Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMOFFPENS_EFTLON_13

Langt navn

Offentlige pensioner i familien

Generel Beskrivelse

FAMOFFPENS_EFTLON_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMOFFPENS_EFTLON_13 består af udbetalt førtids- og folkepenion, varmehjælp, efterløn og fleksydelse.

FAMOFFPENS_EFTLON_13 er baseret på OFFPENS_EFTERLON_13 fra PERSONINDKOMST og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMOFFPENS_EFTLON_13 kan dannes med formlen

FAMOFFPENS_EFTLON_13 = FAMFOLKEFORTID_13 + FAMEFTERLOEN

Hvor: FAMFOLKEFORTID_13 er folke- og førtidspension mv. FAMEFTERLOEN er Efterløn, overgangsydelse og(fra2008 fleksydelse)

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen. (PERSONINDKOMST) OFFPENS_EFTERLON_13 = QPENSNY + VARMEHJALP(2002-)+QEFTLON

Hvor QPENSNY er folke- og førtidspension, delpension og skattefri tillæg til førtidspensionister VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister

To af indkomstbegreberne i QPENSNY indgår i to særskilte højkvalitetsvariable.

Bemærk at variablen er inkl. skattefrie tillæg til førtidspensionister (TILBTOT) og Varmehjaelp.

Ændringer over tid Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i FOLKEFORTID_13 før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994.

Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepensione

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel