Gå til sidens indhold

FAMBOLIGSTOETTE

Langt navn

Boligstøtte udbetalt til familien

Generel Beskrivelse

Boligstøtte ( boligsikring/boligydelse): Boligstøtte, dvs. udbetalte beløb i boligsikring og/el. boligydelse (incl. lån) opregnet til hele kalenderåret på grundlag af december månedstallene. Fx beregnes støtten for 1997 således: Modtagere i december 1996 alene: STØTTE 96 ganges med 5,5. Modtagere i december 1997 alene: STØTTE 97 ganges med 6,5. Modtagere både i december 96 og i december 97: STØTTE 96 ganges med 5,5 og sammenlægges med STØTTE 97 ganget med 6,5

Fra 2015 årets boligsikring og boligydelse ( dvs. ikke opregnet fra decembertal).

Lagt på hos den person i husstanden, som modtager støtten.

Beløbene er i kroner

Detaljeret beskrivelse

Boligstøtte/boligydelse

Boligstøtte er hjælp til boligudgifter, der afhængigt af husstandens sammensætning, indkomst- og boligforhold, kan tildeles efter ansøgning. Boligsikring kan tildeles lejere i udlejningslejligheder o.l. samt bofællesskaber, hvor lejeren ikke er pensionist, mens boligydelse kan tildeles modtagere af social pension, som bor i leje-, andels- eller ejerbolig samt bofællesskaber. Nye førtidspensionister modtager boligstøtte efter særlige regler fra og med 2003.

I 2004 medførte lovændringer, at der for husstande med personer, der har modtaget kontanthjælp i seks sammenhængende måneder, gælder et loft for summen af kontanthjælp og boligstøtte. Det betyder,at personer som slet ikke er berettiget til boligstøtte efter loftsreduktion, indgår med bolistøtte lig med nul, og personer som modtager reduceret boligstøtte efter loftsreduktion indgår med de udbetalte beløb.

Boligstøtten er ikke skattepligtig.

Jf. også : http://www.dst.dk/varedeklaration/947

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel