Gå til sidens indhold

FAMFRYNSEGODER

Langt navn

Skattmæssig værdi af frynsegoderne i familien

Generel Beskrivelse

Familiens samlede frynsegoder

Værdi af frynsegoderne: Fri bil, fri telefon, fri kost, fri bolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri tvlicens, fri bil til hovedaktionærer, arbejdsgivebetalt gruppelivsforsikring

Beløbene er i kroner og ører.

UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

Variablen er defineret fra 1993.

FAMFRYNSEGODER er baseret på CORFRYNS fra Personindkomst. . Kilden til FAMFRYNSEGODER er arbejdsgivernes indberetning til SKAT af den skattemæssige værdi af frynsegoderne. GRUPPELIV er i de fleste tilfælde indberettet af pensionsselskaberne (gruppelivsdel af beløb indbetalt til arbejdsgiveradministreret pensionsordning) og kun i enkelte tilfælde af arbejdsgiveren.

Fra 1993 værdi af gruppelivsforsikring i forbindelse med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger (før 1993 ligger beløbet i variablen FAMRESTINDK (indkomster ikke klassificeret i andre variable, herunder visse honoraraflønninger samt børnebidrag)).

Fra 1994 inklusiv skattemæssig værdi af frynsegoderne fri bil, fri kost, fri bolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri tvlicens, fri bil til hovedaktionærer (før 1994 lå disse beløb i variablen FAMRESTINDK). I forbindelse med skattereformen i 1994 blev beskatningen af frynsegoder skærpet, og der blev indført indberetningspligt for arbejdsgiverne.

Fra 1995 inklusiv skattemæssig værdi af fri telefon (før 1994 lå disse beløb i variablen FAMRESTINDK).

Antalsmæssigt udgør gruppelivsforsikringen langt den største del, 80 til 90 procent. Beløbsmæssigt udgør fri bil 60 til 70 procent og gruppeliv 15 til 30 procent. Til sammen udgør fribil og gruppeliv mellem 80 og 90 procent af det samlede beløb i FAMFRYNSEGODER

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel