Gå til sidens indhold

BANKGAELD

Langt navn

Gæld til pengeinstitutter mv. pr. 31. 12

Generel Beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter det nye formueregister, når man arbejder med formuer. Se https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Variablen eksisterer fra 1987

Detaljeret beskrivelse

BANKGAELD indgår i variablen QPASSIV fra 1987 - 1993 og i QPASSIVN fra 1995. Hvor QPASSIV: Passiver ultimo året (gæld til realkredit, pengeinstitutter mm.), (ekskl. gæld i selvstændig virksomhed 1987-1996)- variablen eksisterer fra 1980 - 2005. QPASSIVN: Passiver ultimo året (gæld til realkredit, pengeinstitutter mm.)- variablen eksisterer fra 1995.

Ændringer

1987-1989 Gæld til pengeinstitutter inkl. postgiro 1987 - 1993 ekskl. gæld i selvstændig virksomhed

Fra 1990 inkl. gæld til Hypotekbanken, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger

Fra 1991 inkl. studiegæld i pengeinstitut

Fra 1993 inkl. gæld af pantebreve i depot 1994 Varianblen eksistrer ikke.

fra 1995 Gæld til pengeinstitutter, hypotekbanken, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger og studiegæld i pengeinstitut. Fra 2006 er Hypotekbanken ophørt og de tilbageværende udlån administreres af Statens Administration.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel