Registre i Forskningsservices grunddatabank
 
Bestillingsliste
 
Opdateringsfrekvens Luk betyder registeret ikke opdateres.

Register Registertitel Særlige
forhold
Referencetype Opdateringsfrekvens Første år Start måned Seneste år Slut måned Seneste referencedato Seneste opdateringsdato Seneste genkørselsdato Forventet opdateringsdato
ADOP Adoptioner fra CPR   Hændelse Luk 1988   2009   31/12/2009 25/01/2012 25/01/2012 31/12/2010
AEFB Ældredokumentation forebyggende hjemmebesøg   Status År 2008   2021   31/12/2021 10/06/2022 08/07/2020 25/06/2023
AEFV Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp frit valg   Status År 2008   2021   31/12/2021 10/06/2022 08/12/2021 25/06/2023
AEHJSP Ældredokumentation - hjemmesygepleje i eget hjem   Hændelse År 2016   2021   31/12/2021 10/06/2022 22/06/2020 10/06/2023
AELH Ældredokumentation leveret hjemmehjælp   Status År 2011   2021   31/12/2021 10/06/2022 04/07/2017 25/06/2023
AEPB Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp plejebolig   Status År 2008   2021   31/12/2021 10/06/2022 04/07/2017 25/06/2023
AEPI Ældredokumentation borgere på plejehjem bolig (imputeret)   Status Luk 2008   2016   31/12/2016 10/09/2019 10/09/2019 25/09/2017
AEREHAB Ældredokumentation - Rehabilitering   Status Luk 2017   2018   31/12/2018 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020
AERH Ældredokumentation Rehabilitering månedsangivet   Status År 2019   2021   31/12/2021 10/06/2022 04/09/2020 25/06/2023
AETR Ældredokumentation genoptræning vedligeholdelsestræning   Status År 2008   2021   31/12/2021 10/06/2022 25/05/2022 25/06/2023
AKAS A-kasse medlemmer JA Status År 2007   2021   31/12/2021 07/10/2022 27/11/2017 05/10/2023
AKM Arbejdsklassifikationsmodulet   Status År 1976   2021   31/12/2021 28/11/2022 15/02/2019 01/12/2023
AMFO Arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA)   Status Luk 1994   2006   31/12/2006 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011
AMRTN Arbejdsmarkedsregnskab med timenormering   Status År 2008   2020   31/12/2020 02/05/2022 26/06/2020 10/05/2023
AMRUN Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering JA Status År 2008   2020   31/12/2020 02/05/2022 12/11/2019 10/05/2023
AMRUN_PARTIEL Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering   Status Luk 2019   2021   31/12/2021 22/02/2023 22/02/2023 31/12/9998
ATF Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering   Status År 2010   2018   31/12/2018 30/01/2020 30/01/2020 31/12/9998
BARSELSDAGPENGE Barselsdagpenge   Forløb Kvt 2014 05 2022 06 30/06/2022 07/12/2022 . 12/04/2023
BBRB Bygge og boligregister (BED) - bygninger JA Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019
BBRBYGNING BBR bygninger   Status År 2009 01 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBRE Bygge og boligregister (BED) - enheder   Status Luk 2005 01 2008 12 31/12/2008 04/08/2020 04/08/2020 21/03/2019
BBREJENDOM BBR Ejendom   Status År 2009 01 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBRENHED BBR enhed   Status År 2009 01 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBRJORD BBR Jord   Status År 2010 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 . 03/11/2023
BBR_ADG Adgangsadressereference   Forløb År 1968 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 16/09/2020 03/11/2023
BBR_EJD Ejendomsreference   Hændelse År 1968 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 16/09/2020 03/11/2023
BBR_ENH Boligerhvervenheds adressereference   Hændelse År 1968 12 2021 12 31/12/2021 05/10/2022 16/09/2020 03/11/2023
BC Beskæftigede CRAM   Status Luk 1985   2007   31/12/2007 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011
BEF Befolkningen   Status Kvt 1985 12 2022 12 31/12/2022 21/02/2023 14/01/2022 22/05/2023
BEFADR Adresseregister JA Forløb Kvt 1971 01 2022 12 31/12/2022 21/02/2023 12/11/2020 22/05/2023
BEFBOP Bopælsændringer   Forløb År 1986 01 2022 12 31/12/2022 21/02/2023 27/01/2021 21/02/2024
BFL Detaljeret lønmodtagerdata fra e-Indkomst JA Hændelse Kvt 2008 01 2022 06 30/06/2022 04/01/2023 14/11/2022 08/04/2023
BFLBR Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (127) tom. 2019 kvt.4 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 27/09/2017 07/07/2020
BFLBRTI Aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) tom. 2019 kvt. 4 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 07/07/2017 07/07/2020
BFLBRTIF Forløbige aggregerede lønmodtagerdata på brancher (10) JA Hændelse Kvt 2020 10 2022 09 30/09/2022 04/01/2023 05/10/2020 22/03/2023
BFLKOM Aggregerede lønmodtagerdata på kommune tom. 2019 kvt. 4 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 07/07/2017 05/10/2020
BFLSEK Aggregerede lønmodtagerdata på sektor branche region tom. kvt.4 i 2019 JA Status Luk 2008   2019   31/12/2019 07/07/2020 30/10/2019 05/10/2020
BIB Udlån på folkebiblioteker   Status Kvt 2020 03 2022 12 31/12/2022 14/03/2023 . 14/06/2023
BOBO Børnetilskud barn   Status Luk 2009   2017   31/12/2017 07/06/2018 07/06/2018 06/06/2019
BOERNFB Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn)   Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 07/10/2022 08/11/2021 28/09/2023
BOERNFP Børnepasning 0-5 årige (Ansat personale)   Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 07/10/2022 09/11/2021 28/09/2023
BOERNINS Børnepasning 0-5 år (inst)   Statusperiode År 2018   2021   03/10/2021 07/10/2022 07/10/2022 28/09/2023
BOERNPRI modtagere af tilskud til privat børnepasning   Status År 2018   2021   03/10/2021 11/04/2022 11/04/2022 03/05/2023
BOERNSB Børnepasning over 5 år (Indskrevne Børn)   Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 16/08/2022 07/09/2020 31/10/2023
BOFAMYD Børnefamilieydelser og tilskud JA Statusperiode Kvt 2017 01 2021 12 31/12/2021 29/04/2022 . 15/04/2023
BOL Boligtællingen   Status År 1980 01 2021 12 31/12/2021 23/02/2023 15/11/2022 01/05/2023
BOSA Boligsikring   Status Luk 1984   2018   31/12/2018 10/10/2019 27/09/2018 18/09/2020
BOST Boligstøtte   Status År 2007   2021   31/12/2021 24/03/2022 . 25/05/2023
BOTI Børnetilskud tilskudsmodtager   Status Luk 2009   2017   31/12/2017 06/06/2019 19/05/2014 06/06/2019
BOYA Boligydelse   Status Luk 1984   2018   31/12/2018 10/10/2019 01/09/2017 18/09/2020
BOYD Tilskud og ydelser (børnefamilieydelser)   Status Luk 1995   2009   31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010
BUA Børn og unge anbragte   Forløb Luk 1977   2015   31/12/2015 22/12/2017 22/12/2017 11/10/2017
BUAF Børn og Unge anbragte forløbsregister   Forløb År 1980   2021   31/12/2021 21/06/2022 01/07/2020 21/06/2023
BUAH Børn og unge anbragte hændelsesregister   Hændelse År 2011   2021   31/12/2021 21/06/2022 06/07/2020 21/06/2023
BUAS Børn og unge anbragte status   Status År 2010   2021   31/12/2021 21/06/2022 04/10/2019 21/06/2023
BUFO Børn og unge forebyggende foranstaltninger   Forløb År 1977   2021   31/12/2021 22/06/2022 02/10/2020 22/06/2023
BUU Børn og unge - Underretninger   Hændelse År 2015   2021   31/12/2021 28/09/2022 13/09/2018 01/07/2023
BYSTRA Bystørrelser arbejdssteder   Status Luk 2005   2018   30/11/2018 23/11/2021 23/11/2021 10/09/2020
BYSTRB Bystørrelser bopæle   Status År 2006   2022   31/12/2022 18/10/2022 02/10/2019 25/10/2023
BYSTRS Bystørrelser sommerhuse   Status Luk 2006   2020   31/12/2020 23/11/2021 23/11/2021 10/09/2020
CIV Civilstandsændringer   Forløb År 1985   2022   31/12/2022 03/03/2023 26/02/2020 03/03/2024
CONESR Oplysningssedler (CON)   Status Luk 1980   2005   31/12/2005 08/01/2018 08/01/2018 06/02/2007
COR Centrale oplysningsseddelregister   Status Luk 2001   2010   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
COVID_TEST COVID-19-testede personer   Hændelse Uge 2020 12 2023 03 07/02/2023 08/03/2023 . 23/03/2023
COVID_VAC COVID-19-vaccinerede personer   Hændelse Uge 2020 12 2023 03 07/02/2023 08/03/2023 . 23/03/2023
CPST CPR Status   Status Luk 1975 12 2006 12 31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
DAGI Daginstitutioner   Status Luk 1995   2014   31/12/2014 08/01/2018 08/01/2018 30/04/2015
DAR Danmarks adresseregister   Status År 2017   2023   31/01/2023 26/01/2023 18/05/2022 31/01/2024
DMRB Motorkøretøjer bestand   Statusperiode År 2003   2022   31/12/2022 01/02/2023 23/03/2020 01/02/2024
DOD Døde i Danmark   Hændelse År 1970   2022   31/12/2022 01/03/2023 25/02/2020 07/03/2024
DODSAARS Dødsårssagsregistret   Hændelse Luk 1970   2001   31/12/2001 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015
DODSAASG Dødsårsagsregister   Hændelse År 2002   2020   31/12/2020 26/04/2022 30/03/2020 02/05/2023
DREAM Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM   Forløb Mdr 1991 08 2022 12 31/12/2022 22/02/2023 01/02/2021 23/03/2023
DRGPSYK_AMB Landspatientregistret psykiatri takster – Ambulante patienter   Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 09/10/2019 06/12/2018 31/12/9998
DRGPSYK_HEL Landspatientregistret psykiatri takster – Stationære patienter   Statusperiode År 2004   2018   31/12/2018 09/10/2019 09/10/2019 31/12/9998
DRGSOMA_AMB Landspatientregistret takster – Ambulante patienter   Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 24/10/2019 24/10/2019 06/12/2018
DRGSOMA_HEL Landspatientregistret takster – Stationære patienter   Statusperiode Luk 2002   2017   31/12/2017 24/10/2019 24/10/2019 26/03/2019
DRGSOMA_KONTAKT DRG-grupperede LPR-kontakter   Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 24/10/2019 24/10/2019 31/12/9998
DRGSOMA_PROCEDURE Procedurer for DRG-grupperede LPR-kontakter   Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 24/10/2019 24/10/2019 31/12/9998
DRGSOMA_SGHFORLOB DRG-grupperede LPR-forløb   Statusperiode År 2018   2018   31/12/2018 24/10/2019 24/10/2019 31/12/9998
DUR Dagpengeudbetalinger JA Status Luk 1998   2016   31/12/2016 05/11/2018 05/11/2018 25/10/2017
EBST Erhvervsbeskæftigelsen   Status År 2003   2014   31/12/2014 01/09/2017 . 31/12/2023
EDRD EDRD - Erhvervsdemografisk database, reelt døde virksomheder tom 2018 endelig version   Status År 2001   2020   31/12/2020 12/10/2022 07/10/2022 01/09/2023
EDRN EDRN - Erhvervsdemografisk database reelt aktive virksomheder tom 2018 endelig version   Status År 2001   2020   31/12/2020 12/10/2021 12/10/2021 01/09/2023
EJDNR Nøgle for ejendomsnu numre før og efter kommunalreformen   Hændelse Luk 2007   2007   01/01/2007 31/12/9998 31/12/9998 17/01/2020
EJER Ejere af ejendomme   Status År 1984   2022   30/09/2022 16/11/2022 . 23/11/2023
EJID Ejendomsidentifikation   Status År 1983   2022   31/12/2022 16/11/2022 17/11/2017 23/11/2023
EJSA Ejendomme salgsoplysninger JA Hændelse År 1992   2020   31/12/2020 24/03/2022 20/03/2020 14/04/2023
EJSK Ejendomsskatter   Status År 1987   2021   31/12/2021 16/11/2022 30/11/2017 23/11/2023
EJVK Ejendomsvurderinger   Status År 1983   2022   31/12/2022 16/11/2022 30/11/2017 23/11/2023
ENERGI Industriens forbrug af energi   Statusperiode Ukt 1995   2020   31/12/2020 08/04/2022 07/05/2019 15/03/2024
ENERGIET Energinet data - Entydige   Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIFT Energinet data - Flertydige   Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIMP Energinet data - Metering point   Statusperiode Luk 2013   2013   31/12/2015 01/09/2017 04/04/2017 28/01/2021
ENERGIMR Energinet data - Meter reading   Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2222
ENERGIMV Energinet data - Metering values   Statusperiode Luk 2013   2015   31/12/2015 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2222
E_ARB Arbejdssteder fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 01/03/2018 24/09/2023
E_CVR Juridiske enheder fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 13/02/2017 24/09/2023
E_CVRPRO Nøgle mellem CVRNR og Produktionsenheder fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 31/05/2019 24/09/2023
E_CVR_SE Nøgle mellem CVRNR og SENR fra ESR   Forløb År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 04/02/2020 24/09/2023
E_OK Økonomiske enheder fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 24/09/2023
E_OK_ARB Nøgle mellem Økonomiske enheder og arbejdssteder fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 24/09/2023
E_OK_CVR Nøgle mellem Økonomiske enheder og CVRNR fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 24/09/2023
E_PROARB Nøgle mellem produktionsenheder og arbejdssteder fra ESR   Status År 1999   2021   31/12/2021 03/10/2022 05/02/2021 24/09/2023
FAFA C-Familier   Status Luk 1980   2007   31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FAHU Husstande   Status Luk 1980   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FAIK Familieindkomster   Status År 1987   2021   31/12/2021 25/11/2022 27/10/2021 01/12/2023
FAIK_PARTIEL Familieindkomster (ufuldstændig)   Status År 2021   2021   31/12/2021 17/10/2022 . 18/10/2023
FAIN Husstande og familier   Status Luk 1980   2007   31/12/2006 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
FATI Udenlandsk ejede firmaer (inwardsfats)   Statusperiode År 2002   2020   31/12/2020 04/10/2022 08/11/2017 03/10/2023
FIDA Fida nøgle IDA Firmastatistik   Status År 1995   2020   31/12/2020 08/11/2022 20/05/2019 11/11/2023
FIDF FIDA Firmaoplysninger   Status Luk 1999   2013   31/12/2013 01/09/2017 01/09/2017 21/09/2020
FIDL Fida Løbenumre til IDA   Status Luk 2003   2013   01/09/2017 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020
FIGF Gammel firmastatistik regnskabsdata (Mi4)   Status Luk 1992   1999   31/12/1999 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2000
FIGT Gammel Firmastatistik (Mi2)   Status Luk 1992   1999   31/12/1999 31/12/2000 31/12/2000 31/12/2000
FIKS Firmaernes køb og salg (måneder) 2021 tom kvt. 4   Statusperiode Kvt 2001   2021   31/12/2021 03/01/2023 . 04/04/2023
FIRA Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau   Statusperiode År 1995   2020   31/12/2020 10/05/2022 03/10/2018 10/05/2023
FIRE Regnskabsstatistikken   Statusperiode År 1994   2020   31/12/2020 10/05/2022 04/10/2018 10/05/2023
FIRM Generel firmastatistik   Statusperiode År 1999   2020   31/12/2020 17/05/2022 14/01/2022 12/05/2023
FLDK Mellemkommunale Flytninger   Status Luk 1980   2006   01/05/9998 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007
FLYT Flytninger i Danmark   Status År 1980   2022   31/12/2022 17/02/2023 10/03/2020 17/02/2024
FOB Folke- og Boligtællingen 1970   Status Luk 1970   1970   31/12/1970 08/01/2018 08/01/2018 31/01/1971
FODT Fødte   Hændelse År 2005   2022   31/12/2022 17/02/2023 03/03/2020 25/02/2024
FOLKIRK Folkekirkemedlemsskab   Forløb År 1986 01 2021 12 31/12/2021 21/03/2022 31/03/2020 31/03/2023
FOMY Forældremyndighed   Forløb År 2013   2021   31/12/2021 22/03/2022 17/06/2019 01/04/2023
FORMAND Formue og gæld formue andel   Status År 2004   2021   31/12/2021 28/04/2022 29/04/2021 01/04/2023
FORMBIL Formue og gæld Formue biler   Status Luk 2004   2018   31/12/2018 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022
FORMEJER Formue og gæld Formue ejer   Status År 2004   2021   31/12/2021 28/04/2022 29/04/2021 07/05/2023
FORMGELD Samlet opgørelse af formue og gæld   Status Luk 2014   2020   31/12/2020 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022
FORMPERS Formue og gæld fordelt på personer   Status År 2014   2021   31/12/2021 16/01/2023 16/01/2023 15/12/2023
FRAN Fravær ansættelsesforhold   Status År 2010   2021   31/12/2021 03/01/2023 04/01/2022 05/01/2024
FRPE Fraværsperioder   Status År 2010   2021   31/12/2021 03/01/2023 04/01/2022 05/01/2024
FTBARN Fertilitet - børn   Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 09/01/2020 31/12/9998
FTDB Fertilitetsdatabasen børn   Hændelse Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTDK Fertilitetsdatabasen paritetsfil kvinder   Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTDM Fertilitetsdatabasen paritetsfil mænd   Forløb Luk 1997   2012   31/12/2012 31/12/9999 31/12/9999 09/04/2018
FTFORAEL Fertilitet - forælder   Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 09/01/2020 31/12/9998
FTNAEVN Fertilitet - Nævner   Hændelse År 1973   2018   31/12/2018 09/01/2020 09/01/2020 31/12/9998
FUEL Færdselsuheld element   Status År 1993   2021   31/12/2021 05/08/2022 06/07/2020 08/08/2023
FUI Virksomhedes forskning udvikling innovation tom. 2021 foreløbig version   Statusperiode År 1991   2021   31/12/2021 06/03/2023 26/01/2021 17/03/2024
FUIK Virksomheders forskning udvikling innovation - koncern cvrnr   Statusperiode År 2008   2019   31/12/2019 18/05/2021 29/04/2019 24/05/2023
FUIS Virksomheders forskning udvikling innovation - standardiseret tom 2021 foreløbig version JA Status År 1993   2021   31/12/2021 07/03/2023 03/02/2021 17/03/2024
FUOF Offentlig forskning og udvikling tom 2019 (foreløbig version)   Status År 1997   2020   31/12/2020 10/11/2022 10/11/2022 30/04/2023
FUPE Færdselsuheld person   Status År 1993   2021   31/12/2021 05/08/2022 06/07/2020 08/08/2023
FUUH Færdselsuheld uheld   Status År 1993   2021   31/12/2021 05/08/2022 12/10/2021 08/08/2023
GROEN Grønne varer og tjenester   Status År 2015   2019   31/12/2019 05/11/2021 23/10/2019 04/11/2023
HANDIC Handicapydelser JA Forløb År 2013   2021   31/12/2021 05/12/2022 05/12/2022 10/10/2023
HANDICB Støtte til handicapbiler   Statusperiode År 2011   2021   31/12/2021 30/08/2022 16/12/2019 01/09/2023
HANDICM Handicapydelser - målgruppe JA Forløb År 2013   2021   31/12/2021 05/12/2022 05/12/2022 10/10/2023
HERB_FORSORG_MV_A Herberger og forsorgshjem adresser   Forløb Luk 1999   2018   31/12/2018 11/01/2022 11/01/2022 30/10/2020
HERB_FORSORG_MV_F Herberger og forsorgshjem   Forløb År 1999   2021   31/12/2021 06/12/2022 06/12/2022 29/06/2023
HERB_FORSORG_MV_I Herberger og forsorgshjem institutioner   Status År 2019   2021   31/12/2021 04/01/2023 04/01/2023 29/06/2023
HJSP Hjemmesygepleje JA Status Luk 2011   2016   31/12/2016 14/01/2022 14/01/2022 04/05/2017
IDAN IDA ansættelser   Status År 1980   2021   31/12/2021 03/03/2023 11/02/2022 16/03/2024
IDAP IDA persondata   Status År 1980   2021   31/12/2021 03/03/2023 25/06/2020 16/03/2024
IDAS IDA arbejdssteder   Status År 1980   2021   31/12/2021 03/03/2023 27/09/2021 16/03/2024
IDFI IDA firmaer   Status Luk 1980   2013   30/11/2013 01/09/2017 08/12/2016 21/09/2020
IEPE Indvandrere og Efterkommere   Status År 1979   2021   31/12/2021 26/04/2022 22/11/2021 04/05/2023
ILME Ikke lønmodtagerdata fra E-Indkomst tom. 4. kvartal 2022   Status Kvt 2008   2022   30/12/2022 06/02/2023 07/12/2020 15/05/2023
INAC Indkomst ældrecheck mv   Status År 2007   2020   31/12/2020 16/02/2023 04/02/2022 24/02/2024
IND Indkomst   Statusperiode År 1980   2021   31/12/2021 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2023
INDA Kvartalsvis A-indkomst- tom. 2020 kvt.4   Statusperiode Kvt 2010 01 2020 12 31/12/2020 10/08/2022 10/08/2022 31/12/9998
INDAKK Indkomst akkumuleret   Status År 1980   2021   31/12/2021 23/01/2023 04/02/2021 01/02/2024
INDFORD Indkomstulighed   Statusperiode År 1987   2021   31/12/2021 13/12/2022 10/09/2021 10/12/2023
INDK_INT Indkomst (international definition)   Statusperiode År 2015   2021   31/12/2021 13/01/2023 . 20/01/2024
INDSLUT Servicebidragsregister - indeholdende ligningsmæssige fradrag mm. fra Slutligningen   Statusperiode År 2007   2021   31/12/2021 16/02/2023 31/10/2019 17/02/2024
INHP Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger   Statusperiode År 1989   2021   31/12/2021 25/08/2022 20/08/2020 01/09/2023
INPI Pensionsindbetalinger   Statusperiode År 1995   2021   31/12/2021 22/09/2022 02/09/2020 23/09/2023
INUF §48E Indkomster   Status År 1999   2021   31/12/2021 16/02/2023 14/01/2022 17/02/2024
IRTEPERS Indlånsrenter - Kontospecifikke data for personer   Statusperiode År 2003   2021   31/12/2021 23/06/2022 26/06/2020 23/06/2023
IRTEVIRK Indlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder   Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
IVNV Iværksætterdatabase, nyetablerede virksomheder   Statusperiode År 2001   2020   31/12/2020 27/09/2022 24/08/2020 17/09/2023
IVPE Iværksætterdatabase - Personer bag personligt ejede nye virksomheder   Statusperiode År 2001   2020   31/12/2020 27/09/2022 27/01/2021 17/09/2023
IVPS Iværksætterdatabase - Personer bag nye selskaber   Statusperiode År 2001   2020   31/12/2020 27/09/2022 24/08/2020 17/09/2023
KIRK Kirkedistrikter   Status Luk 2006   2017   31/12/2016 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017
KKCOPH Kvindekrisecentre - ophold   Forløb År 2017   2021   31/12/2021 03/11/2022 05/10/2021 27/10/2023
KKCOPHB Kvindekrisecentre - ophold - barn   Forløb År 2017   2021   31/12/2021 03/11/2022 07/05/2020 27/10/2023
KOET Komprimeret elevregister (KOMP1)   Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015
KOMPFAST Kompensation for faste omkostninger   Hændelse Uge 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 31/12/9998
KOMPSEL Kompensation til selvstændige   Hændelse Uge 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 31/12/9998
KONC koncerner   Statusperiode År 2009   2020   31/12/2020 12/10/2022 . 01/10/2023
KOT Den koordinerende tilmeldning (Endelig version for 2021)   Forløb År 1993   2022   31/12/2022 14/09/2022 06/11/2020 20/04/2023
KOTO Komprimeret elevregister (KOMP2)   Forløb Luk 1970   2014   30/09/2014 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015
KOTRE Komprimeret elevregister (KOMP3)   Forløb År 1970   2022   30/09/2022 30/01/2023 03/03/2020 01/02/2024
KRAF Kriminalstatistik afgørelser   Status År 1980   2021   31/12/2021 25/03/2022 17/05/2021 01/04/2023
KRAN Kriminalstatistik anmeldelser   Status År 1990   2021   31/12/2020 31/03/2022 31/03/2022 31/03/2023
KRIN Kriminalstatistik indsættelser   Status År 1980   2021   31/12/2021 06/07/2022 10/05/2021 14/06/2023
KRKO Kriminalstatistik konfererede sager   Status År 1980   2021   31/12/2021 25/03/2022 04/01/2022 01/04/2023
KRMS Sigtelser for mindreårige JA Status År 2005   2021   31/12/2021 08/06/2022 28/04/2021 28/05/2023
KROF Ofre for straffelovsforbrydelser   Status År 2001   2021   31/12/2021 22/03/2022 07/01/2022 07/04/2023
KRSI Kriminalstatistik sigtelser   Status År 1980   2021   31/12/2021 02/05/2022 28/04/2021 30/04/2023
KTHJ Kontanthjælp   Status År 1987   2021   31/12/2021 27/06/2022 08/07/2020 01/07/2023
KVU Kulturvaneundersøgelsen   Status Kvt 2018 09 2022 09 30/09/2022 04/01/2023 07/12/2020 03/04/2023
LC Ledige CRAM   Status Luk 1985   2007   31/12/2007 23/11/2011 23/11/2011 23/11/2011
LER_ELEV Lærer-elev register – Oplysninger om elever   Forløb År 2021   2021   30/09/2021 03/02/2023 . 01/06/2023
LER_ELEV_GRUPPE Lærer-elev register – Relationer mellem elever og undervisningsgrupper   Forløb År 2021   2021   30/09/2021 06/02/2023 . 01/06/2023
LER_GRUPPE Lærer-elev register – Oplysninger om undervisningsgrupper   Forløb År 2021   2021   30/09/2021 06/03/2023 06/03/2023 01/06/2023
LER_LEKTION Lærer-elev register – Oplysninger om lektioner JA Forløb År 2021   2021   30/09/2021 03/02/2023 . 01/06/2023
LER_LEKTION_GRUPPE Lærer-elev register – Relationer mellem lektioner og undervisningsgrupper   Forløb År 2021   2021   30/09/2021 06/02/2023 . 01/06/2023
LER_MEDARBEJDER Lærer-elev register – Oplysninger om medarbejdere   Forløb År 2021   2021   30/09/2021 03/02/2023 . 01/06/2023
LER_MEDARBEJDER_LEKTION Lærer-elev register – Relationer mellem medarbejdere og lektioner   Forløb År 2021   2021   30/09/2021 03/02/2023 . 01/06/2023
LIVA Livskvalitets-undersøgelse   Hændelse År 2015   2015   01/10/2015 01/05/2018 01/05/2018 31/12/9998
LMDB Lægemiddeldatabasen JA Status Hlv 1995   2022   30/06/2022 28/11/2022 . 15/06/2023
LON Lønstatistikken alle sektorer   Status Luk 1997   2010   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011
LONIX_STD Standardberegnet lønindeks tom. 2021 kvt.3   Hændelse Kvt 2016 03 2021 09 30/09/2021 04/03/2022 04/03/2022 31/05/2023
LONKOMP Lønkompensation   Hændelse Uge 2020   2022   04/12/2022 13/12/2022 10/03/2022 31/12/9998
LONN Lønstatistikken alle sektorer (nye begreber)   Status År 2009   2021   31/12/2021 12/01/2023 12/01/2023 05/12/2023
LPRMFRDF Dødfødte ud fra LPR   Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
LPRMFRLF Levendefødte ud fra LPR   Hændelse Luk 1973   1996   31/12/1996 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
LPR_ADM Landspatientregistret - administrative oplysninger   Hændelse Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 17/11/2017 04/09/2022
LPR_AFL Landspatientregistret - aflyste procedurer   Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_BES Landspatientregistret - ambulante besøgsdatoer   Statusperiode Luk 1994   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_DIAG Landspatientregistret - diagnoser   Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 20/11/2017 04/09/2022
LPR_DISTKOD Landspatientregistret - oplysninger om optageområde   Statusperiode Luk 1995   2004   31/12/2004 20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017
LPR_FOEDSLER Landspatientregistret - fødsler   Statusperiode Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_FRITVALG Landspatientregistret - oplysninger om fritvalgspatienter   Statusperiode Luk 2004   2008   31/12/2008 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
LPR_F_BETALER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om betaling   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_DIAGNOSER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om diagnoser   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_FORLOEB Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om forløb   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_FORLOEBSMARKOERER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om forløbsmarkører   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_HELBREDSFORLOEB Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om helbredsforløb   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_HENVISNING_TILLAEG Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om tillægskoder til henvisningsårsager   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_KONTAKTER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontakter   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_KONTAKTLOKATIONER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontaktlokationer   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_MORBARNFORLOEB Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om mor og barns forløb   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_NYT_HELBREDSFORLOEB Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om helbredsforløb   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_ORGANISATIONER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om SOR-enheder og sygehusafsnit (SHAK)   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_PROCEDURER_ANDRE Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om ikke-kirurgiske procedureregistreringer   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_PROCEDURER_KIRURGI Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kirurgiske procedureregistreringer   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_F_RESULTATER Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om obligatorisk resultatindberetning   Forløb År 2019   2021   31/12/2021 05/09/2022 05/09/2022 01/09/2023
LPR_OPDTDTO Landspatientregistret - dato for opdatering af kontakt   Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 20/11/2017 17/11/2017 20/11/2017
LPR_OPR Landspatientregistret - operationer efter ICD8 klassifikationen   Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_PAS Landspatientregistret - passiv ventetid   Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_SKSOPR Landspatientregistret - operationer   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_SKSUBE Landspatientregistret - undersøgelser og behandlinger   Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_UDTILSGH Landspatientregistret - oplysninger om sygehus og afdeling   Statusperiode Luk 1977   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_ULYK Landspatientregistret - ulykkeskoder   Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
LPR_VENTE Landspatientregistret - ventetidsoplysninger   Statusperiode Luk 2004   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
MFR Levendefødte fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRACCRE Accreta komplikationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRAKMPL Andre fødselskomplikationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRANAES Anæstesi ved operationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 2000   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRBLODM Blodmængde fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRBRIST Bristininger fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRCARDI Cardiomyopati fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRDFOED Dødsfødsler fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRGKMPL Graviditetskomplikationer fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRHAEMO Hæmoperitoneum fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRHJMFO Hjemmefødsler fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRIGANG Igangsættelser fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRINFEK Infektioner fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRKJSNT Kejsersnit fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRMEDSG Medicinske sygdomme fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRMISDA Misdannelser fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRNVLAN Analyser af navlesnorsblod fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRRUPTU Ruptur fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRSMLIN Smertelindring fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRULTRA Ultralyd fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRVESTM Vestimulation fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1999   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MFRYVEND Ydre vending fra det medicinske fødselsregister   Statusperiode År 1997   2018   31/12/2018 14/01/2020 14/01/2020 31/12/9998
MOEB Motorkøretøjer ejer bruger   Status Luk 2006   2010   31/12/2010 06/10/2011 06/10/2011 06/10/2011
MOMS Firmaernes køb og salg   Status Luk 1988   2009   31/12/2009 13/10/2011 13/10/2011 13/10/2011
MOSD Motorkøretøjer supplerende data   Forløb Luk 2011   2011   31/12/2011 04/10/2012 04/10/2012 04/10/2012
MOTP Køretøjer privatejet   Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 23/03/2012 23/03/2012 23/03/2012
MOTR Motorregistret   Statusperiode Luk 2002   2002   31/12/2002 01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011
MOTV Køretøjer virksomhedsejet   Statusperiode Luk 2003   2011   31/12/2011 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012
NBPF Nøgle bopælsadresse frem i tid (gl til ny)   Status Luk 2013   2013   31/12/2007 31/12/2013 04/12/2013 31/12/9998
NBPT Nøgle bopælsadresse tilbage i Tid (ny til gl)   Status Luk 2011   2011   01/03/2007 31/12/2011 03/05/2011 05/05/2011
NOGF Nøgle opgangsadresse frem i tid (gl til ny)   Status Luk 2013   2013   01/01/2007 31/12/2013 . 31/12/2013
NOGT Nøgle opgangsadresse tilbage i tid (ny til gl)   Status Ukt 2011   2011   01/01/2007 31/12/2011 . 31/12/9998
OF Offentligt forsørgede   Status År 2007   2021   31/12/2021 04/10/2022 04/10/2022 22/04/2023
OFFL Offentligt forsørgede (forløb) tom. 2022 kvt. 3   Forløb Kvt 2007 01 2022 09 30/09/2022 03/01/2023 29/01/2021 23/03/2023
OFFPENS Udbetalte offentlige pensioner   Statusperiode År 2020   2021   31/12/2021 28/04/2022 . 01/05/2023
OFKV Offentligt forsørgede - tom. 2022 kvt. 3   Statusperiode Kvt 2007   2022   30/09/2022 03/01/2023 29/01/2021 23/03/2023
OPHG Opholdsgrundlag   Hændelse År 1997   2021   30/09/2021 16/05/2022 16/05/2022 18/04/2023
OPHGIN Opholdsgrundlag for indvandrede   Hændelse År 1997   2021   30/09/2021 16/05/2022 16/05/2022 18/04/2023
OPHGIN_KVARTAL Opholdsgrundlag for indvandrede opgjort på kvartaler   Hændelse Kvt 2021 01 2021 12 31/12/2021 04/05/2022 . .
OPHGPERM Opholdsgrundlag for indvandrede - permanent   Hændelse År 2003   2021   31/12/2021 07/04/2022 . 04/04/2023
OPHGST Opholdsgrundlag for indvandrede - status   Hændelse År 2005   2021   31/12/2021 16/05/2022 16/05/2022 18/04/2023
OPHGST_KVARTAL Opholdsgrundlag for indvandrede status opgjort på kvartaler   Hændelse Kvt 2021 01 2021 12 31/12/2021 16/05/2022 16/05/2022 .
OPHG_KVARTAL Opholdsgrundlag opgjort på kvartaler   Hændelse Kvt 2021 01 2021 12 31/12/2021 04/05/2022 . .
PANTPERS Pantebreve - Kontospecifikke data for personer JA Statusperiode År 2003   2021   31/12/2021 23/06/2022 26/06/2020 23/06/2023
PANTVIRK Pantebreve - Kontospecifikke data for virksomheder JA Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
PEND Pendlingsafstande   Status Luk 2000   2018   31/12/2018 28/05/2020 28/05/2020 02/06/2020
PENSFORM Pensionsformuer   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2014 01/11/2022 01/11/2022 01/09/2023
PENSINDB Pensionsindbetalinger   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 26/09/2022 19/02/2020 01/09/2023
PENSUDBE Pensionsudbetalinger   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 06/09/2022 20/02/2020 16/08/2023
PENSUDBL Pensionsudbetalinger løbende   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 26/09/2022 11/03/2020 01/09/2023
PERBOLIG Nøgle mellem personer og boliger   Hændelse Kvt 2010 03 2022 09 30/09/2022 21/02/2023 21/02/2023 10/04/2023
PERSBEST Bestyrelsesmedlemmer og direktører   Statusperiode År 2014   2019   31/12/2019 27/04/2021 27/04/2021 01/04/2023
PHD PHD register JA Hændelse År 1959   2019   31/12/2019 02/11/2020 02/11/2020 31/12/9998
PRIV_ADM Landspatientregistret private sygehuse - administrative oplysninger   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_BES Landspatientregistret private sygehuse - ambulante besøgsdatoer   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_DIAG Landspatientregistret private sygehuse - diagnoser   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_FRITVALG Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om fritvalgspatienter   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_SKSOPR Landspatientregistret private sygehuse - operationer   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_SKSUBE Landspatientregistret private sygehuse - undersøgelser og behandlinger   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_UDTILSGH Landspatientregistret private sygehuse - oplysninger om sygehus og afdeling   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PRIV_VENTE Landspatientregistret private sygehuse - ventetidsoplysninger   Statusperiode Luk 2002   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_ADM Landspatientregistret psykiatri - administrative oplysninger   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_AFL Landspatientregistret psykiatri - aflyste procedurer   Forløb Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_DIAG Landspatientregistret psykiatri - diagnoser   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_OPR Landspatientregistret psykiatri - operationer efter ICD8 klassifikationen   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PAS Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om passiv ventetid   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PERS Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om ambulante besøg   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_PSYKIO Landspatientregistret psykiatri - særlige psykiatrisk oplysninger   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_SKSOPR Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om operationer   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_SKSUBE Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om undersøgelser   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_UDTILSGH Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om sygehus og afdeling   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_ULYK Landspatientregistret psykiatri - ulykkeskoder   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 27/09/2019 27/09/2019 04/09/2022
PSYK_VENTE Landspatientregistret psykiatri - ventetidsoplysninger   Forløb Luk 1995   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
RAS Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik JA Status Hlv 1980   2021   31/12/2021 13/03/2023 08/11/2022 30/11/2023
REAL Boligfinansiering JA Statusperiode År 2012   2021   31/12/2021 15/11/2022 15/08/2019 31/12/9998
SBDK Subkommunale flytninger   Status Luk 1980   2006   31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007
SGDD Sygedagpenge - dage   Statusperiode Luk 1995   2019   30/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 14/04/2020
SGDP Sygedagpenge - sager   Status Luk 1995   2019   31/12/2019 25/06/2021 25/06/2021 15/04/2020
SHSS Sammenhængende socialstatistik   Status Luk 1984   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
SILCD Levevilkårsundersøgelsen metadata husstande   Status År 2011   2021   31/03/2021 01/03/2022 02/10/2020 31/03/2023
SILCH Levevilkårsundersøgelsen husstandsoplysninger   Status År 2011   2021   31/03/2021 01/03/2022 02/10/2020 31/03/2023
SILCP Levevilkårsundersøgelsen personoplysninger   Status År 2011   2021   31/03/2021 01/03/2022 02/10/2020 31/03/2023
SILCR Levevilkårsundersøgelsen metadata personer   Status År 2011   2021   31/03/2021 01/03/2022 05/10/2020 31/03/2023
SKOL Skoledistrikter   Status Luk 2005   2017   31/12/2016 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017
SMDB_IBIB Indberetninger fra Behandlingstilbud af Indskrevne Stofmisbrugere i Behandling   Forløb År 2008   2021   31/12/2021 13/02/2023 13/02/2023 15/06/2023
SMDB_VBGF Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Aktive forløb) JA Forløb År 2015   2021   31/12/2021 13/02/2023 13/02/2023 15/06/2023
SMDB_VBGH Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Iværksatte hændelser i aktive forløb) JA Forløb År 2015   2021   31/12/2021 13/02/2023 13/02/2023 15/06/2023
SOCP Sociale pensioner JA Statusperiode Luk 1994   2021   31/01/2021 18/05/2021 23/04/2020 18/05/2021
SOGN Sognekoder og postnumre   Status År 2002   2016   31/12/2015 11/05/2017 11/05/2017 31/12/9998
SSHO Sygesikring (Honorarer 2-cifret)   Statusperiode År 2005   2021   31/12/2021 05/01/2023 24/04/2020 21/04/2023
SSKO Sygesikring (Kontakt)   Statusperiode År 2005   2021   31/12/2021 05/01/2023 27/04/2020 21/04/2023
SSNV Sammenhængende socialstatistik nettovarigheder   Statusperiode Luk 1984   2007   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
SSSI Sygesikring (Sikringsgruppe)   Statusperiode År 2005   2022   30/09/2022 31/10/2022 20/10/2020 04/11/2023
SSSY Sygesikring (6-cifret)   Statusperiode År 2005   2021   31/12/2021 05/01/2023 30/06/2017 14/04/2023
STAT Statsborgerskab   Forløb År 1985   2022   31/12/2022 21/03/2023 05/04/2020 29/03/2024
SYAM Sygehusbenyttelse ambulant   Statusperiode År 2006   2018   31/12/2018 11/07/2019 11/07/2019 22/09/2023
SYAP Sygehusbenyttelse ambulant person   Statusperiode År 2006   2018   31/12/2018 12/07/2019 12/07/2019 22/09/2023
SYGL Sygesikring   Statusperiode Luk 1987   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
SYHB Sygehusbenyttelse person   Statusperiode År 1991   2018   31/12/2018 12/07/2019 12/07/2019 31/12/9998
SYIN Sygehusbenyttelse person indlæggelse   Statusperiode År 1991   2018   31/12/2018 12/07/2019 12/07/2019 31/12/9998
SYSI Sygesikring (6-cifret)   Statusperiode Luk 1990   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
SYST Sygesikring (4-cifret)   Statusperiode Luk 1992   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TAKR Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 13/12/2021 18/03/2020 13/12/2023
TAS Aktive tjenestemænd i staten   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 13/12/2021 23/03/2020 13/12/2023
TJMK Kommunale tjenestemænd   Status Luk 1998   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TJMS Statslige Tjenestemænd   Status Luk 1999   2005   31/12/2005 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006
TOKR Opsatte tjenestemandspensioner kommuner og regioner   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 30/03/2020 13/12/2023
TOS Opsatte tjenestemandspensioner staten   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 24/03/2020 13/12/2023
TPKR Pensionerede tjenestemænd i kommuner og regioner   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 24/03/2020 13/12/2023
TPS Pensionerede tjenestemænd i staten   Statusperiode År 2014   2021   31/12/2021 14/12/2021 26/03/2020 13/12/2023
UAF_ADM Landspatientregistret uafsluttede kontakter - administrative oplysninger   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 14/01/2022 04/09/2022
UAF_AFL Landspatientregistret uafsluttede kontakter - aflyste procedurer   Statusperiode Luk 1999   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_BES Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ambulante besøgsdatoer   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_DIAG Landspatientregistret uafsluttede kontakter - diagnoser   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_DISTKOD Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om optageområde   Statusperiode Luk 1996   2004   31/12/2004 24/09/2018 16/11/2017 16/11/2017
UAF_FOEDSLER Landspatientregistret uafsluttede kontakter - fødsler   Statusperiode Luk 2012   2018   31/12/2018 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
UAF_FRITVALG Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om fritvalgspatienter   Statusperiode Luk 2003   2005   31/12/2005 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022
UAF_OPDTDTO Landspatientregistret uafsluttede kontakter - dato for opdatering af kontakt   Statusperiode Luk 2000   2004   31/12/2004 14/11/2018 14/11/2018 16/11/2017
UAF_OPR Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer efter ICD8 klassifikationen   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_PAS Landspatientregistret uafsluttede kontakter - passiv ventetid   Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_SKSOPR Landspatientregistret uafsluttede kontakter - operationer   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_SKSUBE Landspatientregistret uafsluttede kontakter - undersøgelser og behandlinger   Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_UDTILSGH Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om sygehus og afdeling   Statusperiode Luk 1996   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_ULYK Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ulykkeskoder   Statusperiode Luk 2000   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UAF_VENTE Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ventetidsoplysninger   Statusperiode Luk 2003   2019   31/03/2019 04/09/2022 27/09/2019 04/09/2022
UDDA Uddannelser (BUE)   Status År 1980 12 2021 09 30/09/2021 07/04/2022 19/04/2021 08/04/2023
UDDF Højeste fuldførte uddannelse (forløb)   Forløb År 1981 01 2021 09 30/09/2021 08/06/2022 21/06/2019 01/04/2023
UDDINST UDDINST   Status År 2006   2022   31/12/2022 01/02/2023 . 01/02/2024
UDDLAERER Grundskole lærer-elever pr. 30-9   Status År 2013 09 2021 09 30/09/2021 03/10/2022 . 09/10/2023
UDFK Grundskolekarakterer JA Hændelse År 2001   2022   01/10/2022 21/11/2022 12/05/2022 17/11/2023
UDG UDG Karakterer for afsluttede uddannelser   Hændelse År 1977   2022   30/09/2022 03/03/2023 03/12/2020 15/03/2024
UDGK Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser.   Hændelse År 2001   2022   30/09/2022 02/12/2022 12/03/2020 01/12/2023
UDKLASSE_ID Elevers klasseident   Status År 2007   2021   30/09/2021 22/09/2022 . 09/10/2023
UDKV Uddannelseskvalifikationsregister   Hændelse År 1970   2022   31/12/2022 28/02/2023 02/03/2020 07/03/2024
UDPR Produktionsskoler   Forløb Luk 1972   2020   30/09/2020 18/03/2022 18/03/2022 01/03/2022
UDSF Senest fuldførte uddannelse   Forløb År 1975   2021   31/12/2021 17/11/2022 28/09/2020 13/10/2023
UDSP Specialundervisning   Status År 2011   2021   30/09/2021 02/03/2023 02/03/2023 01/07/2023
UDVEKSLING Udvekslingsstuderende   Forløb År 2010   2021   30/09/2021 30/09/2022 . 30/09/2023
UFM_STUD LÆRINGSBAROMETER OG UDDANNELSESZOOM   Status År 2018   2020   31/12/2020 04/02/2022 . 15/02/2024
UFM_SU SU data   Hændelse År 1991   2021   31/12/2021 02/05/2022 . 01/05/2023
UH Udenrigshandel (detaljeret)   Status År 2015   2020   31/12/2020 02/12/2022 25/10/2021 14/10/2023
UHDI Udenrigshandel diskretioneret   Statusperiode År 1993   2020   31/12/2020 02/12/2022 25/10/2021 14/10/2023
UHDM Udenrigshandel diskretioneret (måneder)   Statusperiode Kvt 1993   2020   31/12/2020 02/12/2022 25/10/2021 14/10/2023
UHDT Udenrigshandel diskretioneret (transaktionsniveau)   Status Luk 1993   2009   31/12/2009 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010
URTEPERS Udlånsrenter - Kontospecifikke data for personer   Statusperiode År 2003   2021   31/12/2021 23/06/2022 26/06/2020 23/06/2023
URTEVIRK Udlånsrenter - Kontospecifikke data for virksomheder   Statusperiode År 2003   2019   31/12/2019 27/01/2021 27/01/2021 31/12/9988
VALG Valgdistrikter   Status Luk 2004   2017   31/12/2016 26/10/2017 26/10/2017 17/01/2020
VARK Industriens køb af varer (diskretioneret)   Statusperiode År 2000   2020   31/12/2020 27/04/2022 31/08/2020 01/05/2023
VARS Industriens salg af varer (diskretioneret)   Statusperiode År 1988   2020   31/12/2021 08/03/2023 08/03/2023 31/03/2024
VEUV Kursister ved voksen- og efteruddannelse   Forløb År 1975   2022   31/12/2022 02/03/2023 21/06/2022 14/03/2024
VITA Virksomheders IT-anvendelse (survey)   Status År 1999   2022   31/01/2022 13/02/2023 28/01/2022 21/02/2024
VITU Virksomheders udgifter til IT (survey)   Statusperiode Luk 2003   2016   31/12/2016 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019
VNDS Historiske vandringer   Hændelse År 1973   2022   31/12/2022 14/03/2023 25/02/2020 22/03/2024
VRDK Flytninger til og fra Danmark   Status Luk 1980   2006   31/12/2006 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2007