Gå til sidens indhold

OBLAKT

Langt navn

Kursværdi af obligationer i depot (aktiver) pr. 31. 12

Generel Beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter det nye formueregister, når man arbejder med formuer. Se https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Kursværdi af obligationer (aktiver) og rene obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser i depot pr. 31. 12

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

OBLKAKT indgår i variablen INDESTPI ( fra 1997 -2011)- Fra 2012 indgår den del af obligationsformuen, som er en del af værdien af investeringsforeningsbeviser ikke i INDESTPI, men er lagt i variablen KURSAKT Hvor INDESTPI: Indestående i pengeinstitutter mv., kursværdi af obligationer og pantebreve i depot pr. 31. december

For 1995 og 1996 indgår selvstændig virksomheds beholdning af obligationer både i OBLAKT og i en selvstændig opgørelse af skattemæssig værdi af egenkapital i virksomhed. Selvstændig virksomheds beholdning af obligationer indgår derimod i 1995 og 1996 ikke i variablen INDESTPI. Dvs., at OBLAKT for selvstændigt erhvervsdrivende i 1995 og i 1996 kan være større end INDESTPI.

Ændringer:

2001-2012 - inkl. kursværdi af obligationsdel af investeringsforeningsbeviser (dette lå før 2000 i KURSAKT ( og i 2000 = INVBAKT) For 2012 ligger obligationsdel af investeringsforeningsbeviser både i variablen KURSAKTog OBLAKT. Fra 2013 ligger obligationsdelen af investeringsforeningsbeviser alene i KURSAKT, dvs. Fra 2013 udgår obligationsdelen af investeringsforeningsbeviser af OBLAKT.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel