Gå til sidens indhold

PRIPEN33

Langt navn

Indbetaling på pensionsordningerne aldersopsparing, -forsikring og -sum, privat indbetaling.

Generel Beskrivelse

Indbetaling på pensionsordningerne aldersopsparing, -forsikring og -sum, privat indbetaling.

Fra 2013 er skattebegunstigelsen ved indbetaling til kapitalpension, - forsikring og engangsbeløb ophævet.

I stedet er et muligt at indbetale til aldersopsparing, -forsikring og -sum. Bidragene hertil kan ikke fradrages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Udbytterne på disse ordninger beskattes med den lavere pct- sats ligesom på de skattebegunstigede pensionsordninger.

Detaljeret beskrivelse

Maksimalt beløb indsat på ordningerne ( borset fra konvertering af eksisterende kapitalpension, - forsikring og engangsbeløb til disse ordninger i 2013 og 2014) er for alle ordninger under et både arbejdsgiveradministreredeordninger(ARBPEN4445) og private indbetalinger(PRIPEN33):

Kr. pr. år:

2013 27.600 2014 28.100

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel