Gå til sidens indhold

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13

Langt navn

Øvrige dagpenge fra A-kasser

Generel Beskrivelse

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er familiens samlede udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 indgår i variablen FAMDAGPENGE_KONTANT_13

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er baseret på OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er lig med summen af følgende variable fra Personindkomster:

KURSUSG, kursusgodtgørelse ANDAKAS, Andre ydelser fra arbejdsløshedskasser (ikke klassificerede) ETABLSUM, etableringsydelse (2001til 2003) VIRKSOMHEDS_PRAKTIK, virksomhedspraktik (fra 2009) FERIE_DAGPENGE, feriedagpenge (fra 2009)

Detaljeret beskrivelse

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er dannet ud fra variablen FAMMIDLERTIDIGYD i forbindelse med 2013 revisionen af indkomsterne.

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 kan dannes med formlen fra Personindkomster

FAMOVRIG_DAGPENGE_AKS_13 = QARBLOS - ARBLHU - QUDDYDL

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel