Gå til sidens indhold

LD_UDBETAL

Langt navn

Udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) før fradrag af afgift.

Generel Beskrivelse

Udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). For lønmodtagere, der i perioden fra 1977 til 1979 fik indefrosset dyrtidsportione, blev disse i 1980 indsat i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Beløbet kan udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af en afgift, ca. 39 pct. Beløbet kan komme til udbetaling fra det tidspunkt hvor ejeren af kontoen i LD er fyldt 60 år.

Variablen eksisterer fra 1990.

Detaljeret beskrivelse

I 2015 betalte LD afgift til staten af beløbene i LD. Afgiften blev reduceret med 2,5 pct.- point i forhold til den afgift der sopridnelig skulle betales ved udbetalingen af indestående i LD. Denne udbetaling står i denne variabel LD_UDBETAL. Når beløbet hæves, vil det ikke stå i regsiteret for hævede pensioner. Det vil kunne ses som bevægelse i registeret for pensionsformuer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel