Gå til sidens indhold

QPENSIALT

Langt navn

Alle pensionsindkomster

Generel Beskrivelse

Folke- og førtidspension, delpension, skattefri tillæg til førtidspensionister, ATP-pension, efterløn, overgangsydelse, tjenestemandspension, private pensioner inkl. arbejdsgiveradministrerede ordninger.

For skattefri tillæg til pensionister se variablen TILBTOT

QPENSIALT indeholder ikke disse engangsudbetalinger:

  • hævede kapitalpensioner (variablen KAPPEN)
  • pensioner hævet i utide (indgår i variablen HAEVPEN sammen med hævede kapitalpensioner)
  • engangsudbetalinger fra lønmodtagernes dyrtidsfond og ATP, herunder særlig pension (SP).

Eksisterer fra 1980 til 2013. I 2013 blev denne variabel delt i to. Det anbefales at benytte OFFPENS_EFTLON_13 & PRIVAT_PENSION_13 i stedet.De nye variable er ført tilbage i tid. QPENSIALT=OFFPENS_EFTLON_13+PRIVAT_PENSION_13-VARMEHJALP(-2002)

I Statistikbanktabellerne INDKP1,INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.10 og benævnes 'Pensioner og lign.'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

QPENSIALT=QPENSNY+QTILPENS+EFTLOEN+OVERG+ ((QTJPENS+QANDPENS) fra 1991),

hvor: QPENSNY = Folke- og førtidspension, delpension samt tillæg til førtidspensionister QTILPENS = Udbetalte pensioner fra ATP (ATP, sær- og midlertidig pension) EFLOEN = Efterløn OVERG = Overgangsydelse QTJPENS = Tjenestemandspension QANDPENS = Pensionsudbetalinger fra livspensionsforsikring, pensionskasser og ratepensioner, udbetalinger fra indeksordninger, udenlandsk pension (fra 1998) og pension fra tidligere arbejdsgiver (fra 1994). (2008 indgår udbetalt fleksydelse i QPENSIALT men ikke i EFTLOEN. Så for dette år mangler dette beløb i ovenstående sum).

Større ændringer: 1984Tillæg til førtidspensionister inkluderes i variablen 1991 Tjenestemandspension og arbejdsmarkeds- og privatpensioner dannes for første gang (før dette år ligger beløbet i variablen RESUINK_GL) 1992 Overgangsydelse indføres (i 1992 og 1993 ligger beløbet i ANDBISTAN-DYD) 1994 Folke- og førtidspension hæves og gøres skattepligtig 1999 Reform af efterlønsordningen gør den mindre attraktiv for personer på 60 og 61 år. 2004 Folkepensionsalderen nedsættes for personer født efter 30. juni 1939 til 65 år.

Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp, hjælp til personlig pleje m.m. er ikke inkluderet.

En mere detaljeret beskrivelse ses under de enkelte variable, der indgår i QPENSIALT, jf. variabellisten ovenfor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel