Registre i Forskningsservices grunddatabank
 
Bestillingsliste
 
Opdateringsfrekvens Luk betyder registeret ikke opdateres.

Register Registertitel Særlige
forhold
Referencetype Opdateringsfrekvens Første år Start måned Seneste år Slut måned Seneste referencedato Seneste opdateringsdato Seneste genkørselsdato Forventet opdateringsdato
ADOP Adoptioner fra CPR   Hændelse Luk 1988   2009   31/12/2009 29/06/2016 . 31/12/2010
AEFB Ældredokumentation forebyggende hjemmebesøg   Status År 2008   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 25/06/2022
AEFV Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp frit valg   Status År 2008   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 25/06/2022
AEHJSP Ældredokumentation - hjemmesygepleje i eget hjem   Hændelse År 2016   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 25/06/2022
AELH Ældredokumentation leveret hjemmehjælp   Status År 2011   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 25/06/2022
AEPB Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp plejebolig   Status År 2008   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 25/06/2022
AEPI Ældredokumentation borgere på plejehjem bolig (imputeret)   Status Luk 2008   2016   31/12/2016 29/06/2016 . 25/09/2017
AEREHAB Ældredokumentation - Rehabilitering   Status Luk 2017   2018   31/12/2018 17/10/2018 . 04/09/2020
AERH Ældredokumentation Rehabilitering månedsangivet   Status År 2019   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 25/06/2022
AETR Ældredokumentation genoptræning vedligeholdelsestræning   Status År 2008   2020   31/12/2020 24/06/2021 . 24/06/2022
AKAS A-kasse medlemmer   Status År 2007   2020   31/12/2020 25/05/2021 . 01/06/2022
AKM Arbejdsklassifikationsmodulet   Status År 1976   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/12/2021
AMFO Arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA)   Status Luk 1994   2006   31/12/2006 29/06/2016 . 27/09/2011
AMRTN Arbejdsmarkedsregnskab med timenormering   Status År 2008   2019   31/12/2019 11/05/2021 . 10/05/2022
AMRUN Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering   Status År 2008   2019   31/12/2019 11/05/2021 . 10/05/2022
AMRUN_PARTIEL Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering   Status År 2019   2019   08/12/2019 08/12/2020 . 01/12/2021
ATF Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering   Status År 2010   2018   31/12/2018 28/01/2020 . 31/12/9998
BBRB Bygge og boligregister (BED) - bygninger JA Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 29/06/2016 . 21/03/2019
BBRBYGNING BBR bygninger   Status År 2009 01 2019 12 31/12/2019 11/09/2018 . 29/09/2021
BBRE Bygge og boligregister (BED) - enheder   Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 29/06/2016 . 21/03/2019
BBREJENDOM BBR Ejendom   Status År 2009 01 2019 12 31/12/2019 11/09/2018 . 29/09/2021
BBRENHED BBR enhed   Status År 2009 01 2019 12 31/12/2019 11/09/2018 . 29/09/2021
BBRJORD BBR Jord   Status År 2010 12 2019 12 31/12/2019 11/09/2018 . 29/09/2021
BBR_ADG Adgangsadressereference   Forløb År 1968 12 2019 12 31/12/2019 19/12/2018 . 29/09/2021
BBR_EJD Ejendomsreference   Hændelse År 1968 12 2019 12 31/12/2018 19/12/2018 . 29/09/2021
BBR_ENH Boligerhvervenheds adressereference   Hændelse År 1968 12 2019 12 31/12/2019 07/12/2018 . 29/09/2021
BC Beskæftigede CRAM   Status Luk 1985   2007   31/12/2007 29/06/2016 . 27/09/2011
BEF Befolkningen   Status Kvt 1985 12 2021 06 30/06/2021 20/08/2021 . 20/11/2021
BEFADR Adresseregister   Forløb Kvt 1971 01 2021 06 30/06/2021 20/08/2021 . 20/11/2021
BEFBOP Bopælsændringer   Forløb År 1971 01 2020 12 31/12/2020 01/03/2021 . 27/02/2022
BFL Detaljeret lønmodtagerdata fra e-Indkomst JA Hændelse Kvt 2008 01 2020 12 30/12/2020 23/06/2021 . 23/09/2021
BFLBR Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (127) tom. 2019 kvt.4 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 05/10/2020
BFLBRTI Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) tom. 2019 kvt. 4 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 05/10/2020
BFLBRTIF Forløbige aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) JA Hændelse Kvt 2020 10 2021 03 31/03/2021 23/06/2021 . 23/09/2021
BFLKOM Aggregerede lønmodtagerdata på kommune tom. 2019 kvt. 4 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 05/10/2020
BFLSEK Aggregerede lønmodtagerdata på sektor branche region tom. kvt.4 i 2019 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 05/10/2020
BOBO Børnetilskud barn   Status Luk 2009   2017   31/12/2017 29/06/2016 . 06/06/2019
BOERNFB Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn)   Statusperiode År 2015   2019   31/12/2019 15/02/2018 . 20/10/2021
BOERNFP Børnepasning 0-5 årige (Ansat personale)   Statusperiode År 2015   2019   31/12/2019 15/02/2018 . 20/10/2021
BOERNINS Børnepasning 0-5 år (inst)   Statusperiode År 2018   2019   03/10/2019 27/08/2020 . 27/11/2021
BOERNPRI modtagere af tilskud til privat børnepasning   Status År 2018   2020   01/10/2021 02/09/2021 . 15/03/2022
BOERNSB Børnepasning over 5 år (Indskrevne Børn)   Statusperiode År 2015   2019   31/12/2019 07/09/2018 . 20/10/2021
BOFAMYD Børnefamilieydelser og tilskud   Statusperiode Kvt 2017 01 2020 12 31/12/2020 12/04/2021 . 15/04/2022
BOFORM_A Boformer adresser   Forløb Luk 1999   2018   31/12/2018 01/03/2019 . 30/10/2020
BOFORM_F Boformer   Forløb År 1999   2019   31/12/2019 04/02/2019 . 08/10/2021
BOFORM_I Boformer institutioner   Status År 2019   2019   31/12/2019 14/10/2020 . 08/10/2021
BOL Boligtællingen   Status År 1980 01 2019 12 31/12/2019 29/06/2016 . 20/12/2021
BOSA Boligsikring   Status Luk 1984   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 18/09/2020
BOST Boligstøtte   Status År 2007   2020   31/12/2020 31/03/2021 . 01/04/2022
BOTI Børnetilskud tilskudsmodtager   Status Luk 2009   2017   31/12/2017 29/06/2016 . 06/06/2019
BOYA Boligydelse   Status Luk 1984   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 18/09/2020
BOYD Tilskud og ydelser (børnefamilieydelser)   Status Luk 1995   2009   31/12/2009 29/06/2016 . 31/12/2010
BUA Børn og unge anbragte   Forløb Luk 1977   2015   31/12/2015 29/06/2016 . 11/10/2017
BUAF Børn og Unge anbragte forløbsregister   Forløb År 1980   2020   31/12/2020 18/06/2021 . 23/08/2022
BUAH Børn og unge anbragte hændelsesregister   Hændelse År 2011   2020   31/12/2020 18/06/2021 . 23/08/2022
BUAS Børn og unge anbragte kvartalsstatus   Status År 2010   2020   31/12/2020 18/06/2021 . 23/08/2022
BUFO Børn og unge forebyggende foranstaltninger   Forløb År 1977   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 05/11/2021
BUU Børn og unge - Underretninger   Hændelse År 2015   2020   31/12/2020 15/02/2018 . 19/08/2022
BYSTRA Bystørrelser arbejdssteder   Status År 2005   2018   30/11/2018 29/06/2016 . 25/10/2021
BYSTRB Bystørrelser bopæle   Status År 2006   2020   31/12/2019 29/06/2016 . 25/10/2021
BYSTRS Bystørrelser sommerhuse   Status År 2006   2020   31/12/2019 29/06/2016 . 25/10/2021
CIV Civilstandsændringer   Forløb År 1985   2020   31/12/2020 03/03/2021 . 01/03/2022
CONESR Oplysningssedler (CON)   Status Luk 1980   2005   31/12/2005 01/09/2017 . 06/02/2007
COR Centrale oplysningsseddelregister   Status Luk 2001   2010   31/12/2010 29/06/2016 . 31/12/2011
CPST CPR Status   Status Luk 1975   2006   31/12/2006 29/06/2016 . 31/12/2008
DAGI Daginstitutioner   Status Luk 1995   2014   31/12/2014 29/06/2016 . 30/04/2015
DAR Danmarks adresseregister   Status År 2017   2021   31/01/2021 01/09/2017 . 31/01/2022
DMRB Motorkøretøjer bestand   Statusperiode År 2003   2020   31/12/2020 30/03/2021 . 01/04/2022
DOD Døde i Danmark   Hændelse År 1970   2020   31/12/2020 29/06/2016 . 07/03/2022
DODSAARS Dødsårssagsregistret   Hændelse Luk 1970   2001   31/12/2001 29/06/2016 . 14/07/2015
DODSAASG Dødsårsagsregister   Hændelse År 2002   2019   31/12/2019 25/03/2021 . 27/03/2022
DREAM Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM   Statusperiode Mdr 1991 08 2021 06 30/06/2021 24/08/2021 . 30/09/2021
DRGPSYK_AMB Landspatientregistret psykiatri takster – Ambulante patienter   Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 21/11/2017 . 31/12/9998
DRGPSYK_HEL Landspatientregistret psykiatri takster – Stationære patienter   Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 21/11/2017 . 31/12/9998
DRGSOMA_AMB Landspatientregistret takster – Ambulante patienter   Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 21/11/2017 . 06/12/2018
DRGSOMA_HEL Landspatientregistret takster – Stationære patienter   Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 21/11/2017 . 26/03/2019
DRGSOMA_KONTAKT DRG-grupperede LPR-kontakter   Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 03/10/2019 . 31/12/9998
DRGSOMA_PROCEDURE Procedurer for DRG-grupperede LPR-kontakter   Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 03/10/2019 . 31/12/9998
DRGSOMA_SGHFORLOB DRG-grupperede LPR-forløb   Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 03/10/2019 . 31/12/9998
DUR Dagpengeudbetalinger JA Status Luk 1998   2016   31/12/2016 29/06/2016 . 25/10/2017
EBST Erhvervsbeskæftigelsen   Status År 2003   2014   31/12/2014 01/09/2017 . 01/09/2017
EDRD EDRD - Erhvervsdemografisk database, reelt døde virksomheder tom 2018 endelig version   Status År 2001   2019   31/12/2019 17/09/2021 . 17/09/2022
EDRN EDRN - Erhvervsdemografisk database reelt aktive virksomheder tom 2018 endelig version   Status År 2001   2019   31/12/2019 17/09/2021 . 17/09/2022
EJDNR Nøgle for ejendomsnu numre før og efter kommunalreformen   Hændelse Luk 2007   2007   01/01/2007 01/09/2017 . 17/01/2020
EJER Ejere af ejendomme   Status År 1984   2020   31/12/2019 01/09/2017 . 23/11/2021
EJID Ejendomsidentifikation   Status År 1983   2020   31/12/2019 29/06/2016 . 23/11/2021
EJSA Ejendomme salgsoplysninger JA Hændelse År 1992   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 14/03/2022
EJSK Ejendomsskatter   Status År 1987   2020   31/12/2019 29/06/2016 . 23/11/2021
EJVK Ejendomsvurderinger   Status År 1983   2020   31/12/2019 29/06/2016 . 23/11/2021
ENERGI Industriens forbrug af energi   Statusperiode Ukt 1995   2018   31/12/2018 21/02/2019 . 05/12/2021
ENERGIET Energinet data - Entydige   Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 . 28/01/2021
ENERGIFT Energinet data - Flertydige   Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 . 28/01/2021
ENERGIMP Energinet data - Metering point   Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 . 28/01/2021
ENERGIMR Energinet data - Meter reading   Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 01/09/2017 . 07/01/2222
ENERGIMV Energinet data - Metering values   Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 01/09/2017 . 07/01/2222
E_ARB Arbejdssteder fra ESR (endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_CVR Juridiske enheder fra ESR (endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_CVRPRO Nøgle mellem CVRNR og Produktionsenheder fra ESR (endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_CVR_SE Nøgle mellem CVRNR og SENR fra ESR   Forløb År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_OK Økonomiske enheder fra ESR (endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_OK_ARB Nøgle mellem Økonomiske enheder og arbejdssteder fra ESR (endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_OK_CVR Nøgle mellem Økonomiske enheder og CVRNR fra ESR (endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
E_PROARB Nøgle mellem produktionsenheder og arbejdssteder fra ESR(endelig 2019)   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/02/2022
FAFA C-Familier   Status Luk 1980   2007   31/12/2006 29/06/2016 . 31/12/2008
FAHU Husstande   Status Luk 1980   2007   31/12/2006 29/06/2016 . 31/12/2008
FAIK Familieindkomster   Status År 1987   2019   31/12/2019 21/09/2021 21/09/2021 07/12/2021
FAIN Husstande og familier   Status Luk 1980   2007   31/12/2006 29/06/2016 . 31/12/2008
FATI Udenlandsk ejede firmaer (inwardsfats)   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 04/12/2021
FIDA Fida nøgle IDA Firmastatistik   Status År 1995   2018   31/12/2018 01/09/2017 . 15/09/2021
FIDF FIDA Firmaoplysninger   Status Luk 1999   2013   31/12/2013 29/06/2016 . 21/09/2020
FIDL Fida Løbenumre til IDA   Status Luk 2003   2013   01/09/2017 01/09/2017 . 21/09/2020
FIGF Gammel firmastatistik regnskabsdata (Mi4)   Status Luk 1992   1999   31/12/1999 29/06/2016 . 31/12/2000
FIGT Gammel Firmastatistik (Mi2)   Status Luk 1992   1999   31/12/1999 29/06/2016 . 31/12/2000
FIKS Firmaernes køb og salg (måneder) 2020 tom kvt. 1   Statusperiode Kvt 2001   2020   31/03/2020 17/06/2021 . 01/10/2021
FIRA Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau   Statusperiode År 1995   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 10/05/2022
FIRE Regnskabsstatistikken   Statusperiode År 1994   2019   31/12/2019 07/05/2021 . 10/05/2022
FIRM Generel firmastatistik tom 2019   Statusperiode År 1999   2019   31/12/2019 10/08/2021 25/02/2020 10/05/2022
FLDK Mellemkommunale Flytninger   Status Luk 1980   2006   01/05/9998 29/06/2016 . 31/12/2007
FLYT Flytninger i Danmark   Status År 1980   2020   31/12/2020 01/03/2021 . 03/03/2022
FOB Folke- og Boligtællingen 1970   Status Luk 1970   1970   31/12/1970 01/09/2017 . 31/01/1971
FODT Fødte   Hændelse År 2005   2020   31/12/2020 22/02/2021 . 25/02/2022
FOLKIRK Folkekirkemedlemsskab   Forløb År 1986 01 2019 12 31/12/2019 29/03/2021 . 31/03/2022
FOMY Forældremyndighed   Forløb År 2013   2019   31/12/2019 30/03/2021 . 01/04/2022
FORMAND Formue og gæld formue andel   Status År 2004   2019   31/12/2019 29/04/2021 29/04/2021 07/05/2022
FORMBIL Formue og gæld Formue biler   Status År 2004   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
FORMEJER Formue og gæld Formue ejer   Status År 2004   2019   31/12/2019 29/04/2021 29/04/2021 07/05/2022
FORMGELD Samlet opgørelse af formue og gæld   Status År 2014   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 20/12/2021
FRAN Fravær ansættelsesforhold   Status År 2010   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 25/10/2021
FRPE Fraværsperioder   Status År 2010   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 25/10/2021
FTBARN Fertilitet - børn   Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 19/02/2018 . 09/12/2021
FTDB Fertilitetsdatabasen børn   Hændelse Luk 1997   2012   31/12/2012 29/06/2016 . 09/04/2018
FTDK Fertilitetsdatabasen paritetsfil kvinder   Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 29/06/2016 . 09/04/2018
FTDM Fertilitetsdatabasen paritetsfil mænd   Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 29/06/2016 . 09/04/2018
FTFORAEL Fertilitet - forælder   Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 20/02/2018 . 09/12/2021
FTNAEVN Fertilitet - Nævner   Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 20/02/2018 . 09/12/2021
FUEL Færdselsuheld element   Status År 1993   2019   31/12/2019 19/05/2017 . 10/07/2021
FUI Virksomhedes forskning udvikling innovation tom. 2019 foreløbig version   Statusperiode År 1991   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 01/02/2022
FUIK Virksomheders forskning udvikling innovation - koncern cvrnr   Statusperiode År 2008   2019   31/12/2019 18/05/2021 . 24/05/2023
FUIS Virksomheders forskning udvikling innovation - standardiseret tom 2019 foreløbig version JA Status År 1993   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 20/01/2022
FUOF Offentlig forskning og udvikling tom 2019 (foreløbig version)   Status År 1997   2019   31/12/2019 23/03/2021 . 30/03/2022
FUPE Færdselsuheld person   Status År 1993   2020   31/12/2020 06/07/2021 . 10/07/2021
FUUH Færdselsuheld uheld   Status År 1993   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 10/07/2021
GROEN Grønne varer og tjenester   Status År 2015   2017   31/12/2017 06/12/2017 . 04/11/2021
HANDIC Handicapydelser JA Forløb År 2013   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 03/10/2021
HANDICB Støtte til handicapbiler   Statusperiode År 2011   2019   31/12/2019 10/04/2019 . 29/09/2021
HANDICM Handicapydelser - målgruppe JA Forløb År 2013   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 03/10/2021
HJSP Hjemmesygepleje JA Status Luk 2011   2016   31/12/2016 29/06/2016 . 04/05/2017
IDAN IDA ansættelser   Status År 1980   2018   31/12/2018 01/09/2017 . 15/09/2021
IDAP IDA persondata   Status År 1980   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 15/09/2021
IDAS IDA arbejdssteder   Status År 1980   2018   31/12/2018 01/09/2017 . 15/09/2021
IDFI IDA firmaer   Status Luk 1980   2013   30/11/2013 01/09/2017 . 21/09/2020
IEPE Indvandrere og Efterkommere   Status År 1979   2020   31/12/2020 21/04/2021 . 04/05/2022
ILME Ikke lønmodtagerdata fra E-Indkomst tom. 1 kvartal 2021   Status Kvt 2008   2021   31/03/2021 14/06/2021 . 15/09/2021
INAC Indkomst ældrecheck mv   Status År 2007   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/12/2021
IND Indkomst   Statusperiode Hlv 1980   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/12/2021
INDA Kvartalsvis A-indkomst- tom. 2020 kvt.3   Statusperiode Kvt 2010 01 2020 06 30/09/2020 19/08/2021 . 15/11/2021
INDAKK Indkomst akkumuleret   Status År 1980   2019   31/12/2019 05/11/2019 . 07/01/2022
INDFORD Indkomstulighed   Statusperiode År 1987   2019   31/12/2019 10/09/2021 10/09/2021 07/12/2021
INDSLUT Servicebidragsregister - indeholdende ligningsmæssige fradrag mm. fra Slutligningen   Statusperiode År 2007   2019   31/12/2019 29/08/2017 . 07/12/2021
INHP Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger   Statusperiode År 1989   2019   31/12/2020 29/06/2016 . 01/09/2022
INPI Pensionsindbetalinger   Statusperiode År 1995   2020   31/12/2020 03/09/2021 . 01/09/2022
INST Institutionsregistret   Status År 2006   2020   30/09/2020 28/04/2021 . 01/05/2022
INUF §48E Indkomster   Status År 1999   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 07/12/2021
IRTEPERS Indlånsrenter - Kontospecifikke data for personer   Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 05/07/2019 . 31/12/9988
IRTEVIRK Indlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder   Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 26/11/2019 . 31/12/9988
IVNV Iværksætterdatabase, nyetablerede virksomheder   Statusperiode År 2001   2018   31/12/2018 01/09/2017 . 30/09/2021
IVPE Iværksætterdatabase - Personer bag personligt ejede nye virksomheder   Statusperiode År 2001   2018   31/12/2018 27/01/2021 27/01/2021 30/09/2021
IVPS Iværksætterdatabase - Personer bag nye selskaber   Statusperiode År 2001   2018   31/12/2018 04/09/2017 . 30/09/2021
KIRK Kirkedistrikter   Status Luk 2006   2017   31/12/2016 29/06/2016 . 26/10/2017
KKCOPH Kvindekrisecentre - ophold   Forløb År 2017   2019   31/12/2019 09/04/2018 . 06/10/2021
KKCOPHB Kvindekrisecentre - ophold - barn   Forløb År 2017   2019   31/12/2019 09/04/2018 . 06/10/2021
KOET Komprimeret elevregister (KOMP1)   Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 29/06/2016 . 09/03/2015
KOMPFAST Kompensation for faste omkostninger   Hændelse Ukt 2020   2021   19/09/2021 23/09/2021 15/04/2021 30/09/2021
KOMPSEL Kompensation til selvstændige   Hændelse Ukt 2020   2021   19/09/2021 23/09/2021 20/04/2021 30/09/2021
KONC koncerner   Statusperiode År 2009   2018   31/12/2018 28/01/2020 . 01/12/2021
KOT Den koordinerende tilmeldning (Foreløbig version for 2021)   Forløb År 1993   2021   31/12/2021 22/09/2021 . 01/03/2022
KOTO Komprimeret elevregister (KOMP2)   Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 29/06/2016 . 09/03/2015
KOTRE Komprimeret elevregister (KOMP3)   Forløb År 1970   2020   30/09/2020 16/03/2021 . 24/03/2022
KRAF Kriminalstatistik afgørelser   Status År 1980   2020   31/12/2020 17/05/2021 17/05/2021 01/04/2022
KRAN Kriminalstatistik anmeldelser   Status År 1990   2020   31/12/2020 02/03/2021 . 01/03/2022
KRIN Kriminalstatistik indsættelser   Status År 1980   2019   31/12/2019 10/05/2021 10/05/2021 14/06/2022
KRKO Kriminalstatistik konfererede sager   Status År 1980   2020   31/12/2020 29/03/2021 . 01/04/2022
KRMS Sigtelser for mindreårige JA Status År 2005   2020   31/12/2020 28/04/2021 28/04/2021 22/04/2022
KROF Ofre for straffelovsforbrydelser   Status År 2001   2020   31/12/2020 31/05/2021 31/05/2021 27/03/2022
KRSI Kriminalstatistik sigtelser   Status År 1980   2020   31/12/2020 28/04/2021 28/04/2021 30/04/2022
KTHJ Kontanthjælp   Status År 1987   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 30/09/2021
KVU Kulturvaneundersøgelsen   Status Kvt 2018 09 2020 12 31/03/2021 28/06/2021 . 30/09/2021
LC Ledige CRAM   Status Luk 1985   2007   31/12/2007 29/06/2016 . 23/11/2011
LIVA Livskvalitets-undersøgelse   Hændelse År 2015   2015   01/10/2015 30/04/2018 . 31/12/9998
LMDB Lægemiddeldatabasen JA Status Hlv 1995   2020   31/12/2020 29/06/2016 . 15/11/2021
LON Lønstatistikken alle sektorer   Status Luk 1997   2010   31/12/2010 29/06/2016 . 31/12/2011
LONIX_STD Standardberegnet lønindeks tom. 2021 kvt.1   Hændelse Kvt 2016 03 2021 06 30/06/2021 13/09/2021 11/02/2021 17/12/2021
LONKOMP Lønkompensation   Hændelse Ukt 2020   2021   19/09/2021 23/09/2021 . 30/09/2021
LONN Lønstatistikken alle sektorer (nye begreber)   Status År 2009   2019   31/12/2019 02/12/2020 02/12/2020 15/12/2021
LPRMFRDF Dødfødte ud fra LPR   Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 29/06/2016 . 01/10/2010
LPRMFRLF Levendefødte ud fra LPR   Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 29/06/2016 . 01/10/2010
LPR_ADM Landspatientregistret - administrative oplysninger   Hændelse År 1977   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_AFL Landspatientregistret - aflyste procedurer   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_BES Landspatientregistret - ambulante besøgsdatoer   Statusperiode År 1994   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_DIAG Landspatientregistret - diagnoser   Statusperiode År 1977   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_DISTKOD Landspatientregistret - oplysninger om optageområde   Statusperiode Luk 1995   2004   31/12/2004 16/11/2017 . 31/12/9998
LPR_FOEDSLER Landspatientregistret - fødsler   Statusperiode År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_FRITVALG Landspatientregistret - oplysninger om fritvalgspatienter   Statusperiode Luk 2004   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
LPR_OPDTDTO Landspatientregistret - dato for opdatering af kontakt   Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 20/11/2017 . 20/11/2017
LPR_OPR Landspatientregistret - operationer efter ICD8 klassifikationen   Statusperiode År 1977   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_PAS Landspatientregistret - passiv ventetid   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_SKSOPR Landspatientregistret - operationer   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_SKSUBE Landspatientregistret - undersøgelser og behandlinger   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_UDTILSGH Landspatientregistret - oplysninger om sygehus og afdeling   Statusperiode År 1977   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_ULYK Landspatientregistret - ulykkeskoder   Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
LPR_VENTE Landspatientregistret - ventetidsoplysninger   Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFR Levendefødte fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRACCRE Accreta komplikationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRAKMPL Andre fødselskomplikationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRANAES Anæstesi ved operationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRBLODM Blodmængde fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRBRIST Bristininger fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRCARDI Cardiomyopati fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRDFOED Dødsfødsler fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRGKMPL Graviditetskomplikationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRHAEMO Hæmoperitoneum fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRHJMFO Hjemmefødsler fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRIGANG Igangsættelser fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRINFEK Infektioner fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRKJSNT Kejsersnit fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRMEDSG Medicinske sygdomme fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRMISDA Misdannelser fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRNVLAN Analyser af navlesnorsblod fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRRUPTU Ruptur fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRSMLIN Smertelindring fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRULTRA Ultralyd fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRVESTM Vestimulation fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MFRYVEND Ydre vending fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
MOEB Motorkøretøjer ejer bruger   Status Luk 2006   2010   31/12/2010 29/06/2016 . 06/10/2011
MOMS Firmaernes køb og salg   Status Luk 1988   2009   31/12/2009 29/06/2016 . 13/10/2011
MOSD Motorkøretøjer supplerende data   Forløb Luk 2011   2011   31/12/2011 29/06/2016 . 04/10/2012
MOTP Køretøjer privatejet   Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 29/06/2016 . 23/03/2012
MOTR Motorregistret   Statusperiode Luk 2002   2002   31/12/2002 29/06/2016 . 01/12/2011
MOTV Køretøjer virksomhedsejet   Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 29/06/2016 . 11/04/2012
NBPF Nøgle bopælsadresse frem i tid (gl til ny)   Status Ukt 2013   2013   31/12/2007 29/06/2016 . 31/12/9998
NBPT Nøgle bopælsadresse tilbage i Tid (ny til gl)   Status År 2011   2011   01/03/2007 29/06/2016 . 31/12/9998
NOGF Nøgle opgangsadresse frem i tid (gl til ny)   Status Ukt 2013   2013   01/01/2007 29/06/2016 . 31/12/9998
NOGT Nøgle opgangsadresse tilbage i tid (ny til gl)   Status Ukt 2011   2011   01/01/2007 29/06/2016 . 31/12/9998
OF Offentligt forsørgede   Status År 2007   2020   31/12/2020 27/04/2021 . 20/04/2022
OFFL Offentligt forsørgede (forløb) tom. 2021 kvt.1   Forløb Kvt 2007 01 2021 03 31/03/2021 28/06/2021 . 31/10/2021
OFKV Offentligt forsørgede - tom. 2021 kvt. 1   Statusperiode Kvt 2007   2020   31/03/2021 05/07/2021 . 20/09/2021
OPHG Opholdsgrundlag   Hændelse År 1997   2020   30/09/2020 27/05/2021 27/05/2021 18/04/2022
OPHGIN Opholdsgrundlag for indvandrede   Hændelse År 1997   2020   30/09/2020 27/05/2021 27/05/2021 18/04/2022
OPHGST Opholdsgrundlag for indvandrede - status   Hændelse År 2005   2018   31/12/2018 27/05/2021 27/05/2021 18/04/2022
PANTPERS Pantebreve - Kontospecifikke data for personer JA Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 26/07/2019 . 31/12/9988
PANTVIRK Pantebreve - Kontospecifikke data for virksomheder JA Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 26/11/2019 . 31/12/9988
PEND Pendlingsafstande   Status Luk 2000   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 02/06/2021
PENSFORM Pensionsformuer   Statusperiode År 2014   2020   31/12/2020 10/09/2021 . 05/09/2022
PENSINDB Pensionsindbetalinger   Statusperiode År 2014   2020   31/12/2020 10/09/2021 . 05/09/2022
PENSUDBE Pensionsudbetalinger   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 16/03/2021 . 16/03/2022
PENSUDBL Pensionsudbetalinger løbende   Statusperiode År 2014   2020   31/12/2020 10/09/2021 . 05/09/2022
PERBOLIG Nøgle mellem personer og boliger   Hændelse Kvt 2017 03 2021 06 30/06/2021 13/09/2021 . 01/12/2021
PERSBEST Bestyrelsesmedlemmer og direktører   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 27/04/2021 27/04/2021 01/12/2021
PHD PHD register JA Hændelse År 1959   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 15/10/2021
PRIV_ADM Landspatientregistret private sygehuse - administrative oplysninger   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 20/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_BES Landspatientregistret private sygehuse - ambulante besøgsdatoer   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_DIAG Landspatientregistret private sygehuse - diagnoser   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_FRITVALG Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om fritvalgspatienter   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_SKSOPR Landspatientregistret private sygehuse - operationer   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_SKSUBE Landspatientregistret private sygehuse - undersøgelser og behandlinger   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_UDTILSGH Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om sygehus og afdeling   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PRIV_VENTE Landspatientregistret private sygehuse - ventetidsoplysninger   Statusperiode År 2002   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
PSYK_ADM Landspatientregistret psykiatri - administrative oplysninger   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
PSYK_AFL Landspatientregistret psykiatri - aflyste procedurer   Forløb År 1996   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
PSYK_DIAG Landspatientregistret psykiatri - diagnoser   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
PSYK_OPR Landspatientregistret psykiatri - operationer efter ICD8 klassifikationen   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
PSYK_PAS Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om passiv ventetid   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
PSYK_PERS Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om ambulante besøg   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
PSYK_PSYKIO Landspatientregistret psykiatri - særlige psykiatrisk oplysninger   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
PSYK_SKSOPR Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om operationer   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
PSYK_SKSUBE Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om undersøgelser   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
PSYK_UDTILSGH Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om sygehus og afdeling   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
PSYK_ULYK Landspatientregistret psykiatri - ulykkeskoder   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
PSYK_VENTE Landspatientregistret psykiatri - ventetidsoplysninger   Forløb År 1995   2018   31/12/2018 20/11/2017 . 31/12/9998
RAS Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik   Status År 1980   2019   31/12/2019 06/05/2021 . 10/05/2022
RAS_PARTIEL Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik - partiel   Status År 2019   2019   29/11/2019 07/12/2020 . 01/12/2021
REAL Boligfinansiering JA Statusperiode År 2012   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
SBDK Subkommunale flytninger   Status Luk 1980   2006   31/12/2006 29/06/2016 . 31/12/2007
SGDD Sygedagpenge - dage   Statusperiode Luk 1995   2019   30/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 06/04/2021
SGDP Sygedagpenge - sager   Status Luk 1995   2019   31/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 06/04/2021
SHSS Sammenhængende socialstatistik   Status Luk 1984   2007   31/12/2007 29/06/2016 . 31/12/2008
SILCD Levevilkårsundersøgelsen metadata husstande   Status År 2011   2020   31/03/2020 17/03/2021 . 10/03/2022
SILCH Levevilkårsundersøgelsen husstandsoplysninger   Status År 2011   2020   31/03/2020 17/03/2021 . 10/03/2022
SILCP Levevilkårsundersøgelsen personoplysninger   Status År 2011   2020   31/03/2020 17/03/2021 . 10/03/2022
SILCR Levevilkårsundersøgelsen metadata personer   Status År 2011   2020   31/03/2020 17/03/2021 . 10/03/2022
SKOL Skoledistrikter   Status Luk 2005   2017   31/12/2016 29/06/2016 . 31/08/2017
SMDB_IBIB Indberetninger fra Behandlingstilbud af Indskrevne Stofmisbrugere i Behandling   Forløb År 2018   2019   31/12/2019 03/07/2019 . 08/10/2021
SMDB_VBGF Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Aktive forløb) JA Forløb År 2015   2019   31/12/2019 04/12/2017 . 13/10/2021
SMDB_VBGH Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Iværksatte hændelser i aktive forløb) JA Forløb År 2015   2019   31/12/2019 04/12/2017 . 08/10/2021
SOCP Sociale pensioner JA Statusperiode År 1994   2021   31/01/2021 18/05/2021 . 24/05/2022
SOGN Sognekoder og postnumre   Status År 2002   2016   31/12/2015 29/06/2016 . 31/12/9998
SSHO Sygesikring (Honorarer 2-cifret)   Statusperiode År 2005   2020   31/12/2020 29/04/2021 . 01/05/2022
SSKO Sygesikring (Kontakt)   Statusperiode År 2005   2020   31/12/2020 29/04/2021 . 01/05/2022
SSNV Sammenhængende socialstatistik nettovarigheder   Statusperiode Luk 1984   2007   31/12/2007 29/06/2016 . 31/12/2008
SSSI Sygesikring (Sikringsgruppe)   Statusperiode År 2005   2020   30/09/2020 29/06/2016 . 04/10/2021
SSSY Sygesikring (6-cifret)   Statusperiode År 2005   2020   31/12/2020 29/04/2021 . 01/05/2022
STAT Statsborgerskab   Forløb År 1985   2020   31/12/2020 29/03/2021 . 01/04/2022
SYAM Sygehusbenyttelse ambulant   Statusperiode År 2006   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
SYAP Sygehusbenyttelse ambulant person   Statusperiode År 2006   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
SYGL Sygesikring   Statusperiode Luk 1987   2005   31/12/2005 29/06/2016 . 31/12/2006
SYHB Sygehusbenyttelse person   Statusperiode År 1991   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
SYIN Sygehusbenyttelse person indlæggelse   Statusperiode År 1991   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 31/12/9998
SYSI Sygesikring (6-cifret)   Statusperiode Luk 1990   2005   31/12/2005 29/06/2016 . 31/12/2006
SYST Sygesikring (4-cifret)   Statusperiode Luk 1992   2005   31/12/2005 29/06/2016 . 31/12/2006
TAKR Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 29/03/2021 . 01/04/2022
TAS Aktive tjenestemænd i staten   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 29/03/2021 . 01/04/2022
TJMK Kommunale tjenestemænd   Status Luk 1998   2005   31/12/2005 29/06/2016 . 31/12/2006
TJMS Statslige Tjenestemænd   Status Luk 1999   2005   31/12/2005 29/06/2016 . 31/12/2006
TOKR Opsatte tjenestemandspensioner kommuner og regioner   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 29/03/2021 . 01/04/2022
TOS Opsatte tjenestemandspensioner staten   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 29/03/2021 . 01/04/2022
TPKR Pensionerede tjenestemænd i kommuner og regioner   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 29/03/2021 . 01/04/2022
TPS Pensionerede tjenestemænd i staten   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 29/03/2021 . 01/04/2022
UAF_ADM Landspatientregistret uafsluttede kontakter - administrative oplysninger   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
UAF_AFL Landspatientregistret uafsluttede kontakter - aflyste procedurer   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
UAF_BES Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ambulante besøgsdatoer   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
UAF_DIAG Landspatientregistret uafsluttede kontakter - diagnoser   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
UAF_DISTKOD Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om optageområde   Statusperiode Luk 1996   2004   31/12/2004 24/09/2018 . 16/11/2017
UAF_FOEDSLER Landspatientregistret uafsluttede kontakter - fødsler   Statusperiode År 2012   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UAF_FRITVALG Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om fritvalgspatienter   Statusperiode Luk 2003   2005   31/12/2005 25/09/2018 . 27/09/2019
UAF_OPDTDTO Landspatientregistret uafsluttede kontakter - dato for opdatering af kontakt   Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 25/09/2018 . 16/11/2017
UAF_OPR Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer efter ICD8 klassifikationen   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UAF_PAS Landspatientregistret uafsluttede kontakter - passiv ventetid   Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UAF_SKSOPR Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UAF_SKSUBE Landspatientregistret uafsluttede kontakter - undersøgelser og behandlinger   Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 24/09/2018 . 31/12/9998
UAF_UDTILSGH Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om sygehus og afdeling   Statusperiode År 1996   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UAF_ULYK Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ulykkeskoder   Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UAF_VENTE Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ventetidsoplysninger   Statusperiode År 2003   2018   31/12/2018 25/09/2018 . 31/12/9998
UDDA Uddannelser (BUE)   Status År 1980 12 2020 09 30/09/2020 19/04/2021 19/04/2021 17/06/2022
UDDF Højeste fuldførte uddannelse (forløb)   Forløb År 1981 01 2020 09 30/09/2020 29/06/2016 . 17/06/2022
UDFK Grundskolekarakterer JA Hændelse År 2001   2020   30/09/2020 29/06/2016 . 01/12/2021
UDG UDG Karakterer for afsluttede uddannelser JA Hændelse År 1977   2020   30/09/2020 16/03/2021 . 15/03/2022
UDGK Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser.   Statusperiode År 2001   2020   30/09/2020 17/03/2021 . 15/03/2022
UDKLASSE_ID Elevers klasseident   Status År 2007   2020   30/09/2020 22/06/2021 . 22/02/2022
UDKV Uddannelsesekvalifikationsregister   Hændelse År 1970   2020   31/12/2020 29/06/2016 . 07/03/2022
UDPR Produktionsskoler   Forløb År 1972   2020   30/09/2020 29/06/2016 . 01/03/2022
UDSF Senest fuldførte uddannelse   Forløb År 1975   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 04/10/2021
UDSP Specialundervisning   Status År 2011   2020   30/09/2020 19/07/2021 . 01/07/2022
UFM_STUD LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM   Status År 2018   2018   31/12/2018 10/09/2021 . 31/12/2021
UH Udenrigshandel (detaljeret)   Status År 2015   2018   31/12/2018 01/10/2019 . 20/10/2021
UHDI Udenrigshandel diskretioneret   Statusperiode År 1993   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 20/10/2021
UHDM Udenrigshandel diskretioneret (måneder)   Statusperiode Kvt 1993   2018   31/12/2018 29/06/2016 . 20/10/2021
UHDT Udenrigshandel diskretioneret (transaktionsniveau)   Status Luk 1993   2009   31/12/2009 29/06/2016 . 31/12/2010
URTEPERS Udlånsrenter - Kontospecifikke data for personer   Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 05/07/2019 . 31/12/9988
URTEVIRK Udlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder   Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 26/11/2019 . 31/12/9988
VALG Valgdistrikter   Status Luk 2004   2017   31/12/2016 29/06/2016 . 17/01/2020
VARK Industriens køb af varer (diskretioneret)   Statusperiode År 2000   2019   31/12/2019 29/06/2016 . 01/05/2022
VARS Industriens salg af varer (diskretioneret)   Statusperiode År 1988   2018   31/12/2018 23/03/2021 . 31/03/2022
VEUV Kursister ved voksen- og efteruddannelse   Forløb År 1975   2020   31/12/2020 25/05/2021 . 01/06/2022
VITA Virksomheders IT-anvendelse (survey)   Status År 1999   2020   31/01/2020 29/06/2016 . 05/02/2022
VITU Virksomheders udgifter til IT (survey)   Statusperiode Luk 2003   2016   31/12/2016 29/06/2016 . 17/06/2019
VNDS Historiske vandringer   Hændelse År 1973   2020   31/12/2020 29/06/2016 . 07/03/2022
VRDK Flytninger til og fra Danmark   Status Luk 1980   2006   31/12/2006 29/06/2016 . 31/12/2007