Gå til sidens indhold

FAMOFFPENS_EFTLON_13

Langt navn

Offentlige pensioner i familien

Generel Beskrivelse

FAMOFFPENS_EFTLON_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMOFFPENS_EFTLON_13 består af udbetalt førtids- og folkepenion, varmehjælp, efterløn og fleksydelse.

FAMOFFPENS_EFTLON_13 er baseret på OFFPENS_EFTERLON_13 fra PERSONINDKOMST og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMOFFPENS_EFTLON_13 kan dannes med formlen

FAMOFFPENS_EFTLON_13 = FAMFOLKEFORTID_13 + FAMEFTERLOEN

Hvor: FAMFOLKEFORTID_13 er folke- og førtidspension mv. FAMEFTERLOEN er Efterløn, overgangsydelse og(fra2008 fleksydelse)

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen. (PERSONINDKOMST) OFFPENS_EFTERLON_13 = QPENSNY + VARMEHJALP(2002-)+QEFTLON

Hvor QPENSNY er folke- og førtidspension, delpension og skattefri tillæg til førtidspensionister VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister

To af indkomstbegreberne i QPENSNY indgår i to særskilte højkvalitetsvariable.

Bemærk at variablen er inkl. skattefrie tillæg til førtidspensionister (TILBTOT) og Varmehjaelp.

Ændringer over tid Fra 1994 ophæves det særlige personfradrag for pensionister; beløbene hæves generelt og gøres skattepligtige. De fleste pensionister på plejehjem fik før 1994 lommepenge. Den del, der gik til betaling af opholdet, indgår ikke i FOLKEFORTID_13 før 1994. Fra 1994 får pensionister på plejehjem folkepension ligesom de øvrige pensionister. Allerede i 1989 trådte en forsøgsordning i kraft i nogle kommuner, hvor de fulgte reglerne fra 1994 for plejehjemsbeboere. Andre kommuner ophævede først lommepengeordningen for plejehjemsbeboere i løbet af 1994.

Fra 2003 er der indført supplerende engangsydelse/ældrecheck til folkepensionsister med ingen eller næsten ingen indkomst ud over folkepensione

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel