Gå til sidens indhold

AMTSSK

Langt navn

Amtsskat

Generel Beskrivelse

Amtsskatten reduceret med skatteværdien af personfradraget Bemærk at Københavns-, Frederiksberg Kommune og Bornholm (fra 2003) ikke indgår i amtsdelingen, hvorfor borgerne her ikke betaler en særskilt amtsskat, men i stedet betaler en forhøjet kommuneskat.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet amtsskat nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst.

Amtsskatten ophører i 2007 med amternes nedlæggelse. Amtsskatten er lig med en procentsats af den skattepligtige indkomst (se QSPLINDK). AMTSSK er reduceret med den skattemæssige værdi af personfradrag. Skatteprocentsatsen varierer fra amt til amt og fra år til år, jf. nedenstående link til Statistikbanken.

I 2003 ophører indbyggerne på Bornholm med at betale amtsskat efter kommunesammenlægningen på Bornholm. Amtsskatten lægges i stedet på kommuneskatten.

Skatteprocenterne kan for 1980-2006 findes på: http://www.statistikbanken.dk/pskat

Yderligere information findes i publikationen "Skatter og afgifter", som findes på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel