Gå til sidens indhold

FAMGAELDIALT

Langt navn

Familiens passiver

Generel Beskrivelse

Passiver ultimo året Realkreditgæld, pengeinstitutgæld, gæld til Hypotekbanken, finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot) (defineret fra og med 1995)

Privat gæld indgår ikke i opgørelsen

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Før 1995 se variablen QPASSIV

For årene 1995 og 1996 er der opgørelser både for denne variabel ( QPASSIVN) og efter gammel opgørelse (QPASSIV)

I 1997 ophæves formueskatten. Anden dansk gæld end (realkreditgæld, pengeinstitutgæld gæld til Hypotekbanken, finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot)) indgår ikke i variablen QPASSIVN.

I det omfang gæld i virksomhed er (realkreditgæld, pengeinstitutgæld gæld til Hypotekbanken, finansieringsselskaber, kommuner, kontokortgæld og pantebrevsgæld (pantebreve i depot)) indgår den i QPASSIVN

Vedr. sammenligning med variablen QPASSIV (1980-1996) se vedlagte dokument "formueopgørelse.doc"

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel