Gå til sidens indhold

FAMRENTEINDK_13

Langt navn

Familiens samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed

Generel Beskrivelse

Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed

FAMRENTEINDK_13 er baseret på QRENTIND fra Personindkomst og er summen af renteindtægter for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Renteafkast af boligopsparingsordning, uddannelsesopsparingsordning og børneopsparingskonti er skattefri og dermed ikke inkluderet i FAMRENTEINDK_13 . (oplysninger herom haves ikke). Renteindtægt (og andet kapitalafkast) af opsparing i pensionsordninger er heller ikke inkluderet - det beskattes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven.

Variablen QRENTIND eksisterer fra 1980

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMRENTEINDK_13 (QRENTIND) indgår i variablen KAPITIALT i Personindkomst ( er ikke dannet for familier)

Hvor: KAPITIALT er samlet kapitalindkomst ekskl. aktieindkomster og ekskl. kapitalindkomst fra virksomhed (fra 2002)

Ændringer i indholdet i variablen QRENTIND:

1980-82: For ægtefæller er samtlige renteindtægter registreret hos manden.

1980-1986 incl. renter af selvstændiges virksomheds indestående i pengeinstitutter

1992: Dette år ekskl. renter af pantebreve, der ikke er i depot (ligger i variablen FAMOEVRIGFORMUE).

Fra 2000: Inkl. renter fra rene obligationsbaserede investeringsforeningsbevi-ser (før 2000 i variablen øvrig formueindkomst (FAMOEVRIGFORMUE)).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel