Gå til sidens indhold

FAMEJDSKAT_LEJERBOLIG

Langt navn

Ejendomsskat for lejere

Generel Beskrivelse

For lejere er ejendomsskatten imputeret. Den samlede ejendomsskat i en lejeejendom er fordelt ud på de enkelte leje- og andelsboliger efter kvadratmetertallet og herefter fordelt ligeligt mellem de voksne beboere i lejligheden.

Hvis en person ikke har boet hele året i en bolig, regnes ejendomsskatten for den del af året, personen har boet i boligen.

FAMEJDSKAT_LEJERBOLIG er baseret på EJDSKAT_LEJERBOLIG fra Personindkomster og er summen for de voksne personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer).

Detaljeret beskrivelse

Ejendomsskatter for boligejere og lejere/andelboligejere udgøri alt ca. 80 pct. af de samlede ejendomsskatter

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel