Gå til sidens indhold

FAMAKTIEINDK

Langt navn

Aktieindkomster

Generel Beskrivelse

Familiens aktieindkomster omfatter aktieudbytter og gevinster eller tab på aktier mv. ejet mindst tre år. Aktieindkomst beskattes efter særlige regler og indregnes som anden formueindkomst.

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Aktieindkomst

I 1990 alene udbytter af danske aktier.

Fra 1991 beskattes aktieudbytter og visse kursgevinster og tab ved salg af aktier særskilt fra de øvrige kapitalindkomster. Aktieudbytterne skal kun indberettes, hvis det samlede udbytte er over et givet grundbeløb. For indberettede aktieudbytter er i variablen FAMAKTIEINDK tillagt grundbeløbet, jf. det vedlagte bilag, "aktieindkomstberegning.doc".

For nogle kursgevinster og tab på aktier indgår beløbet som aktieindkomst, hvis aktien er ejet i mindst tre år, jf. diverse årgange af publikationen "Skatten". Disse skattepligtige gevinster og tab indgår således ikke variablen FAMAKTIEINDK. Gevinst tab ved salg af aktier ejet mindre end tre år indgår ligesom variablen FAMAKTIEINDK i variablen FAMOEVRIGFORMUE (anden formueindkomst end renteindtægter og beregnet lejeværdi af egen bolig).

Fra 1995 inkl. udbytter af udenlandske aktier og tab eller gevinst ved salg af udenlandske aktier ejet mere end tre år.

Fra 1997 ændres reglerne for, hvornår aktieudbytter skal indberettes. Fra 1997 er det ikke længere ægtefæller under et, der skal have udbytter tilsammen over det dobbelte grundbeløb (i 1997 i alt 68.000 kr.), før der skal indberettes til skat. Nu skal alle indberette, hvis de selv har aktieudbytter over grundbeløbet, for 1997 på 34.000 kr.

Fra 1999 indberettes aktieudbytter på 5.000 kr. og derover (ægtefæller 10.000 kr.)

Fra 2001 indberettes fra depoter.

Fra 2006 ændres beskatningsregler og dermed indberetning til SKAT af aktieindkomster ved salg af aktier, jf. publikationen "Skatten", 2007. Se også det vedlagte bilag "aktieindkomstindberetning.doc".

I 1990 var der 660.840 familier med aktieindkomst. Med de nye regler fra 1991, hvor udbytter kun indberettes, hvis de er over et vist grundbeløb falder antallet af familier med beløb i FAMAKTIEINDK til 18.981. Samtidig hæves gennemsnitsbeløbet, da mange småbeløb udgår, og der kommer gevinster ved aktiesalg til. I 1997 strammes kravet for indberetning af aktieudbytter fra gifte par. Det giver flere små indberetninger og dermed et fald i gennemsnitsbeløbet. I 2001 indberettes aktieudbytterne fra depoter i pengeinstitutter mv. Tidligere var det den enkelte skatteyder, der skulle indberette. Derved kommer mange små beløb med i aktieindkomsten. Det giver en kraftig stigning i antal familier med aktieindkomst fra 125.000 i 2000 til 723.000 i 2001 og et fald i det gennemsnitlige beløb på lidt mere end 10 procent..

I 2008 var antallet af familier med aktieindkomst lidt flere end i 2007 men den gennemsnitlige aktieindkomst faldt fra 13.700 kr. i 2007 til 7.600 kr. i 2008 t fald på lidt mindre end 45 procent.. I 2009 faldt antallet af familier med aktieindkomst fra 870.000 i 2008 til 535.000 i 2009. Den gennemsnitlige aktieindkomst fald yderligere til 5.400 kr. i 2009.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel