Gå til sidens indhold

FAMGRON_CHECK

Langt navn

Grøn check

Generel Beskrivelse

I forbindelse med skattereformen gældende fra 2010 hæves de grønnen afgifter og der indføres lettelser i beskatningen, som især kommer lønmodtagere i den øvre end til gode. Der er derfor samtidig indført den grønne check, som er fuld for indkomster under en given bundgrænse, og derefer aftrappes.

Den grønne check blev indført i 2010.

Læs mere om Grøn check hos skat:

og i loven https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=125357

Detaljeret beskrivelse

Betingelsen for at modtage grøn check er, at personen fuldt skattepligtig (eller grænsegænger) den første dag i indkomståret, og ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år, for at få den grønne check. Personer beskattet efter forskerordningen, får ikke en grøn check. Den grønne check reduceres fra 2014 til 2020 til maksimalt 1.555 kr.

Maksimumbeløb for grøn Check: 2010-2014 1.300 kr. Det aftrappes med 7,5 % af topskattegrundlag over en given bundgrænse ( ca. 370.000 kr). og er derved 0 før topskattegrundlaget når 400.000 kr.

Hertil kommer et supplerende beløb på 300 kr. pr. barn, dog højest for to børn (udbetales normalt til moren)- aftrappes også med indkomsten

Fra 2013 kan personer med indkomst under 212.000 kr. i 2010 niveau, få et supplerende beløb på 280 kr.

For 2015 er maksbeløbene: 955 kr. for voksne, maks. 220 kr. for børn Supplement for lavindkomster er på 280 kr.

Det giver et maksimal grøn check på: 2010- 2012: 1.900 kr. 2013 -2014: 2.180 kr. 2015: 1.675 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel