Gå til sidens indhold

FAMFORMUEAKTIVER

Langt navn

Familiens samlede aktiver

Generel Beskrivelse

Aktiver opgjort ultimo året - dog er ejendomsvurderingerne opgjort pr. 1/10.

Kontant ejendomsværdi, indestående i pengeinstitutter, samt aktier, obligationer og pantebreve i depot. (gælder perioden fra og med 1995).

FAMFORMUEAKTIVER er baseret på QAKTIVF-NY05 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år. Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Formueskatten ophæves fra og med 1997. Før 1997 indberettedes værdien af aktieformuen af skatteyderen. Fra og med 1997 er det den indberettede værdi af aktierne fra depoter.

Det giver en kraftig stigning i antallet af aktionærer fra 1996 til 1997 (hovedsagelig mindre aktionærposter). Inkluderer fra og med 1997 også hovedaktionærposter i depot.

Sammenligning med formuevaraibel før formueskattens ophævelse i 1997 se dokumentet, Formueopgørelse i Personindkomster.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel