Gå til sidens indhold

FOLKEFORTID_13

Langt navn

Folke- og førtidspension mv.

Generel Beskrivelse

Folke- og førtidspension(skattepligtig) inkl. ældrecheck(supplerende pension), mediechcheck (fra 2021), delpension, varmehjælp samt skattefrie tillæg til førtidspensionister.

Størrelsen af FOLKEFORTID_13 (den sociale pension) afhænger af andre indkomster, fx private pensioner, der ligger i variablen QPENSPRI.

For skattefri tillæg til pensionister se variablen TILBTOT.

Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp, hjælp til personlig pleje m.m. er ikke inkluderet.

I Statistikbanktabellerne INDKP101 har variablen under indkomsttype nr.11 og benævnes 'Folke- og førtidspension'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable FOLKEFORTID_13 indgår i variablen OFFPENS_EFTLON_13 og dermed i variablen OFF_OVERFORSEL_13 FOLKEFORTID_13=QOFFPENS+TILBTOT(1984ff)+DELPENS(1988-2001) +VARMEHJALP(2002-) . Hvor OFFPENS_EFTLON_13 er offentlige pensioner OFF_OVERFORSEL_13 er offentlige overførsler QOFFPENS er folke- og førtidspension TILBTOT er skattefri tillæg til førtidspensionister DELPENS er delpension VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister Sammenhæng med variable før 2013 revisionen. FOLKEFORTID_13 = QPENSNY + VARMEHJALP(2002-) Hvor QPENSNY er folke- og førtidspension, delpension og skattefri tillæg til førtidspensionister To af indkomstbegreberne i QPENSNY indgår i to særskilte højkvalitetsvariable. Delpension findes i en særskilt variabel DELPENS, og de skattefrie tillæg til førtidspensionister findes i en særskilt variabel TILBTOT. Ændringer over tid Fra 1984 inkl. skattefrie tillæg til førtidspensionister Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; Beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i FOLKEFORTID_13 før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994. Fra 2002 inkl. varmehjælp Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepensionen. Dette beløb er en del af FOLKEFORTID_13. Fra 2021 indgår mediechecken OGSÅ som en del af FOLKEFORTID_13, hvor den tidligere indgik som anden personlig indkomst i RESUINK_13. Fra 2022 indgår desuden tidlig pension, også kendt under navnet "Arne Pension", i FOLKEFORTID_13.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel