Gå til sidens indhold

PENSBLB7

Langt navn

Pension fra pensionskasse

Generel Beskrivelse

Pension fra pensionskasse

Variablen omfatter indkomstartskoderne "0074", "0110", "0111", "0112", "0113", "0114". Disse omfatter udover livrente og ratepensioner også udbetalinger fra fx. invalidepension, rateforsikring, rateopsparing ved nedsat arbejdsevne, ægtefælle og samleverpension samt pension udbetalt til efterladte.

PENSBLB7 inkluderer ikke engangsudbetalinger fra pensionskasse, f. eks. ved ophævelse af pensionsordning. Dette beløb ligger i variablen HAEVPEN (Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift, ekskl. udbetalinger fra LD og ATP)

Variablen eksisterer fra 1991.

Detaljeret beskrivelse

PENSBLB2 indgår i QPENSPRI

Hvor QPENSPRI: Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner(ekskl. tjenestemandspension) og private pensioner fra Danmark

PENSBLB7 er fastlagt i en model, og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. jf. bilag til variablen QPENSPRI under højkvalitetsdokumentation

Fra 2004 er udbetalinger fra nogle mindre firmapensionskasser inkluderet i opgørelserne

I 1990 ligger udbetalinger fra pensionskasser i variablen PENSBLB2.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel