Gå til sidens indhold

FAMOVERGANGYD

Langt navn

Familiens samledeoOvergangsydelse

Generel Beskrivelse

Overgangsydelse omfatter personer i alderen 50 (55) -59 år, som er medlemer af en A-kasse og derudovre opfylder ren række betingelser.

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2007

Detaljeret beskrivelse

Overgangsydelse er opgjort af Danmarks Statistik for perioden 1994 til 2006.

1992: Forsikrede ledige ( medlemmre af A-kasse) i alderen 55-59 år får under visse betingelser ret til overgangsydelse frem til overgang til efterløn.

1996: Ordningen afskaffes samtidig med, at aldersgruppen udvides til 50-59-årige. Hermed blev der taget hensyn til de 50-54 årige, der havde haft berettigede forventninger om at gå på overgangsydelse som 55-årige.

2006: Ordningen udfases i løbet af året, idet den sidste overgangsydelsesmodtager overgår til efterløn i december 2006.

Ved påbegyndelse af overgangsydelsesperioden var ydelsen for den enkelte den samme som dagpengeydelsen, hvorefter ydelsen blev sænket til 80 pct. af højeste dagpengebeløb, når dagpengeretten ville have udløbet. I 1994 blev ydelsen forhøjet til 82 pct.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel