Gå til sidens indhold

FAMPENSOFFENTLIG

Langt navn

Folke- og førtidspension for familien

Generel Beskrivelse

Familiens samlede Folke- og førtidspension(skattepligtig) inkl. ældrecheck (supplerende pension), delpension samt skattefrie tillæg til førtidspensionister.

For skattefri tillæg til pensionister se variablen TILBTOT (er ikke dannet for familier)

Se også varedeklaration for statistikken over folke- og førtidspension på http://www.dst.dk/varedeklaration/941.

For detaljeret oplysning om satser, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser".

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMPENSOFFENTLIG (Folke- og førtidspension inklusive tillæg) er dannet på QPENSNY fra Personindkomst.

Ikke alle de nedenstående variable fra Personindkomster er dannet for familier, derfor henvises til variable fra Personindkomster.

Størrelsen af FAMPENSOFFENTLIG afhænger af andre indkomster, fx private pensioner, der ligger i variablen QPENSPRI.

To af indkomstbegreberne i FAMPENSOFFENTLIG indgår i to særskilte højkvalitetsvariable i Personindkomster. Delpension findes i en særskilt variabel DELPENS, og de skattefrie tillæg til før-tidspensionister findes i en særskilt variabel TILBTOT.

Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i FAMPENSOFFENTLIG før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994.

Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepensionen. Dette beløb er en del af FAMPENSOFFENTLIG.

  1. juli 2004 trådte en ny folkepensionslov i kraft. Personer, der er født før 1. juli 1939, får folkepension, fra de er fyldt 67 år. Personer, der er født 1. juli 1939 eller senere, får folkepension, fra de er 65 år. Den nye lov giver personer, der er berettiget til folkepension, mulighed for at udsætte deres pension, en såkaldt opsat pension, i op til ti år. Pensionen kan dog højst opsættes i to perioder.

Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp, hjælp til personlig pleje m.m. er ikke inkluderet. Fra 2002 indgår varmehjælp i variablen FAMRESTBISTANDYD (andre bistands-kontanthjælpsydelser)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel