Gå til sidens indhold

ASKPLI

Langt navn

Anden arbejdsmarkedsbidragsfri a-skattepligtig indkomst

Generel Beskrivelse

beløbene i variablen ASKPLI er indkomst, som ikke har kunnet klasificeres. Det kan være: -engangsvederlag vedr. konkurrenceklausul fra tidligere arbejdsgiver -løn for arbejde udført i udlandet for dansk arbejdsgiver- land Danmark har indgået aftale med om social sikring- og lønnen er ikke skattemæssigt lempelsesberrettiget.

Variablen eksisterer fra 2002

Kan være negativ for nogle få personer

Detaljeret beskrivelse

ASKPLI indgår i variablen RESUINK

Hvor RESUINK: Restindkomst inkl. børnebidrag

Ændringer over tid: Fra 2008 til 2010 inkl. løn fra ikke skattepligtige personer uden personnummer ( ligger fra 2011 i variablen LOENMV)

For 2013 er beløbfra COR ikke reguleret ned til maksimalt sumbeløb fra Slutligninge. Derfor er der ca. 45.000 personer med negativ ASKPLI. Heraf er halvdelen ikke skattepligtige personer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel