Gå til sidens indhold

FAMANDENPENSION

Langt navn

Andre pensionsudbetalinger til familien

Generel Beskrivelse

Familiens samlede andre pensionsordninger

FAMANDENPENSION er baseret på QANDPENS i Personindkomster. Pensionsudbetalinger fra ordninger i pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter - ordninger med løbende udbetaling eller rateudbetaling, udbetalinger fra indekskontrakter, skattepligtig pension fra udlandet og arbejdsmarkedsbidragspligtig pension fra tidligere arbejdsgiver.

FAMANDENPENSION indeholder ikke disse engangsudbetalinger: - Hævede kapitalpensioner (variablen KAPPEN i Personindkomster variablen er ikke dannet for familier) - Pensioner hævet i utide (indgår i variablen HAEVPEN i Personindkomster sammen med hævede kapitalpensioner) - Engangsudbetalinger fra lønmodtagernes dyrtidsfond og ATP, herunder særlig pension (SP).

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

FAMANDENPENSION indgår i variablen FAMPENSIONIALT

Hvor: FAMPENSIONIALT er alle pensionsindkomster

FAMANDENPENSION er lig med summen af QPENSPRI (i Personindkomster), pension fra udlandet (fra 1998) og pensionsudbetalinger fra tidligere arbejdsgiver (fra 1994) (variablen er ikke dannet for familier)

QPENSPRI: Pensionsudbetalinger fra ordninger i pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter - ordninger med løbende udbetaling eller rateudbetaling, udbetalinger fra indekskontrakter. QPENSPRI udgør hoveddelen af FAMANDENPENSION.

Pension fra udlandet ligger før 1998 i variablene FAMRESTINDK.

Pensionsudbetalinger fra tidligere arbejdsgiver ligger før 1994 i variablen FAMRESTINDK.

Udbetalinger fra private pensioner mv. (QPENSPRI beløb) ligger før 1991 i variablen FAMRESTINDK

Beløbene i variablen QPENSPRI (pensionsudbetalinger fra pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter) er fastlagt i en model, jf. bilag,"opgørelse_af_private_pensioner.doc" i Personindkomster. FAMANDENPENSION er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Fra 2004 er udbetalinger fra nogle mindre firmapensionskasser inkluderet i opgørelserne, jf. ovenstående bilag.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel