Gå til sidens indhold

NACE

Langt navn

Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 1992 til 2007 (AKM)

Generel Beskrivelse

NACE er branchekode for erhvervsaktives væsentligste beskæftigelse i løbet af året.

For lønmodtagere er branchekoden fra det arbejdssted, hvor de har haft størst løn i løbet af året. For selvstændigt erhvervsdrivende er branchekoden fra deres virksomhed.

Se gså variablen NACE_13 (1993 - 2007)

Detaljeret beskrivelse

NACE variablen er dannet første gang 1992. Fra 2008 afløses NACE af NACE_DB07 (Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 2008) . Der er ikke en entydig sammenhæng mellem NACE og NACE_DB07 nomenklaturen. For yderligere information om sammenhængen mellem NACE og NACE_DB07 se nedenstående link til Danmarks Statistiks hjemmeside: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/dansk-branchekode-db07

I perioden 1992 til 2002 bruges nomenklaturen Dansk Branchekode 1993. Fra 2003 til 2007 bruges nomenklaturen Dansk Branchekode 2003. Ændringerne i branchenomenklaturen fra DB1993 til DB2003 findes på vedlagte link: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/dansk-branchekode-db07

OBS!! Værdierne blank, 0 eller 000000 eller 999999 betyder, - at personen ingen beskæftigelse har haft i året - eller også at der ikke har kunnet findes en branchekode, - for perioden før 2003 også ommfatterdisse koder også personer hvis hovedindkomst ikke er erhvervsindkomst Fra og med 2003 er NACE-koden også sat for personer, som har erhvervsbeskæftigelse, men hvor den væsentligste indkomstkilde er anden indkomst.

Det betyder, at sammenligning af NACE-koder før 2003 og fra og med 2003 alene kan foretages på personer, hvis væsentligste indkomst er erhvervsindkomst. Rent teknisk betyder det, at sammenligningen skal foretages på personer, som opfylder betingelsen: BESKST<6 og BESKST02<6 eller SOCIO<140 og SOCIO02<140

NACE variablen afløste i 1993 variablen BRANCHE_77, Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode 1977. Sammenhængen mellem NACE-nomenklaturen DB93 og BRANCHE-nomenklaturen DST77 er vist i det vedlagte bilag, "nace til DST77".

Værdisæt

D460202.TXT_DB93_TIMES - Branche for væsentligste beskæftigelse, fra 1992 til 2007 (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1992 0 Ikke oplyst
01-01-1992 11110 Kornavl
01-01-1992 11190 Agerbrug i øvrigt
01-01-1992 11210 Gartnerier
01-01-1992 11220 Planteskoler
01-01-1992 31-12-2002 11300 Dyrkning af frugt og bær
01-01-2003 11300 Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter
01-01-1992 12110 Malkekvæghold
01-01-1992 12190 Anden kvægavl
01-01-1992 12210 Stutterier
01-01-1996 12220 Fåre- og gedeavl
01-01-1992 31-12-1995 12220 Fåreavl
01-01-1992 12300 Svineavl
01-01-1992 12400 Fjerkræavl
01-01-1992 12510 Pelsdyravl
01-01-1992 12520 Biavl
01-01-1992 12530 Kenneler
01-01-1992 31-12-1995 12590 Gedeavl, kaninavl mv.
01-01-1996 12590 Opdræt af andre dyr
01-01-1992 13000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01-01-1992 14110 Landbrugsmaskinstationer
01-01-1992 14120 Anlægsgartnerier
01-01-1992 14190 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt
01-01-1992 14200 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01-01-1992 15000 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01-01-1992 20100 Skovbrug
01-01-1992 20200 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
01-01-1992 50100 Fiskeri
01-01-1992 50200 Dambrug og fiskeavl
01-01-1992 31-12-1995 50300 Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri
01-01-1992 101000 Kulminer
01-01-1992 102000 Brunkulslejer
01-01-1992 103000 Tørvegrave
01-01-1992 111000 Udvinding af råolie og naturgas
01-01-1992 112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-1992 120000 Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-1992 131000 Brydning af jernmalm
01-01-1992 132000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
01-01-2003 141110 Brydning af sten
01-01-1992 31-12-2002 141110 Stenbrud
01-01-1992 141120 Stenfiskeri
01-01-1992 141200 Kalkbrud
01-01-1992 141300 Skiferbrud
01-01-1992 142100 Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-1992 142200 Udvinding af ler og kaolin
01-01-1992 143000 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-1992 144000 Saltudvinding
01-01-1992 145000 Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-1992 151110 Svineslagterier
01-01-1992 151120 Kreaturslagterier
01-01-1992 151130 Tarmrenserier
01-01-1992 151140 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-1992 151200 Fjerkræslagterier
01-01-1992 151310 Fremstilling af færdigretter
01-01-1992 151390 Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-1992 152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-1992 152020 Røgning og saltning af fisk
01-01-1992 152030 Fiskemelsfabrikker
01-01-1992 153100 Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-1992 153200 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-1992 153300 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-1992 154100 Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-1992 154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-1992 154300 Margarinefabrikker mv.
01-01-1992 155110 Mejerier samt ostefremstilling
01-01-1992 155120 Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-1992 155200 Fremstilling af konsumis
01-01-1992 31-12-2002 156100 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2002 156110 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2002 156120 Industriel fremstilling og forædling af frø
01-01-1992 156200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-1992 157110 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-1992 157120 Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-1992 157200 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-1992 158110 Brødfabrikker
01-01-1992 158120 Bagerforretninger
01-01-1992 158200 Fremstilling af kager og kiks
01-01-1992 158300 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1992 158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-1992 158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-1992 158600 Forarbejdning af te og kaffe
01-01-1992 158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-1992 158800 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-1992 31-12-2002 158900 Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt
01-01-2002 158910 Fremstilling af kosttilskud
01-01-2002 158920 Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt
01-01-1992 159100 Fremstilling af spiritus
01-01-1992 159200 Fremstilling af råsprit
01-01-1996 159300 Fremstilling af vin
01-01-1992 31-12-1995 159300 Fremstilling af vin baseret på druer
01-01-1992 159400 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-1992 159500 Fremstilling af vermouth mv.
01-01-1992 159600 Bryggerier
01-01-1992 159700 Maltfabrikker
01-01-1992 159800 Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-1992 31-12-1995 159900 Fremstilling af andre alkoholfrie drikkevarer
01-01-1992 31-12-2002 160000 Tobaksfabrikker
01-01-2003 160000 Tobaksindustri
01-01-1992 171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-1992 172000 Vævning af tekstiler
01-01-1992 173000 Færdigbehandling af tekstiler
01-01-1992 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-1992 174020 Fremstilling af boligtekstiler
01-01-1992 31-12-2002 174090 Anden fremstilling af færdige tekstilvarer
01-01-2003 174090 Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt
01-01-1992 175100 Tæppefabrikker
01-01-1992 175210 Rebslagerier
01-01-1992 175220 Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-1992 175300 Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-1992 175400 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-1992 176000 Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-1992 177100 Strømpefabrikker
01-01-1992 177200 Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-1992 31-12-1995 177300 Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 177400 Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning
01-01-1992 31-12-1995 177500 Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør
01-01-1992 181000 Fremstilling af læderbeklædning
01-01-1992 182100 Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2002 182200 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.
01-01-1992 31-12-2002 182210 Fremstilling af herre- og dameovertøj
01-01-1992 31-12-2002 182220 Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge
01-01-1992 31-12-2002 182230 Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger
01-01-2003 182310 Fremstilling af skjorter
01-01-1992 31-12-2002 182310 Skjortefabrikker
01-01-1992 31-12-2002 182390 Anden fremstilling af underbeklædning
01-01-2003 182390 Fremstilling af anden underbeklædning
01-01-1992 182410 Fremstilling af babytøj
01-01-1992 182490 Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-1992 183000 Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-1992 191000 Garverier
01-01-1992 192000 Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-1992 193010 Skotøjsfabrikker
01-01-1992 193020 Træskofabrikker
01-01-1992 201010 Savværker
01-01-1992 201020 Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-1992 202000 Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-1992 203010 Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-1992 203020 Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-1992 203030 Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-1992 204000 Træemballagefabrikker
01-01-1992 205110 Trædrejere
01-01-1992 205120 Ligkistefabrikker
01-01-1992 205190 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-1992 205200 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-1992 211100 Fremstilling af papirmasse
01-01-1992 211200 Fremstilling af papir og pap
01-01-1992 212100 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-1992 212200 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-2002 212300 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 31-12-2002 212310 Fremstilling af skrivepapir
01-01-1992 31-12-2002 212390 Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap
01-01-1992 212400 Fremstilling af tapet
01-01-1992 31-12-1995 212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-1996 212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
01-01-1992 221110 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-1992 221120 Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-1992 221210 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-1992 221220 Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-1992 221310 Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-1992 221320 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-1992 221330 Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-1992 221340 Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-1992 221400 Udgivelse af lydoptagelser
01-01-1992 221500 Anden udgivervirksomhed
01-01-1992 222100 Avistrykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222210 Bogtrykkerier
01-01-1996 222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier
01-01-1992 31-12-1995 222220 Offsettrykkerier
01-01-1992 222230 Serigrafiske trykkerier
01-01-1992 222290 Andre trykkerier i øvrigt
01-01-1992 222300 Bogbinderier
01-01-2002 222400 Prepress-arbejde
01-01-1992 31-12-2002 222410 Reproduktionsanstalter
01-01-1992 31-12-2002 222420 Sætterier
01-01-1992 222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-1992 223100 Reproduktion af lydoptagelser
01-01-1992 223200 Reproduktion af videooptagelser
01-01-1992 31-12-2002 223300 Reproduktion af edb-medier
01-01-2003 223300 Reproduktion af it-medier
01-01-1992 231000 Fremstilling af koks mv.
01-01-1992 232000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-1992 233000 Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-1992 241100 Fremstilling af industrigasser
01-01-1992 241200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-1992 241300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-1992 241400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-1992 241500 Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-1992 241600 Fremstilling af basisplast
01-01-1992 241700 Fremstilling af syntetisk gummi
01-01-1992 242000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-1992 243000 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-1992 244100 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-1992 244200 Medicinalvarefabrikker
01-01-1992 245110 Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-2003 245120 Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler
01-01-1992 31-12-2002 245120 Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-1992 31-12-2002 245200 Fremstilling af parfume og toiletmidler
01-01-2003 245200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-1992 246100 Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-1992 246200 Limfabrikker
01-01-1992 246300 Fremstilling af æteriske olier
01-01-1992 246400 Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-1992 246500 Fremstilling af uindspillede medier
01-01-1992 246600 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-1992 247000 Fremstilling af kemofibre
01-01-1992 251100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-2003 251200 Vulkanisering
01-01-1992 31-12-2002 251200 Vulkaniseringsanstalter
01-01-1992 251300 Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-1992 252110 Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-1992 252120 Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-1992 252130 Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-1992 252200 Fremstilling af plastemballage
01-01-1992 252310 Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-1992 252390 Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-1992 252410 Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-1992 252420 Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-1992 252490 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-1992 261100 Fremstilling af planglas
01-01-1992 261200 Formning og forarbejdning af planglas
01-01-1992 261300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2003 261400 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf
01-01-1992 31-12-2002 261400 Glasuldsfabrikker
01-01-1992 261500 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-1992 262100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-1992 262200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-1992 262300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-1992 262400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-1992 262500 Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-1992 262600 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-1992 263000 Fremstilling af fliser og kakler
01-01-1992 264000 Teglværker
01-01-1992 265100 Cementfabrikker
01-01-1992 265200 Kalkværker
01-01-1992 265300 Fremstilling af gips
01-01-1992 266110 Betonvarefabrikker
01-01-1992 266120 Betonelementfabrikker
01-01-1992 266200 Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-1992 266300 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1992 266400 Mørtelværker
01-01-1992 266500 Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-1992 266600 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-1992 267000 Stenhuggere
01-01-1992 268100 Fremstilling af slibemidler
01-01-1992 268210 Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-1992 268220 Stenuldsfabrikker
01-01-1992 268290 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-2003 271000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-1992 31-12-2002 271000 Jern- og stålværker
01-01-1992 272100 Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-1992 272200 Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-1992 273100 Koldtrækning af jern og stål
01-01-1992 273200 Koldvalsning af jern- og stålbånd
01-01-1992 273300 Koldbehandling af jern og stål
01-01-1992 273400 Trådtrækning af stål
01-01-1992 273500 Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-1992 274100 Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2003 274200 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274200 Fremstilling og første bearbejdning af aluminium
01-01-2003 274300 Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274300 Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin
01-01-2003 274400 Fremstilling af kobber og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274400 Fremstilling og første bearbejdning af kobber
01-01-2003 274500 Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf
01-01-1992 31-12-2002 274500 Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller
01-01-1992 275100 Støbning af jernprodukter
01-01-1992 275200 Støbning af stålprodukter
01-01-1992 275300 Støbning af letmetalprodukter
01-01-1992 275400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-1992 281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-1992 281200 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-1992 282100 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-1992 282200 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-1992 283000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-1992 284000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2003 285100 Overfladebehandling af metal
01-01-1992 31-12-2002 285100 Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-2003 285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
01-01-1992 31-12-2002 285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde)
01-01-1992 286100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-1992 286200 Fremstilling af håndværktøj
01-01-1992 286310 Låsefabrikker
01-01-1992 286320 Fremstilling af metalbeslag
01-01-1992 287100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2003 287200 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal
01-01-1992 31-12-2002 287200 Fremstilling af konservesdåser mv.
01-01-1992 287300 Fremstilling af trådvarer
01-01-1992 287400 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-1992 287510 Fremstilling af metalskilte
01-01-1992 287520 Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-1992 287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-1992 291110 Skibsmotorfabrikker
01-01-1992 291120 Reparation af skibsmotorer
01-01-1992 291190 Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-1992 291210 Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-1992 291220 Fremstilling af væskepumper
01-01-1992 291230 Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-1992 291300 Fremstilling af haner og ventiler
01-01-1992 291400 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-1992 292100 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-1992 292210 Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-1992 292220 Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-1992 292230 Fremstilling af trucks
01-01-1992 292290 Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-1996 292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-1995 292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til industrielt brug
01-01-1996 292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-1992 31-12-1995 292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til industrielt brug
01-01-1992 292410 Vægtfabrikker
01-01-1992 292420 Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-1992 292430 Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-1992 292490 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-1992 293100 Fremstilling af traktorer
01-01-1992 293210 Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-1992 293220 Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-1992 31-12-2002 293230 Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt
01-01-2003 293230 Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 293240 Reparation af maskiner til land- og skovbrug
01-01-2003 293240 Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug
01-01-1992 31-12-2002 294000 Fremstilling af værktøjsmaskiner
01-01-2002 294100 Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
01-01-2002 294200 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
01-01-2002 294300 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
01-01-1992 295100 Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-1992 295210 Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-1992 295290 Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-1992 295310 Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-1992 295320 Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-1992 295330 Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-1992 295340 Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-2003 295390 Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri
01-01-1992 31-12-2002 295390 Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1992 295400 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-1992 295500 Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-1992 295610 Fremstilling af støbeforme
01-01-1996 295620 Fremstilling af tørringsanlæg
01-01-1992 31-12-1995 295620 Fremstilling af tørringsanlæg unbdtagen til landbrugsvarer
01-01-1992 295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1992 296000 Fremstilling af våben og ammunition
01-01-1996 297110 Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug
01-01-1992 31-12-1995 297110 Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug
01-01-1992 297120 Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-1992 297130 Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-1992 297190 Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-1992 297200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-1992 300100 Fremstilling af kontormaskiner
01-01-2003 300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 300200 Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 311010 Fremstilling af elmotorer og -generatorer
01-01-2003 311010 Fremstilling af elmotorer og generatorer
01-01-1992 311020 Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-1992 311030 Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-1992 31-12-2002 311040 Fremstilling af vindmøller
01-01-2003 311040 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-1992 312010 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-1992 312090 Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-1992 313000 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-1992 314000 Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1992 315000 Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-1992 31-12-1995 316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
01-01-1996 316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
01-01-1992 316210 Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-1992 316220 Elektromekaniske værksteder
01-01-1992 316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-1992 321010 Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-1992 321090 Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-1992 322010 Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-1992 322020 Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-1992 323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-1992 323020 Fremstilling af højtalere mv.
01-01-1992 323030 Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-1992 31-12-2002 331010 Fremstilling af kanyler og sprøjter
01-01-2003 331010 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt
01-01-1992 331020 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-1992 331030 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-1992 331040 Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-1992 331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.
01-01-1992 332010 Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-1992 332020 Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-1992 332030 Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-1992 332040 Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-1992 332090 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-1992 333000 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-1992 334010 Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-1992 334020 Fremstilling af reproduktionskameraer
01-01-1992 334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-1992 335000 Fremstilling af ure
01-01-1992 341000 Bilfabrikker
01-01-1992 342000 Karosserifabrikker
01-01-1992 343000 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2003 351100 Bygning og reparation af skibe
01-01-1992 31-12-2002 351100 Skibsværfter
01-01-2003 351200 Bygning og reparation af både
01-01-1992 31-12-2002 351200 Bådbyggerier
01-01-1992 352000 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-1992 353000 Flyfabrikker og -værksteder
01-01-1992 354100 Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-1992 354200 Fremstilling af cykler
01-01-1992 354300 Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-1992 355000 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-1992 361110 Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-1992 361120 Møbelpolstrervirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 361200 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole
01-01-2003 361200 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole
01-01-2003 361300 Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv.
01-01-1992 31-12-2002 361300 Fremstilling af køkkeninventar mv.
01-01-1992 361410 Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-1992 361490 Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-1992 361500 Madrasfabrikker
01-01-1992 362100 Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-1992 362210 Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-1992 362220 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-1992 363000 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1992 31-12-2002 364000 Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-2003 364000 Fremstilling af sportsrekvistitter
01-01-1992 365000 Fremstilling af legetøj og spil
01-01-1992 366100 Fremstilling af bijouterivarer
01-01-1992 366200 Børstefabrikker
01-01-1992 366310 Stearinlysfabrikker
01-01-1992 366390 Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-1992 371000 Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-1992 372000 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-1992 31-12-2002 401000 Elforsyning
01-01-2002 401100 Produktion af elektricitet
01-01-2002 401200 Transmission af elektricitet
01-01-2002 401300 Distribution af og handel med elektricitet
01-01-1992 31-12-2002 402000 Gasforsyning
01-01-2002 402100 Fremstilling af gas
01-01-2002 402200 Distribution af og handel med gas gennem rørledninger
01-01-1992 403000 Varmeforsyning
01-01-1992 410000 Vandforsyning
01-01-1992 451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-1992 451200 Funderingsundersøgelser
01-01-2003 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og
01-01-1992 31-12-2002 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-1992 452200 Tagdækningsvirksomhed
01-01-1992 452510 Murerforretninger
01-01-1992 452520 Brolæggermestre
01-01-1992 452530 Kloakmestre
01-01-1992 452540 Stilladsforretninger
01-01-1992 452590 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-2003 453100 El-installation
01-01-1992 31-12-2002 453100 Elektroinstallationsforretninger
01-01-1992 453200 Isoleringsvirksomhed
01-01-1992 453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-1992 454100 Stukkatørvirksomhed
01-01-1992 454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-1992 454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-1992 454320 Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-1992 454410 Malerforretninger
01-01-1992 454420 Glarmesterforretninger
01-01-1992 454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-1992 455000 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-1992 31-12-2002 501010 Engroshandel med biler
01-01-2003 501010 Engroshandel med biler mv.
01-01-1992 501020 Detailhandel med biler
01-01-1992 501030 Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-1992 502010 Autoreparationsværksteder
01-01-1992 502020 Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-1992 502030 Autoelektrikere
01-01-1992 502040 Undervognsbehandling
01-01-1992 502050 Autolakererier
01-01-1992 502060 Dækservice
01-01-1992 502090 Autoservice i øvrigt
01-01-1992 503010 Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-1992 503020 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-1992 504000 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf
01-01-1992 505010 Servicestationer uden kiosksalg
01-01-1992 505020 Servicestationer med kiosksalg
01-01-1992 511100 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-1992 511200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-1992 511300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-1992 511400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-1992 511500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-1992 511600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-1992 511710 Fiskeauktioner
01-01-2003 511790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 511790 Anden agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 511800 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-1992 511900 Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-1992 512100 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-1992 512200 Engroshandel med blomster og planter
01-01-1992 512300 Engroshandel med levende dyr
01-01-1992 512400 Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-1992 512500 Engroshandel med råtobak
01-01-1992 513100 Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-1992 513200 Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-1992 513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-1992 513410 Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1992 513420 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1992 513490 Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-1992 513500 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2003 513600 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik
01-01-1992 31-12-2002 513600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-1992 513700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-1992 31-12-1995 513800 Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 513810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1992 31-12-2002 513820 Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-1992 513830 Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-2003 513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 513890 Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-2003 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-1992 31-12-2002 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 31-12-1995 513910 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513920 Engroshandel med brød, kager og kiks
01-01-1992 31-12-1995 513930 Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-1992 31-12-1995 513990 Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
01-01-1992 514100 Engroshandel med tekstiler
01-01-1992 514210 Engroshandel med beklædning
01-01-1992 514220 Engroshandel med fodtøj
01-01-1992 514310 Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-1992 31-12-2002 514320 Engroshandel med radio og tv
01-01-2003 514320 Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-1992 31-12-2002 514330 Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd mv.
01-01-2003 514330 Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.
01-01-1992 514340 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-1992 514410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-1992 514420 Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2003 514500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-1992 31-12-2002 514500 Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer
01-01-1992 514610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-1992 514620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1992 514705 Engroshandel med møbler
01-01-1992 514710 Engroshandel med tæpper
01-01-1992 514715 Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-1992 514720 Engroshandel med ure og optik
01-01-1992 514725 Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-1992 514730 Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-1992 514735 Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-1992 514740 Engroshandel med legetøj og spil
01-01-1992 514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-1992 514750 Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-1992 514790 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-1992 515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-1992 515200 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-1992 515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-1992 31-12-2002 515320 Engroshandel med lak, maling og tapet
01-01-2003 515320 Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv.
01-01-1992 515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-1992 515500 Engroshandel med kemiske produkter
01-01-1992 515610 Engroshandel med emballageartikler
01-01-1992 515690 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-1992 515700 Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-1996 31-12-2002 516100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1992 31-12-1995 516100 Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-1992 31-12-2002 516200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 516300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-1992 31-12-2002 516410 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr
01-01-1992 31-12-2002 516420 Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
01-01-1992 31-12-2002 516510 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-1992 31-12-2002 516520 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-1992 31-12-2002 516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-1992 31-12-2002 516600 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-1992 31-12-2002 517000 Anden engroshandel
01-01-2002 518100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-2002 518200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2002 518300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2002 518410 Engroshandel med computere og it-udstyr
01-01-2002 518420 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2002 518500 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr
01-01-2002 518600 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-2002 518710 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-2002 518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-2002 518800 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-2002 519000 Anden engroshandel
01-01-1992 521110 Kolonialhandel
01-01-1992 521120 Døgnkiosker
01-01-1992 521130 Supermarkeder
01-01-2002 521140 Discountforretninger
01-01-1992 521210 Varehuse
01-01-1992 521220 Stormagasiner
01-01-1992 522100 Frugt- og grøntforretninger
01-01-1992 522200 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-1992 522300 Fisk- og vildtforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522400 Brødudsalg
01-01-1992 522410 Brødudsalg
01-01-1992 522420 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-1992 522500 Vinforretninger
01-01-1992 31-12-2002 522600 Tobaks- og vinforretninger
01-01-2003 522600 Tobaksforretninger
01-01-1992 522710 Osteforretninger
01-01-1992 31-12-1995 522720 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-1992 522730 Helsekostforretninger
01-01-2003 522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 522790 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt
01-01-1992 523100 Apoteker
01-01-1992 523200 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-1992 523310 Parfumerier
01-01-1992 523320 Materialister
01-01-1992 524100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-1992 524210 Dametøjsforretninger
01-01-1992 524220 Herretøjsforretninger
01-01-1992 524230 Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-1992 524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-1992 524310 Skotøjsforretninger
01-01-1992 524320 Lædervareforretninger
01-01-1992 524410 Møbelforretninger
01-01-1992 31-12-2002 524420 Tæppeforretninger
01-01-1992 524430 Boligtekstilforretninger
01-01-2003 524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-1992 31-12-2002 524440 Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn
01-01-1992 524450 Detailhandel med belysningsartikler
01-01-1996 524510 Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 31-12-1995 524510 Detailhandel med husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 524520 Radio- og tv-forretninger
01-01-1992 524530 Pladeforretninger
01-01-1992 524540 Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-1992 524610 Isenkramforretninger
01-01-1992 524620 Byggemarkeder
01-01-1992 524630 Farve- og tapetforretninger
01-01-1992 524700 Bog- og papirhandlere
01-01-2002 524801 Tæppeforretninger
01-01-1992 524805 Urmagerforretninger
01-01-1992 524810 Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1992 524815 Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-2003 524820 Optikere
01-01-1992 31-12-2002 524820 Specialoptikere
01-01-1992 524825 Fotoforretninger
01-01-1992 524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-1992 524835 Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-1992 524840 Frimærke- og møntforretninger
01-01-1992 524845 Sportsforretninger
01-01-1996 524850 Detailhandel med legetøj og spil
01-01-1992 31-12-1995 524850 Legetøjsforretninger
01-01-1992 524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-1992 524860 Cykel- og knallertforretninger
01-01-1992 31-12-1995 524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og programmel
01-01-1996 31-12-2002 524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware
01-01-2002 524866 Detailhandel med computere og standardsoftware
01-01-2002 524867 Detailhandel med kontormaskiner
01-01-1992 524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-1992 524875 Blomsterforretninger
01-01-1992 524880 Planteforhandlere og havecentre
01-01-1992 524885 Dyrehandel
01-01-1992 524890 Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-1992 524895 Pornobutikker
01-01-1992 524899 Detailhandel med andre varer
01-01-1992 525010 Bogantikvariater
01-01-1992 525020 Antikvitetsforretninger
01-01-1992 525090 Andre forhandlere af brugte varer
01-01-1992 526100 Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-1992 526210 Frugt- og grøntstader
01-01-1992 526290 Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-1992 526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-1992 527100 Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-1992 527210 Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-1992 527220 Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-1992 527300 Reparation af ure
01-01-1992 527410 Cykelreparationsværksteder
01-01-1992 527420 Låsesmede
01-01-1992 527490 Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-2002 551010 Hoteller
01-01-2002 551020 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551110 Hoteller med restauration
01-01-1992 31-12-2002 551120 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-1992 31-12-2002 551200 Hoteller uden restauration
01-01-1992 552100 Vandrehjem
01-01-1992 552200 Campingpladser
01-01-1992 552310 Feriecentre
01-01-1992 552390 Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-1992 553010 Restauranter
01-01-1992 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-1992 553090 Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-1992 554010 Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-1992 554020 Diskoteker og natklubber
01-01-2003 554090 Caféer og kaffebarer mv.
01-01-1992 31-12-2002 554090 Kaffebarer mv.
01-01-1992 555100 Kantiner
01-01-1992 555200 Catering og diner transportable
01-01-1992 601000 Jernbaner
01-01-1992 31-12-2002 602100 Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
01-01-2002 602110 Bustrafik
01-01-2002 602120 S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
01-01-1992 602200 Taxikørsel
01-01-1996 602300 Anden landpassagertransport
01-01-1992 31-12-1995 602300 Anden passagertransport, ikke rutefart
01-01-1992 602410 Vognmandsvirksomhed
01-01-1992 602420 Flytteforretninger
01-01-1992 603000 Rørtransport
01-01-1992 611010 Rederivirksomhed, fragtfart
01-01-1992 611020 Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
01-01-1992 31-12-1995 611100 Rederivirksomhed, oceanfart
01-01-1992 31-12-1995 611210 Færge- og passagerfart
01-01-1992 31-12-1995 611220 Kystfart med gods
01-01-1992 612000 Transport ad indre vandveje
01-01-1992 621000 Ruteflyvning
01-01-1992 622010 Charterflyvning med passagerer
01-01-1992 622020 Charterflyvning med gods
01-01-1992 622030 Taxiflyvning mv.
01-01-1992 623000 Rumfart
01-01-1992 631100 Godsbehandling
01-01-1992 631200 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-1992 31-12-2002 632110 Stationer og godsterminaler
01-01-2003 632110 Stationer, godsterminaler mv.
01-01-1992 632120 Parkerings- og garageanlæg
01-01-1992 632130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-1992 632210 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-1992 31-12-2002 632220 Lystbådehavne
01-01-1992 632230 Fyrvæsen og lodserier
01-01-1992 632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1992 632300 Lufthavne mv.
01-01-1992 633010 Turistbureauer
01-01-1992 633020 Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-2003 633030 Rejsebureauer, billetformidlende
01-01-1992 31-12-2002 633030 Rejsebureauer, billetudstedende
01-01-1992 633040 Turistguidevirksomhed
01-01-1992 634010 Skibsmæglervirksomhed
01-01-1992 634020 Speditørvirksomhed
01-01-1992 634030 Vejere og målere
01-01-1992 634090 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-1992 641100 Postvæsen
01-01-1992 641200 Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-1992 31-12-2002 642000 Telekommunikation
01-01-2002 642010 Udbydere af fast telekommunikation
01-01-2002 642020 Udbydere af trådløs kommunikation
01-01-2002 642030 Udbydere af internetadgang
01-01-2002 642040 Øvrig telekommunikation
01-01-1992 651100 Danmarks Nationalbank
01-01-1992 651200 Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-1992 652100 Finansiel leasing
01-01-1992 31-12-1995 652210 Realkreditinstitutter mv.
01-01-1992 31-12-1995 652220 Finansieringsfonde
01-01-1992 652230 Realkreditinstitutter
01-01-1992 652240 Andre kreditinstitutter
01-01-1992 652250 Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
01-01-1992 652260 Finansieringsselskaber
01-01-2002 652270 CMO-selskaber
01-01-1992 31-12-1995 652290 Anden kreditgivning
01-01-1992 652295 Anden udlånsvirksomhed
01-01-1992 652310 Investeringsforeninger
01-01-2002 652315 Innovationsforeninger
01-01-1992 652320 Investeringsselskaber
01-01-2002 652325 Ventureselskaber
01-01-1992 652330 Fondsmæglerselskaber
01-01-1992 652340 Finansielle holdingselskaber
01-01-1992 31-12-1995 652390 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 660100 Livsforsikring
01-01-1992 660210 Pensionskasser
01-01-1992 660290 Anden pensionsforsikring
01-01-1992 660310 Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-1992 660320 Sygeforsikring
01-01-1992 660390 Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 671100 Fondsbørsen mv.
01-01-1992 671200 Børsmæglervirksomhed
01-01-1992 671300 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-1992 672010 Forsikringsagenturer
01-01-1992 672090 Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-1992 701100 Udstykning af fast ejendom
01-01-1992 701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-1992 702010 Almennyttige boligselskaber
01-01-1992 702020 Private andelsboligforeninger
01-01-1992 702030 Anden udlejning af boliger
01-01-1992 702040 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-1992 703110 Ejendomsmæglere
01-01-1992 703120 Boliganvisning
01-01-1992 703130 Ferieboligudlejning
01-01-1992 703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-1992 703220 Ejerforeninger
01-01-1992 711000 Biludlejning
01-01-1992 712110 Udlejning af containere
01-01-1992 712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-1992 712200 Udlejning af skibe
01-01-1992 712300 Udlejning af luftfartøjer
01-01-1992 713100 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-1992 713200 Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-2003 713310 Udlejning af computere og it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 713310 Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr
01-01-1992 713320 Udlejning af kontormaskiner
01-01-1992 713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-1992 31-12-2002 714010 Udlejning af videobånd
01-01-2003 714010 Udlejning af videobånd og dvd'er
01-01-1992 714090 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-1992 721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-1992 31-12-1995 722000 Levering af prgrammel og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-1996 31-12-2002 722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-2002 722100 Udvikling af standardsoftware
01-01-2002 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-1992 723000 Databehandling
01-01-1992 724000 Databaseværter og -formidlere
01-01-1992 31-12-2002 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr
01-01-2003 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr
01-01-1992 31-12-2002 726000 Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
01-01-2003 726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
01-01-1992 731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-1992 732000 Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-1992 741100 Advokatvirksomhed
01-01-1992 741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-1992 741300 Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-1992 741410 Landbrugskonsulenter
01-01-1992 741490 Anden virksomhedsrådgivning
01-01-1992 741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-1992 742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-1992 742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-1992 742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-1992 742040 Arkitektvirksomhed
01-01-1992 742050 Have- og landskabsarkitekter
01-01-1992 742060 Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-1992 742070 Landinspektører mv.
01-01-1992 742080 Patentbureauer
01-01-1992 742090 Anden teknisk rådgivning
01-01-1992 743010 Kontrol af levnedsmidler
01-01-1992 743020 Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-1992 743030 Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-1992 743090 Anden måling og teknisk analyse
01-01-1992 744010 Reklamebureauvirksomhed
01-01-1992 744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-1992 745010 Arbejdsformidling
01-01-1992 745020 Vikarbureauer
01-01-1992 745030 Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-1992 31-12-2002 746000 Detektiv- og overvågningsvirksomhed
01-01-2003 746000 Vagt- og overvågningsvirksomhed
01-01-1992 747010 Almindelig rengøring
01-01-1992 747020 Specialiseret rengøring
01-01-1992 747030 Vinduespolering
01-01-1992 747040 Skorstensfejning
01-01-1992 747050 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-1992 748110 Fotografer
01-01-1992 748120 Fotolaboratorier
01-01-1992 748200 Pakkerier mv.
01-01-1992 31-12-2002 748310 Adresseringsbureauer
01-01-1992 31-12-2002 748320 Tolkning og oversættelse
01-01-1992 31-12-2002 748390 Anden kontorservice
01-01-1992 31-12-2002 748410 Indretningsarkitekter
01-01-1992 31-12-2002 748420 Formgivning og industrielt design
01-01-1992 31-12-2002 748430 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-1992 31-12-2002 748440 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-1996 31-12-2002 748490 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1992 31-12-1995 748490 Musikbureauer og anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2002 748510 Adresseringsbureauer
01-01-2002 748520 Tolkning og oversættelse
01-01-2002 748590 Anden kontorservice
01-01-2002 748600 Call centres virksomhed
01-01-2002 748710 Indretningsarkitekter
01-01-2002 748720 Formgivning og industrielt design
01-01-2002 748730 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-2002 748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-2002 748790 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-1992 751100 Generelle offentlige tjenester
01-01-1992 751200 Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-1992 751300 Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-1992 751400 Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-1992 752100 Udenrigsanliggender
01-01-2003 752200 Forsvar
01-01-1992 31-12-2002 752200 Forsvar og civilforsvar
01-01-1992 752310 Domstole
01-01-1992 752320 Fængselsvæsen
01-01-1992 752400 Politiet
01-01-1992 752500 Brandvæsen og redningskorps
01-01-1992 753000 Socialforsikring
01-01-1992 801010 Folkeskole o.l.
01-01-1992 801020 Specialskoler for handicappede
01-01-1992 801030 Ungdoms- og efterskoler
01-01-1992 802100 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-1992 31-12-2002 802210 Skoler med pædagogiske uddannelser
01-01-1992 802220 Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-1992 802230 Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-1992 802240 Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-1992 802250 Skoler med transportuddannelser
01-01-1992 31-12-1995 802260 Skoler med sundheds- og forsorgsuddannelser
01-01-1996 802260 Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
01-01-1992 31-12-2002 802270 Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 803010 Universiteter
01-01-1992 31-12-2002 803020 Læreanstalter med pædagogiske uddannelser
01-01-2003 803020 Lærerseminarier
01-01-2002 803025 Pædagogseminarier
01-01-1992 803030 Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-1992 803040 Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-1992 803050 Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-1992 803060 Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-1992 803070 Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-1992 803080 Officersskoler
01-01-2002 803085 Politi- og forsvarsskoler
01-01-1992 31-12-1995 804100 Køreskoler
01-01-1996 804100 Køreskoler mv.
01-01-1992 804210 Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-1992 804220 Folkehøjskoler
01-01-1992 804230 Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-1992 804290 Undervisning i øvrigt
01-01-1992 851100 Hospitaler
01-01-1992 851210 Alment praktiserende læger
01-01-1992 851220 Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-1992 851310 Praktiserende tandlæger
01-01-1996 851320 Praktiserende kliniske tandteknikere
01-01-1992 31-12-1995 851320 Praktiserende tandteknikere
01-01-1992 851410 Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-1992 851420 Jordemødre og jordemodercentre
01-01-1992 851430 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-1992 851440 Psykologisk rådgivning
01-01-1992 851450 Lægelaboratorier
01-01-1992 31-12-2002 851460 Bedriftssundhedstjenesten
01-01-1992 851470 Kiropraktorer
01-01-1992 851480 Fodplejere
01-01-2003 851490 Andet sundhedsvæsen
01-01-1992 31-12-2002 851490 Kuranstalter, naturlæger mv.
01-01-1992 852000 Dyrlæger
01-01-1992 853110 Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-1992 853120 Familiepleje
01-01-1992 853130 Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-1992 853140 Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-1992 853150 Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-1992 853160 Forsorgshjem mv.
01-01-1992 853190 Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-1992 853205 Dagplejemødre
01-01-1992 853210 Vuggestuer
01-01-1992 853215 Børnehaver
01-01-1992 853220 Fritidshjem mv.
01-01-1992 853225 Aldersintegrerede institutioner
01-01-1992 853230 Fritidsklubber for unge
01-01-1992 853235 Hjemmehjælp
01-01-1992 853240 Dagcentre for ældre mv.
01-01-1992 853245 Revalideringsinstitutioner
01-01-2003 853250 Flygtninge- og asylcentre
01-01-1992 31-12-2002 853250 Flygtningecentre
01-01-1992 853255 Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-1992 853260 Legater og fonde med velgørende formål
01-01-1992 853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-1992 31-12-2002 900010 Kloakvæsen og rensningsanlæg
01-01-1992 31-12-2002 900020 Renovation og renholdelse
01-01-1992 31-12-2002 900030 Lossepladser og forbrændingsanstalter
01-01-2002 900100 Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2002 900210 Indsamling af affald
01-01-2002 900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg
01-01-2002 900310 Renovation, snerydning mv.
01-01-2002 900320 Rensning af jord og grundvand
01-01-1992 911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-1992 911200 Faglige, oplysende foreninger
01-01-1992 912000 Fagforeninger
01-01-1992 913100 Religiøse institutioner og foreninger
01-01-1992 31-12-1995 913110 Folkekirken
01-01-1992 31-12-1995 913120 Andre trossamfund
01-01-1992 913200 Politiske partier
01-01-1992 913310 Lejerforeninger
01-01-1992 913320 Friluftsorganisationer
01-01-1992 913330 Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-1992 913340 Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-1992 913390 Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-1992 921100 Film- og videoproduktion
01-01-1992 921200 Film- og videoformidling
01-01-1992 921300 Biografer
01-01-1992 31-12-2002 922000 Radio- og tv-virksomhed
01-01-2002 922010 Tv-virksomhed
01-01-2002 922020 Radiovirksomhed
01-01-1992 923110 Teater- og koncertvirksomhed
01-01-1992 923120 Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1992 31-12-2002 923200 Drift af teater- og koncertsale
01-01-2003 923200 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-1992 923300 Forlystelsesparker
01-01-1992 923400 Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-1992 924000 Pressebureauer
01-01-1992 925110 Folkebiblioteker
01-01-1992 925120 Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-1992 925130 Arkiver
01-01-1992 925200 Museer
01-01-1992 925300 Botaniske og zoologiske haver
01-01-1992 926110 Idræts- og svømmehaller
01-01-1992 926190 Andre sportsanlæg
01-01-1992 926210 Idrætsklubber
01-01-2002 926220 Lystbådehavne
01-01-1992 926290 Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-1992 927100 Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-1992 927200 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-1992 930110 Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-1992 930120 Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-1992 930130 Renserier
01-01-1992 930210 Frisørsaloner
01-01-1992 930220 Skønheds- og hudpleje
01-01-1992 930310 Bedemænd
01-01-1992 930320 Begravelsesvæsen
01-01-1992 31-12-2002 930400 Sol- og motionscentre mv.
01-01-2003 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv.
01-01-1992 930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-1992 950000 Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-1992 980000 Uoplyst
01-01-1992 990000 Internationale organisationer mv.
01-01-1992 999999 Ikke oplyst