Gå til sidens indhold

FAMRENTEINDK

Langt navn

Samlede renteindtægter fra Danmark for familien

Generel Beskrivelse

Familiens samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark inklusiv renteindtægter, der vedrører virksomhed (inkl. nettorenteindtægter fra udlandet,) samt indkomstskattepligtige kursgevinster i virksomhed

Renteafkast af boligopsparingsordning, uddannelsesopsparingsordning og børneopsparingskonti er skattefri og er derfor ikke inkluderet i FAMRENTEINDK (oplysninger herom haves ikke). Renteindtægt (og andet kapitalafkast) af opsparing i pensionsordninger er heller ikke inkluderet - det beskattes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven

Statistikbanktabellerne har variablen under indkomsttype nr.3 og benævnes 'Renteindtægt'

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

Renteindtægt af obligationer, pantebreve i depot samt indestående i pengeinstitutter i Danmark Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot (herunder renter af solgte og indfriede pantebreve) Renteindtægter, der vedrører virksomhed (inkl. nettorenteindtægter fra udlandet,) samt indkomstskattepligtige kursgevinster i virksomhed. fra 2002

Ændringer i indholdet i variablen FAMRENTEINDK:

1992: Dette år eksklusiv renter af pantebreve, der ikke er i depot (ligger i variablen FAMOEVRIGFORMUE).

Fra 2000: Inklusiv renter fra rene obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser (før 2000 i variablen øvrig formueindkomst (FAMOEVRIGFORMUE)).

2006-2009 indgår gevinst og tab på visse investeringsforeningsbeviser, (jf. variablen RENTPBED i Personindkomster).

Fra 2010: eksklusiv renter af pantebreve der ikke er i depot

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel