Gå til sidens indhold

FAMOVRIG_OVERFORSEL_13

Langt navn

Øvrige overførselsindkomster i familien

Generel Beskrivelse

FAMOVRIG_OVERFORSEL_13 er en sumvariabel og beregnes som summen af SU, boligstøtte, grøn check og børnetilskud/børnefamilieydelse.

Boligstøtten er lagt på hos den person i familien, der har søgt støtten.

Børnetilskuddet er lagt til den voksne i familier med en voksen, og i familier med to voksne er børnetilskuddet oftest lagt til hos kvinden.

FAMOVRIG_OVERFORSEL_13 er baseret på OVRIG_OVERFORSEL_13 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Beløb i kr..

Detaljeret beskrivelse

FAMOVRIG_OVERFORSEL_13=FAMSU+FAMBOLIGSTOETTE+FAMBOERNETILSKUD+FAMGRON_CHECK

Hvor: FAMBOLIGSTOETTE er boligstøtte/boligydelse FAMBOERNETILSKUD er børnetilskud/børnefamilieydelse FAMSU er stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte. FAMGRON_CHECK er grøn check

FAMOVRIG_OVERFORSEL_13 er dannet ud fra variablen FAMANDOVERFORSEL i forbindelse med 2013 revisionen af indkomsterne. Den kan også dannes med formlen

FAMOVRIG_OVERFORSEL_13 = FAMANDOVERFORSEL +FAMGRON_CHECK

Om FAMANDOVERFORSEL:

FAMANDOVERFORSEL=FAMSU+FAMBOLIGSTOETTE+FAMBOERNETILSKUD

Hvor: FAMBOLIGSTOETTE er boligstøtte/boligydelse FAMBOERNETILSKUD er børnetilskud/børnefamilieydelse FAMSU er stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte.

.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel