Gå til sidens indhold

FAMRESTBISTANDSYD

Langt navn

Andre ydelser fra kommuuner og A-kasser udbetalt til familien

Generel Beskrivelse

Andre ydelser fra kommuner og A-kasser: Sygedagpenge, kursusgodtgørelse, revalideringsydelse, aktiveringsydelse, Orlov til børnepasning for personer der ikke er dagpengeberettiget i A-kasse, pasning af nærstående der ønsker at dø i eget hjem pasning af børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, etableringsydelse og øvrige A-kasseydelser (andet end arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse og orlovsydelse).

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMRESTBISTANDSYD er en række mindre forskellige beløb udbetalt af A-kasser og kommunernes bistands socialkontorer.

Ændringer: 1984. Tilgår revalideringsydelse efter bistandslovens §42. 1985-1987 inkl. iværksætterydelse 1986-1987 inkl. uddannelsesgodtgørelse

  1. oktober 1990 revalideringsydelsen bruttoficeres (beløbet hæves og gøres skattepligtig) 1992 og 1993 inkl. orlovsydelser 1994 Fra dette år er alle ikke markerede ydelser fra A-kasser lagt i ANDBISTANDYD, tidligere i RESUINK_GL ( se vedlagte dokunent "opgørelse af udbetalinger fra A-kasser.doc".

Her tilgår andre kontanthjælpsydelser end ren kontanthjælp (KONTHJ) og revalidering ( aktiveringsydelse og hjælp til pasning af sygebørn mv.) (Disse kontanthjælpsydelser bruttoficeres ( hæves og gøre skattepligtige) .

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensioniser og skattefri kontanthjælp ( udgør henholdsvis ½ mia. kr og 1. til 1½ mia. kr.)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel