Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMPENSIONIALT

Langt navn

Pensioner i alt for familien

Generel Beskrivelse

Samlede pensionsudbetalinger for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMPENSIONIALT er baseret på QPENSIALT fra Personindkomster.

Familier uden nedenstående indkomster (omkring 60 pct.) indgår med 0 kr.

FAMPENSIONIALT består af folke- og førtidspension, delpension, skattefri tillæg til førtidspensionister, ATP-pension, efterløn, overgangsydelse (1992-2006), tjenestemandspension (fra 1991) samt private pensioner inkl. arbejdsgiveradministrerede ordninger.

For skattefri tillæg til pensionister, se variablen TILBTOT i Pesonindkomster.

FAMPENSIONIALT indeholder ikke disse engangsudbetalinger:

- hævede kapitalpensioner (variablen KAPPEN i Personindkomster) - pensioner hævet i utide (indgår i variablen HAEVPEN i Personindkomster sammen med hævede kapitalpensioner) - engangsudbetalinger fra lønmodtagernes dyrtidsfond og ATP, herunder særlig pension (SP).

Beløbene er i kr. og øre. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

'Pensioner og lign.' er en sumvariabel for alle personer, der tilhører samme E-familie pr. 31. december i indkomståret (familier inkl. hjemmeboende børn under 25 år).

FAMPENSIONIALT er baseret på QPENSIALT fra Personindkomster og beregnes således:

FAMPENSIONIALT = FAMPENSOFFENTLIG +FAMPENSIONATP + FAMEFTERLOEN + FAMOVERGANGYD (1994-2006) + FAMPENSTJENESTE (fra 1991) + FAMANDENPENSION,

hvor: FAMPENSOFFENTLIG = folke- og førtidspension, delpension samt tillæg til førtidspensionister

FAMPENSIONATP = udbetalte pensioner fra ATP (ATP, sær- og midlertidig pension)

FAMEFTERLOEN = efterløn

FAMOVERGANGYD = overgangsydelse

FAMPENSTJENESTE = tjenestemandspension

FAMANDENPENSION = pensionsudbetalinger fra livspensionsforsikring, pensionskasser og ratepensioner, udbetalinger fra indeksordninger, udenlandsk pension (fra 1998) og pension fra tidligere arbejdsgiver (fra 1994).

(I 2008 indgår udbetalt fleksydelse i FAMPENSIONIALT, men ikke i FAMEFTERLOEN, hvorfor en sammentælling af variablerne i 2008 vil mangle dette beløb).

Her følger en oversigt over større ændringer:

1991: Tjenestemandspension og arbejdsmarkeds- og privatpensioner dannes for første gang (før dette år ligger beløbet i variablen FAMRESTINDK).

1992: Overgangsydelse indføres (i 1992 og 1993 ligger beløbet i FAMRESTBISTANDSYD).

1994: Folke- og førtidspension hæves og gøres skattepligtig.

1999: Reform af efterlønsordningen gør den mindre attraktiv for personer på 60 og 61 år.

2004: Folkepensionsalderen nedsættes for personer født efter 30. juni 1939 til 65 år. Følgende indgår ikke FAMPENSIONIALT Værdi af hjælp til førtidspensionister i form af hjælpemidler, ledsagehjælp og hjælp til personlig pleje m.m. En mere detaljeret beskrivelse ses under de enkelte variable, der indgår i FAMPENSIONIALT, jf. variabellisten ovenfor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel