Gå til sidens indhold

QBISTYD

Langt navn

Kontanthjælps-, aktiverings-, revaliderings, integrations-, og ledighedsydelse

Generel Beskrivelse

Skattepligtig kontanthjælps-, aktiverings- og revalideringsydelser, integrationsydelse, ledighedsydelse til personer visiteret til flexjob, skattefri kontanthjælp og ( i visse år varnehjælp til pensionister).

QBISTYD indeholder ikke barsels-og sygedagpenge.

Variablen eksisterer fra 1994 - 2013.

QBISTYD =OVRIG_KONTANTHJALP_13+KONTANTHJ_13+ TBKONTHJ(1997-) +VARMEHJALP(2002-)

Detaljeret beskrivelse

QBISTYD indgår i variablen QMIDYD Hvor QMIDYD: Midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser)

QBISTYD=( KONTHJ+KHFLYGT+REVAL)+(1994-2004 PASBOERN)+(fra 2005 LEDIGHEDSYDELSE) + (fra 1999 INTGRAYD)+( fra 2000 EFTLEVHJ)+(fra 2002 VARMEHJALP+KONTSKFRI) Hvor: KONTHJ er kontanthjælp, KHFLYGT er aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse PASBOERN er øvrige ydelser fra kommuner ( fra 2000 især ledighedsydelse) LEDIGHEDSYDELSE er Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob VARMEHJALP er skattefri varmehjælp til pensionister (data forefindes ikke for 2008 og 2009) KONTSKFRI er skattefri kontanthjælpsydelser

Større ændringer i QBISTYD

1994 - 30. juni 1998 tildeles kontanthjælp efter lov om social bistand (bistandslovens §37 (kontanthjælp til underhold mv.), revalidering efter bistandslovens §43 samt aktivering efter bistandsloven.

Fra 1. juli 1998 tildeles kontanthjælp efter aktivlovens §25 (hjælp til forsørgelse), skattepligtig revalideringsydelse aktivlovens §52 samt aktivering efter aktivloven (§42 i lov om social bistand).

Fra 1. juli 1998 ændredes satser for udlændinge, der får kontanthjælp efter "integrationslovens" regler (lov nr. 474, 1998). Det er reducerede ydelser i forhold til kontanthjælpen. Loven er revideret flere gange senere.

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til SKATs oplysningsseddelregister (COR), fra 2008 SKATs e-indkomstregister (indberetninger mindst en gang pr. måned). Sammen med beløbene indberettes kode for type af kontanthjælp, revalidering og aktivering samt øvrig kontanthjælp (fra 1999 ydelse efter lov om orlov service og aktivlov)

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR. Mere detaljerede oplysninger om kontanthjælpsydelserne kan findes i kontanthjælpsregisteret (se under beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.).

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fire kontanthjælpsydelser (kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering og øvrig kontanthjælp) lægges sammen og fordeles derefter, som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Før 1994 ligger kontanthjælp til forsørgelse i variablen KONT_GL (kontanthjælpsydelser 1980-1993).

Kontanthjælpen bliver hævet i 1994, samtidig med at størstedelen heraf bliver skattepligtig.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel