Gå til sidens indhold

FAMPRIVAT_PENSION_13

Langt navn

Private pensioner i familien

Generel Beskrivelse

FAMPRIVAT_PENSION_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMPRIVAT_PENSION_13 er summen af alle private pensionsudbetalinger for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMPRIVAT_PENSION_13 består af: Livsvarige- (livrente) og ratepensioner fra obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og private pesionsordninger. ATP. Ekskl. engangsudbetalinger. Tjenestemanspension.

FAMPRIVAT_PENSION_13 er eksklusiv udbetalte kapitalpensioner og aldersopsparing.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMPRIVAT_PENSION_13 er dannes med formlen:

FAMPRIVAT_PENSION_13 = FAMPENSIONATP+ FAMPENSTJENESTE + FAMANDENPENSION

hvor FAMPENSIONATP er løbende udbetalinger far arbejdsmarkedets tillægspension FAMPENSTJENESTE er tjenestemandspensioner FAMANDENPENSION er udbetalinger fra arbejdsmarkeds- og privatpensioner (livrente- og ratepensioner)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel