Gå til sidens indhold

PENSBLB7

Langt navn

Pension fra pensionskasse

Generel Beskrivelse

Pension fra pensionskasse

PENSBLB7 inkluderer ikke engangsudbetalinger fra pensionskasse, f. eks. ved ophævelse af pensionsordning. Dette beløb ligger i variablen HAEVPEN (Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift, ekskl. udbetalinger fra LD og ATP)

Variablen eksisterer fra 1991.

Detaljeret beskrivelse

PENSBLB2 indgår i QPENSPRI

Hvor QPENSPRI: Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner(ekskl. tjenestemandspension) og private pensioner fra Danmark

PENSBLB7 er fastlagt i en model, og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. jf. bilag til variablen QPENSPRI under højkvalitetsdokumentation

Fra 2004 er udbetalinger fra nogle mindre firmapensionskasser inkluderet i opgørelserne

I 1990 ligger udbetalinger fra pensionskasser i variablen PENSBLB2.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel