Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMRESTBISTANDSYD

Langt navn

Andre ydelser fra kommuuner og A-kasser udbetalt til familien

Generel Beskrivelse

Andre ydelser fra kommuner og A-kasser: Sygedagpenge, kursusgodtgørelse, revalideringsydelse, aktiveringsydelse, Orlov til børnepasning for personer der ikke er dagpengeberettiget i A-kasse, pasning af nærstående der ønsker at dø i eget hjem pasning af børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, etableringsydelse og øvrige A-kasseydelser (andet end arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse og orlovsydelse).

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMRESTBISTANDSYD er en række mindre forskellige beløb udbetalt af A-kasser og kommunernes bistands socialkontorer.

Ændringer: 1984. Tilgår revalideringsydelse efter bistandslovens §42. 1985-1987 inkl. iværksætterydelse 1986-1987 inkl. uddannelsesgodtgørelse

1. oktober 1990 revalideringsydelsen bruttoficeres (beløbet hæves og gøres skattepligtig) 1992 og 1993 inkl. orlovsydelser 1994 Fra dette år er alle ikke markerede ydelser fra A-kasser lagt i ANDBISTANDYD, tidligere i RESUINK_GL ( se vedlagte dokunent "opgørelse af udbetalinger fra A-kasser.doc".

Her tilgår andre kontanthjælpsydelser end ren kontanthjælp (KONTHJ) og revalidering ( aktiveringsydelse og hjælp til pasning af sygebørn mv.) (Disse kontanthjælpsydelser bruttoficeres ( hæves og gøre skattepligtige) .

Fra 2002 inkluderes varmehjælp til pensioniser og skattefri kontanthjælp ( udgør henholdsvis ½ mia. kr og 1. til 1½ mia. kr.)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel