsberettigede og indgår derfor ikke i denne eller andre variable.

Variablen eksisterer fra 1987.

Renteudgifter til pengeinstitutter inkl. pantebreve i depot, (ekskl. renteudgifter til studielån, boligstøttelån, renteudgifter til udlandet og renteudgifter i selvstændig virksomhed)

Detaljeret beskrivelse

RUDGBANK indgår i variablen RENTUDGPR hvor

RENTUDGPR: Renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed

Hvis der på et låneforhold er restancer for perioden før indkomståret, kan renteudgifterne for indkosmtåret først trækkes far når de betales.

Ændringer i indhold i RUDGBANK Fra 1987 renteudgifter til pengeinstitutter (excl renteudgifter til studielån, og boligstøttelån) Fra 1990 tilgår renter af gæld til hypotekbanken, finansieringsinstitutter og kontokortordninger Fra 1992 tilgår renter af gæld til pensionskasser og forsikringsselskaber Fra 1994 tilgår renter af gæld af pantebreve i depot.

Provisioner gebyrer mm: QRENTUD2 indeholder følgende: Løbende provisioner eller præmier for lån, som en skattepligtig optager. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr.1 . b. Løbende provisioner eller præmier for sikring af en skattepligtigs tilgodehavende. Se LL § 8, stk. 3, litra a/nr. 1. c. Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld. Se LL § 8, stk. 3, litra b/nr. 2. Ad a-c Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a. - c/nr. 1-3., kan kun fradrages hvis løbetiden efter aftalen er mindre end 2 år. Se LL § 8, stk. 3, litra /nr.3.

Følgende indgår IKKE QRENTUD2: · Udgifter til stempel- og tinglysningsafgift kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3. Det gælder hvad enten der kun betales stempel- eller tinglysningsafgift, eller der betales et gebyr, som også dækker andre udgifter. Udgifter til dækning af andet papirarbejde kan heller ikke fradrages, uanset hvad udgiften kaldes. · Et gebyr, som betales af debitor til kreditor, fordi debitor ikke har betalt renter eller afdrag til tiden, kan ikke fradrages. Se skd. 1975.123. · Faste månedlige gebyrer på kontoordninger i fx. stormagasiner og kontosammenslutninger kan ikke fradrages, da der ikke er tale om provision eller præmie for lån. · Honorar til formidling af finansiering (formidlingshonorar), kan ikke fradrages efter LL § 8, stk. 3, litra c/nr. 3.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel