Gå til sidens indhold

Familieindkomst

Beskrivelse

Familieindkomststatistikken dækker hele den bosiddende befolkning i Danmark 31. december indkomståret med familien som statistisk enhed. Familie definitionen er E-familier. I E-familien indgår alle hjemmeboende børn under 25 år.

De offentliggjorte statistikker omfatter kun de E-familier, hvor mindst en af de voksne hele året har opholdt sig i Danmark, opholdt sig på et dansk skib eller udsendt i tjeneste uden for landet af den danske stat.( FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0). Familiestatistikken indeholder en række familierelaterede variable fx familietype, familiens socioøkonomisk gruppe og højeste fuldførte uddannelse i familien. Familiernes indkomster er summen af indkomsterne for alle personer i familien, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. Familieindkomsterne er baseret på indkomsterne i Personindkomster. Statistikken indeholder en lang række indkomst, skatte- og formuevariable på årsniveau. Datagrundlaget for flertallet af variablene i Personindkomster er baseret på SKATs årsopgørelse. Familiestatistikken indeholder erhvervsindkomster, overførselsindkomster, formueindkomster, fradrag i indkomsten og betalt skat mv.

Der findes ingen delopgaver under Familieindkomst

Variable